banner461
banner195

Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü'nden Duyuru

Avanos Köprüsü ve köprü girişlerinin mimari projelerinin yarışma yoluyla elde edilme işi, Avanos Belediye Başkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştı.

 Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü'nden Duyuru
08 Mart 2013 Cuma 14:02

banner143
banner134

 Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü'nden Duyuru

 
Avanos Köprüsü ve köprü girişlerinin mimari projelerinin yarışma yoluyla elde edilme işi, Avanos Belediye Başkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştı.

Yarışma takvimi çerçevesinde, yarışmacıların yarışmaya ilişkin sorularını en son 1 Mart 2013, Cuma gününe kadar raportörlüğe ulaşacak şekilde, “Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresi olan ''avanoskoprusu@gmail.com'' elektronik posta adresine göndermeleri ve raportörlüğün soruların cevaplarını 7 Mart 2013 günü elektronik posta ve yarışma web sitesi aracılığı ile yarışmacılara duyurulacağı ifade edilmiştir.

"Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresi olan ''avanoskoprusu@gmail.com'' elektronik posta adresine gönderilen soruların cevapları ve talep edilen bilgiler aşağıda yayına verilmiştir. İlanen duyurulur.

"Avanos Köprüsü ve Köprü Girişlerinin Mimari Projelerinin Yarışma Yoluyla Elde Edilme İşi İlanı" için tıklayınız.

Ekler:

1. Soru ve cevaplar

2. Köprü kesit

3. Tasarım alanı kat adetleri

SORU VE CEVAPLAR

Soru1

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasına üye bir peyzaj mimarıyım. Yarışmanın katılım koşullarına baktığımda 'mimar kökenli üyeler ibaresi' dikkatimi çekti. Yarışma peyzaj mimarlarına da açık mıdır ?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. Peyzaj mimarları, diğer mühendislik ve tasarım dalları gibi kendi alanlarında rapor hazırlayarak ekipte yer alırlar.

Soru2

Katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası "mimar kökenli" üyesi olması zorunluluğu getirilmiş bulunmakta. Ancak Köprü statiği ve metrajıyla ilgili bazı mühendislik raporlarının da teslimi istenmekte. Bu durum ekip içinde bir mühendis bulunmasını gerektirmektedir. Bu konuda bir esneklik var mıdır yoksa sadece ekip dışından bir danışman şeklinde mi mühendislik desteği alınabilecek?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. Yönetmelik gereği mimari proje yarışmalarında inşaat mühendisleri inşaat mühendisliği raporu hazırlayarak ekipte yer alırlar. Danışman kullanma konusunda bir kısıtlama yoktur.

Soru3

Ben şehir plancısıyım ve TMMOB Şehir Plancıları Odası'na üyeyim. Yarışmaya başvuru hakkım var mı?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. Şehir Plancıları yarışmaya müellif olarak katılamazlar, danışman ya da yardımcı olarak yer alabilirler.

Soru4

Köprü tasarım yarışmanıza katılmak için İMO'ya üyelik şartı dışında aidat borcu bulunmama zorunluluğu var mıdır ?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. İnşaat mühendisliği açıklama raporunu hazırlayacak mühendisin İMO'ya üye olması zorunludur.

Soru5

Dünyada West8, Sasaki, Field Operations vb... gibi sayısız peyzaj mimarlığı ofisleri bu tarz yarışmalara katılabilmektedir. Hatta West 8'in Amsterdam'da tasarladığı ikonik köprüler dünyadaki iyi köprü tasarımları arasında olduğu söylenebilir. High Line projesini de köprü sınıfına sokarsak türünün iyi örneklerinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda yarışma kapsamında peyzaj mimarlığı neden bir rapora indirgenmiştir? Yarışmaya katılım koşullarında meslektaş kadar yakın olan diğer disiplinlere şans tanımadan niçin sadece mimarlar odası üyeliği aranmaktadır?

Ülkemizdeki yarışmalar ile ilgili yasal mevzuat katılım koşullarının daha farklı yapılanmasına olanak sağlamamaktadır.

