banner461

İşte Nevşehir’in yeni belediye meclis üyeleri

2019-2024 yılları arasında Nevşehir Belediye Meclisinde üye olarak görev alacak ve Nevşehir için alınacak olan hizmet kararlarının çıkmasını sağlayacak olan meclis üyelerinin adları ve mensubu oldukları partileri belli oldu.

İşte Nevşehir’in yeni belediye meclis üyeleri
17 Nisan 2019 Çarşamba 14:52

banner143
banner134

31 Mart Yerel Seçimlerinde oyların partilere göre dağılımına göre belirlenen Nevşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti; 18 üye, MHP 9 Üye ve İYİ Parti ise 1 üyesini meclise sokma başarısı gösterdi. Ayrıca Belediye Başkanlığında AK Parti Adayı Rasim Arı’nın başarılı olup kazanması sonrasında AK Parti 3 kişilik kontenjan meclis üyelerinin de sahibi oldu. Böylece Nevşehir Belediye Meclisi’nde yeni dönem meclis üye sayısı dağılımı şöyle oldu: AK Parti; 22 üye, MHP 9 Üye ve İYİ Parti ise 1 üye. Bu sonuçlarla AK Parti meclisteki karar alma üstünlüğüne de sahip olmakta.

Rasim ARI 
1975 Nevşehir doğumlu
Evli ve iki çocuk babası
Üniversite Mezunu AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı

Abdurrahman GÜNDÜZ (AK Parti)

1954Nevşehir doğumlu

Evli beş çocuk babası

Üniversite mezunu

Emekli Öğretmen

Adnan DOĞU (MHP)
Esnaf

Ahmet AĞIR (AK Parti)
1975 Nevşehir doğumlu Evli üç çocuk babası Üniversite mezunu Eczacı

Ahmet DOLAŞMAZ (AK Parti)
1988 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu İşletmeci

Ayşe BİLGİÇ (AK Parti)
1992 Nevşehir doğumlu Bekar Üniversite mezunu İşletme Öğretmeni

Bektaş DEMİR (AK Parti)
1968 Avanos doğumlu Ortaokul mezunu Müteahhit

Coşkun KIRTIL  (MHP)
1963 Nevşehir doğumlu
Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Turizm

Erhan KARTAL (AK Parti)
1982 Nevşehir doğumlu Lise mezunu Esnaf

Ersan ERKUT (AK Parti)
1971 Nevşehir doğumlu Evli Üniversite mezunu Mali Müşavir

Esat ÖZALTIN (AK Parti)
1970 Nevşehir doğumlu Lise mezunu İşletmeci

Esma MUTLU (AK Parti)
1992 Nevşehir doğumlu Üniversite mezunu Çevre Mühendisi

Furkan TÜRKER (AK Parti)
1991 Nevşehir doğumlu Evli
Üniversite mezunu Mesleği İnşaat Mühendisi

Gürbüz PINARBAŞI (MHP)
1961 Nevşehir doğumlu Evli üç çocuk babası Ortaokul mezunu Mesleği Sanayici

Hamza KÖYBAŞI (AK Parti)
1977 Nevşehir doğumlu Lise Mezunu İşletmeci

Hasan DAĞASLAN (MHP)
1958 Nevşehir doğumlu Evli Üniversite mezunu Kuyumcu

Hüseyin ÇAKIR (AK Parti)
1973 Alacaşar doğumlu Lise mezunu Yönetici

Hüseyin DALDİKEN (AK Parti)
1961 Nevşehir doğumlu İlkokul mezunu İşletmeci

Mehmet SAVRAN (AK Parti)
1974 Nevşehir doğumlu Evli bir çocuk babası Üniversite mezunu Uzman Doktor

Mustafa Gürcan EZİLMEZ (AK Parti)
1971 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası İlkokul mezunu
Mesleği Erkek Kuaförü

Nafiz DİRİKOÇ (AK Parti)
1994 Nevşehir doğumlu Evli bir çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Nazmiye CERAN (AK Parti)
1986 Nevşehir doğumlu Bekar
Üniversite mezunu Diyetisyen

Nuray ŞENTÜRK (AK Parti)
1981 Ürgüp doğumlu Evli üç çocuk annesi Üniversite mezunu Doktor

Özer Hasan DURU (MHP)
1980 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Özge İĞDECİ ESEN (AK Parti)
1993 Nevşehir doğumlu Üniversite mezunu Avukat

Salih TÜRKÇÜ (AK Parti)
1978 Nevşehir doğumlu Lise mezunu Yönetici

Selçuk TEKELİ (MHP)
1980 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Avukat

Tuğran PASLANMAZ (AK Parti)
1974 Nevşehir doğumlu Evli iki çocuk babası Üniversite mezunu Mesleği Diş Hekimi

Tülay CEVİZ (MHP)
1960 Avanos doğumlu Evli iki çocuk annesi Üniversite mezunu Emekli

Ünal KALFAOĞLU (MHP)
İnşaat Mühendisi

Yaşar USALAN  (İYİ Parti)

Yavuz AKKUŞ  (MHP)
Esnaf

Not: Liste Alfabetik Sıraya Göre Sıralanmıştır.

 Nevşehir Belediyesi Encümen Üyeleri


Rasim ARI
Nevşehir Belediye Başkanı
Ersan ERKUT Esat ÖZALTIN Bektaş DEMİR

Adil TAŞÇI
Hukuk İşleri Müdürü

Ahmet TAŞMAZ
Mali Hizmetler Müdürü

Mustafa SATILMIŞ
İmar ve Şehircilik
Müdür Vekili

Belediye Encümeni Hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununda Yer Alan Maddeler


MADDE 33. — Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,
Oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Encümen toplantısı
MADDE 35. — Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Encümen üyelerine verilecek ödenek
MADDE 36. — Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.