banner461
banner195

Adalet Komisyonundan Duyuru

Nevşehir Adalet Komisyonunca 2015 Yılı tercüman listelerinin oluşturulması konusunda bir duyuru yayımladı.

Adalet Komisyonundan Duyuru
14 Ekim 2014 Salı 17:06

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Adalet Komisyonunca 2015 Yılı tercüman listelerinin oluşturulması konusunda bir duyuru yayımladı.

Nevşehir Adalet komisyonunca yapılan duyuruda; “Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, “28578 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Nevşehir ili ve yargı çevremize bağlı Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık görevini yapmak üzere, 2015 yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır. Başvurularda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Başvuru tarihinde fiili ehliyete sahip olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan  basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,   Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmek, Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak koşulları aranacaktır. Başvuru yeri: www.nevşehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvuruların istenilen evraklarla birlikte Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na şahsen yapılabilecektir.  Başvuru Tarihleri: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/10/2014 günü başlayıp 31/10/2014 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dilekçesinde ayrıca banka hesap bilgilerinin ve IBAN numarasının belirtilmesi gerekir. Başvurular esnasında adaylardan T.C. Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, İki adet vesikalık fotoğraf, Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği istenecektir. Komisyonumuzca başvurular, 25/11/2014 Salı gününe kadar değerlendirilerek ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkına Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir.Listeye kabul edilenlere 10/12/2014 Çarşamba günü  tercümanlık başvuru sıra numarasına göre yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Nevşehir Adliyesinde yemin ettirilecektir. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31/12/2014 günü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.