Soru6

Ekip başı mimar olmak koşulu ile yarışmaya peyzaj mimarları müellif olarak katılabilir mi?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir.

Soru7

Ekipte mimar olmak koşulu ile yarışmaya peyzaj mimarı ekip başı olarak katılabilir mi?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir.

Soru8

Ekipte makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisi olması zorunlu mudur?

Müellif mimarın dışında, mühendislik dalları ve peyzaj mimarlığı raporlarını hazırlayacak meslek üyelerinin ekipte yer alması gerekmektedir.

Soru9

Biz 2 şehir plancısı, 1 mimar ve 1 inşaat mühendisi olarak yarışmanıza katılmayı düşünüyoruz.

Ancak katılım koşullarında "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli

üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak." ibaresi geçmektedir. Dolayısıyla mimar olan arkadaşımız haricindekiler yarışamanıza katılamıyor mu? Katılabilecekse ona üyelik

belgesi gerekiyor mu? Biz kamuda çalıştığımız için oda aidatı ödeme konusunda eksikleri olan arkadaşlarımız var ve oda belgesi alamıyoruz. Hepimiz ilgili meslek odalarımıza üyeyiz ancak belge alamıyoruz aidat borcu olduğundan. Herhangi bir şekilde meslekten men cezamızda yok. Oda üyelik belgesi olmadan katılma şansımız var mı?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. İnşaat mühendisliği açıklama raporunu hazırlayacak mühendisin İMO'ya üye olması zorunludur. Şehir plancıları danışman ya da yardımcı olarak ekipte yer alabilirler. Mimar üyenin, 2013 yılı içerisinde mimarlar odasınca düzenlenmiş oda üyelik belgesini kimlik zarfına koyması zorunludur.

Soru10

Öğrenci olarak bu yarışmaya katılma hakkımız var mı ?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir.

Soru11

Peyzaj Mimarlığı raporunu yazan kişinin Peyzaj Mimarları Odası'na kayıtlı olması gerekli midir yoksa herhangi bir Peyzaj Mimarliği / Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olması yeterli midir?

Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir. Peyzaj mimarlığı açıklama raporunu hazırlayacak peyzaj mimarının Peyzaj Mimarları Odası'na üye olması zorunludur.

Soru12

Raporları yazacak mühendislerin ilgili odalara kayıtlı olmaları gerekli midir?

Evet.

Soru13

Grup olarak yarışmaya katılma durumunda, gruptaki bir kişinin Mimarlar Odası'na üye olması yeterli midir? Diğer grup üyelerinin yabancı olması durumunda, onlar danışman olarak mı yazılır?

Müellif ekipte en az bir mimar olması yarışmaya katılım koşullarının sağlanmasında yeterlidir.

Birden fazla müellif mimar olacaksa hepsinin Mimarlar Odası'na kayıtlı olması gerekmektedir.

Mimarlar Odası'na kayıtlı olmayan ekip üyeleri müellif olarak yer alamazlar. Danışmanlık için bir kısıtlama yoktur.

Soru14

Yarışmaya katılanlardan yardımcı ve danışman olarak gösterilecek kişilerin oda üyeliğinin olması zorunlu mu?

Hayır zorunlu değildir. Raporları yazacak meslek üyelerinin kendi odalarına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Soru15

''İç Mimari ve Çevre Tasarımı '' öğrencileri katılabiliyor mu ? Öğrencilere açık bir proje mi ya da mimarlık öğrencilerine?

Yarışmaya öğrenciler katılamazlar. Yarışma şartnamesi Madde 4'te ifade edildiği gibi müellif ekip üyelerinin mimar olması gerekmektedir.

Soru16

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir.

Avanos dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini Avanos Belediyesi’nin Halkbank Avanos Şubesi IBAN: TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 numaralı hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır. Bu dekontu ne zamana kadar yatırmamız gerekiyor ?

Şartnamede berlitilen projelerin teslim edileceği son güne kadar dekontu yatırabilirsiniz.

