banner461
banner195

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Başladı.

Nevşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü kuruldu.

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine Başladı.
23 Ocak 2015 Cuma 18:59

banner143
banner134
Nevşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan YILMAZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü kurulduğunu ve Şube Müdürlüğüne Mühendis Yaşar BARIŞ'ın  Valilik Makamından alınan olurla görevlendirildiğini belirterek Şube Müdürlüğünün yapacağı faaliyetlerin aşağıdaki gibi olduğunu söyledi..
 

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü'nün görevleri;
 

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,
e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,
i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,
k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,
l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım,  kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek, 
n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.