banner461
banner195

AHİKA 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yönetici Özeti

Ajans, 2012 yılında uygulamış olduğu mali destek ve teknik destek programlarının yanı sıra, Bölgede gerçekleştirdiği araştırma ve analiz çalışmaları, proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, bölge planı hazırlık çalışmaları, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri, bölgedeki paydaş kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aracılığı ile Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

AHİKA 2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yönetici Özeti
22 Şubat 2013 Cuma 16:15

banner143
banner134

 Ajans, 2011 yılında çıkmış olduğu “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Turizm” ve “İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi” mali destek programlarının uygulamasını 2012 yılında gerçekleştirmiş, sözleşme imzalanan 30 proje için toplam 5.802.640,29 TL kaynak aktarmıştır. 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ise “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” için 7.500.000 TL, “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” için 17.000.000 TL bütçe ayrılmıştır. 2012 yılında teklif çağrısı ilanı, tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılında projelerle sözleşmelerin imzalanması ve projelerin uygulamaya geçmesi beklenmektedir.

 

Ajans, 06 Temmuz 2012 tarihinde Teknik Destek Programı ilanına çıkmıştır. Program bütçesi 3 dönem için (Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım- Aralık) toplam 120.000 TL olarak tespit edilmiş, ancak teknik destek programına gelen yoğun talep göz önünde bulundurularak Ajans Yönetim Kurulu kararıyla 300.000 TL’ye yükseltilmiştir. 2012 Teknik Destek Programı kapsamında, 31 Ekim 2012 sonu itibarıyla 42 destek talebi alınmış, yapılan değerlendirme sonucunda bunlardan 32’si destek almaya hak kazanmıştır. Sözleşmesi yapılmış teknik desteklerin toplam maliyeti 112.395 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

2012 yılında Doğrudan Faaliyet Destek Programı için 450.000 TL kaynak ayrılmış ancak “Mali Yeterlilik” için gerekli olan çalışmaların tamamlanamaması sebebi ile program iptal edilmiştir. Ajans ayrıca güdümlü proje desteği sağlamak üzere proje fikri oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Paydaşlarla yapılan toplantı ve çalıştaylar sonucunda güdümlü proje geliştirilebilecek alanlar genel çerçeve olarak belirlenmiştir. 

 

Ajans, 2014-2018 yıllarını kapsayacak Bölge Planının hazırlık çalışmalarına 2012 yılında başlamıştır. Öncelikli olarak, bölge planı hazırlama süreci planlanmış, işbirliği yapılacak kurumlara ziyaret ve bilgilendirme yapılmış, ihtiyaç duyulan istatistiki veriler, ilgili kurumlardan talep edilmiştir. Bu kapsamda ayrıca “Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi” ve “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Analizi” çalışmaları gerçekleştirilmiş, sektörel araştırma ve analiz çalışmaları ile alt bölge analizi çalışması başlatılmıştır. Bölge Planı çalışmaları kapsamında ayrıca Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon halinde Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır.

 

Ajans, Bölgeye özgü ve çok yönlü kalkınma yaklaşımlarının tartışılıp Bölge için ortak bir kalkınma anlayışı oluşturmak amacıyla 2012 yılında “Kalkınma Sohbetleri” isimli toplantılar organize etmiştir.

 

Ulusal Ajans tarafından desteklenen “AB Ülkelerinde Bölgesel Kalkınma Deneyimi” projesi kapsamında 4 grup halinde İspanya, Portekiz, İrlanda ve İtalya’da yer alan, alanında başarılı kalkınma ajansları ziyaret edilmiş, faaliyetleri ve çalışmaları yerinde incelenmiştir.

 

2012 yılında toplam 12 Yönetim Kurulu toplantısı ve 2 Kalkınma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 6. Kalkınma Kurulu Toplantısı 26-27 Eylül 2012 tarihlerinde Kırşehir’de, 7. Kalkınma Kurulu Toplantısı ise 21-22 Aralık 2012 tarihlerinde Nevşehir/Avanos’ta düzenlenmiştir.

 

Ajans bilişim altyapısı (internet, yedekleme, telefon vb.) günümüz teknolojisi göz önüne alınarak geliştirilmiştir.

 

Yatırım destek çalışmaları kapsamında, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde Yatırım Destek Ofisleri tarafından toplamda 548 yerli ve 59 yabancı yatırımcıya yatırım bilgilendirme ve yatırım imkânlarının tanıtımı, 473 kişiye yeni teşvik düzenlemesi hakkında bilgilendirme, 26 adet izin, ruhsat, teşvik belgesi takibi gerçekleştirilmiştir.

 

2012 yılında Ajans Bülteninin yayınlanmasına devam edilmiş, 3 adet bülten basılmıştır. Personele çeşitli alanlarda mesleki eğitimler verilmiş, toplantı, çalışma ziyareti, fuar ve organizasyonlara katılım sağlanmıştır.

 

2012 yılı tahmini gelir bütçesi 30.916.679,31 TL olarak öngörülmüştür. Bu gelirlerin, 15.534.000,00 TL'si merkezi bütçe gelirlerinden, 657.300,00 TL'si İl Özel İdarelerinden, 1.875.193,57 TL'si Belediyelerden, 52.800,74 TL'si Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılacak paylardan, 115.000,00 TL'si AB Fonlarından, 450.000,00 TL’si faaliyet gelirlerinden, 12.232.385,00 TL’si bir önceki yıldan devreden gelirlerden oluşmaktadır. 2012 yılı birinci yarısı fiili gelir 7.759.607,34 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

2012 yılı bütçe giderleri toplamı 10.968.689,69 TL'dir. Bu dönemde personel gideri 2.591.451,47 TL, mal ve hizmet alımları ile faaliyet giderleri için toplam 1.479.625,36 TL, proje ve faaliyet destekleme hizmetleri giderleri için 6.486.308,22 TL harcama yapılmıştır. 31.12.2012 tarihi itibarıyla banka mevcudu 8.259.620,31 TL'dir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.