Soru17

Siteye eklediğiniz dijital dökümanların birbirleriyle tutarsızlıkları söz konusu -çevre yapıların kat yükseklikleri,sınırları,boyutları ya net değil ya da yok. Daha sağlıklı çalışabilmemiz için bölgeye ait daha detaylı çizim dosyalarına ihtiyacımız var. Bu dosyaları sağlayabilir misiniz?

Belediyenin sağlayabildiği teknik dökümanlar şartname eklerinden ibarettir. Kat yüksekliklerine ait dosya belediyenin internet sitesinde soru-cevaplar ile birlikte yayınlanacaktır.

Soru18

Köprü üzerinde ticari birimlere yer vermek zorunlu mu yoksa bizim tasarım yaklaşımımıza mı bırakılmıştır?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru19

İmar planındaki otoyol ağına bağlı olarak Yeni Köprünün yerini belirlemişsiniz. Fakat köprünün güney ayağı kızılırmağa akan derenin yatağına, kuzey bağlantısı tarihi dokunun içine giriyor.Yarışmacıların köprünün yerini saptayabilmeleri için yarışma alanını batıya doğru büyültebilir misiniz?

Şartname eklerinde eflatun renginde köprü alanı için verilen alan, Koruma Amaçlı İmar Planı ve doğu-batı yönündeki yol bağlantıları dahilinde belirlenmiştir, bir değişiklik söz konusu değildir.

Soru20

Verilen 1/1000 halihazır çiziminde altlık olarak yerleştirilmiş hava fotoğrafı ile üzerindeki çizim birbirini tutmuyor. Özellikle kıyı şekli ve binalarda uyumsuzluklar var. Halihazır üzerinden çalışılırsa pek çok yapıyı da gözardı etmiş olacağız. Bu durumda nasıl ilerlenmeli?

İdarenin teknik olanakları mevcut çizimleri paylaşmaya imkan vermiştir. Hava fotoğrafı güncel durumu ifade etmektedir. 1/1000 ölçekli halihazırdaki binaların sayısı hava fotoğrafındaki binalara göre değerlendirilecektir.

Soru21

Haritalar üzerindeki kotlar yetersiz gelmekte ve 1-1000 halihazir_aciklama isimli jpeg dosyasındaki kotlar da okunamıyor, daha ayrıntılı bir plankote verebilir misiniz?

Şartname eklerinde yer alan plankote.dwg adlı dosyada kotlar yer almaktadır.

Soru22

Bu alanla ilgili maket yapılması ve gönderilmesi gerekiyor mu ? Gerekiyorsa ne ölçekte olması tercihinizdir ?

Yarışmacılardan maket istenmemektedir.

Soru23

Köprü hangi amaçla kullanılacak yaya trafiğine mi araç trafiğine mi yoksa her ikisine de açık mı olacak ?

Köprü araç ve yaya trafiğine açık olacaktır. Mevcut tarihi köprünün yaya köprüsü olarak kullanılacağı yarışmacılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır, şartnamede mevcut tarihi köprü ile ilgili açıklamaların okunması önerilmektedir.

Soru24

Çevre planlamasında sadece kentsel bir tasarım ve peyzaj mı yapılması makuldur yoksa ticari alanlara da yer verilmeli midir ?

Yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamedeki açıklamalar yeterlidir.

Soru25

Bodrum katta kapalı otopark yapabilir miyiz? Eğer yapılabiliyorsa bodrum katlarda kaç kata kadar müsade bulunmaktadır?

İdare tarafından zemin altında yapılaşma tercih edilmemektedir. Yarışma alanının sınırı kentsel sittir ve tasarım alanı içerisinde anıt eserler bulunmaktadır, bu nedenle zemin altında yapılacak inşaat çalışmalarında ne çıkacağı tahmin edilememektedir. Fakat zemin altında otopark yapılması yarışmacıyı kısıtlamamak adına yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru26

Arazide korunması gereken ağaç bulunmakta mıdır?

Yarışma arazisinde korunması gereken anıtsal ağaç bulunmamaktadır.

Soru27

Arazi ile ilgili zemin etüd raporları yarışmacılarla paylaşılabilir mi?

Zemin etüd raporu 20 Mart tarihine kadar yarışmacılar ile belediyenin internet sitesinden paylaşılacaktır.

