banner461

Kapadokya Alan Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Kapadokya turizm bölgesinde çok geniş yetki ve sorumlulukla donatılan ve yasayla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de!
05 Eylül 2019 Perşembe 23:04

banner143
banner134

Kapadokya Alan Komisyonu’nun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmeliğe göre, Alan Başkanlığı, Bakanlığın görevlendireceği 7 üye ile Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinden görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye, Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye, Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendireceği bir temsilci üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak. Ayrıca, komisyonun davetiyle, görüşülen konuyla alakalı olarak kurumlardan gözlemciler (oy hakkı olmamak kaydıyla) toplatılara davet edilebilecek.

Komisyon üyeleri ‘huzur hakkı’ ve yolluk alacak

Komisyonun sürekli üyelerine her toplantı için (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, görüşülecek konu ile ilgili olarak toplantılara katılan üyelerine ise her toplantı için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödenek ayda defadan fazla olmayacak.

Komisyonun görev ve yetkileri

Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyonu, son derece geniş yetki ve sorumlulukla donatıldı. Komisyon, Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek.

Komisyon, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanacak.

Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik kararlar alabilecek.

Kapadokya Alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş verebilecek. 

Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Başkanlıkça hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını, yürürlüğe girişi sürecinde inceleyerek onaylayacak..


YÖNETMELİĞİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber/Kaynak: Turizm Gazetesi


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.