Soru28

Yarışmacılardan istenenler bölümünde, "Ayrıca A3 normunda, küçültülmüş bir takım proje teslim edilecektir", kısmında belirtilen bir takım proje, A0 paftaların A3 boyutuna küçültülmüş hali midir yoksa farklı bir sunum mu beklenmektedir?

Farklı bir sunum beklenmemektedir. A0 olarak teslim edilen paftaların A3 kopyalarının teslim edilmesi istenmektedir.

Soru29

Şartnamede "Diğer Ekler ve Dökümanlar" kısmında verilecek raporlar arasında Zemin Etüd Raporu yazıyor ancak biz bu raporu bulamadık. Bu rapora nasil ulaşabiliriz?

Zemin etüd raporu 20 Mart tarihine kadar yarışmacılar ile belediyenin internet sitesinden paylaşılacaktır.

Soru30

Yıl içerisinde yeni köprü çevresindeki nehir kotları nasıl değişiyor? Bu konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Şartname eklerindeki inşaat mühendisliği proje tasarım notlarının hidrolojik veriler bölümünde yer alan teknik bilgiler dikkate alınabilir.

Soru31

Şartnamede ticari birimler “3 ile 7 adet ayrı birim olarak tasarlanabilir” ibaresi bulunmaktadır. Bu ifade biraz daha açıklanabilir mi?

Tasarımcı ticari alan olarak çözülmesi beklenen 1500 metrekareyi en az 3 adet en fazla 7 adet bağımsız birim olarak tasarlayabilir.

Soru32

Köprü ile ilgili öngörülen / ayrılan bir bütçe bulunmakta mıdır? Yarışmacılar bütçe konusunu dikkate alacaklar mıdır?

İnşaat mühendisliği proje tasarım notlarının maliyet ve diğer notlar başlıklı maddesinde açıklandığı üzere, köprü inşa birim maliyetinin KGM köprü inşa birim maliyetinden çok büyük farklılıklar göstermesi beklenmemektedir. Köprü inşa birim maliyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nden öğrenebilir.

Soru33

Mevcut köprü ile ilgili daha detaylı bir çizim (var ise rölöve) temin edebilir miyiz?

Belediyede veya Koruma Kurulu'nda herhangi ayrıntılı bir çizim bulunmamaktadır.

Soru34

Şartname ekindeki çizimlerde işaretlenmiş köprü alanı, istikamet olarak hamam ve Orta Mahalle Camii’ne doğru yönelmektedir. Son derece tarihi ve bir o kadar sıkışık bölgeye yönlendirilmiş olan köprüyü yarışma sınırları içinde kalmak kaydıyla farklı bir noktada konumlandırabilir miyiz?

Şartname eklerinde eflatun renginde köprü alanı için verilen alan, Koruma Amaçlı İmar Planı ve doğu-batı yönündeki yol bağlantıları dahilinde belirlenmiştir, bir değişiklik söz konusu değildir. Söz konusu hamam tarihi eser değildir, yıkılacaktır.

Soru35

1/1000 ölçekli halihazırda "Tescilli Bina" ve "Koruma Kurulu Denetimindeki Yapılar" isimli taramaların bazıları adeta kaymış gibi tanımsız yerlerde duruyorlar (Örneğin, 626 numaralı adadaki Emniyet Müdürlüğü'nün üzerindeki parsel ya da otopark alanına taşan taramalar). Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?

Taramalar yapı bloklarını değil parseller esas alınarak çizilmiştir. Hava fotoğrafı güncel durumu ifade etmektedir. 1/1000 ölçekli halihazırdaki binaların sayısı hava fotoğrafındaki binalara göre değerlendirilecektir.

Soru36

Resimlerde belirtilen köprü sahasının veya yakın civarının mesafeleri belirten ölçekli imar planı veya imar durumunun gönderilmesi mümkün müdür?

İdarede bulunan tüm teknik veriler şartname eklerinde verilmiştir.

Soru37

Resimlerde belirtilen köprü kıyı ayaklarının her iki tarafında arazı kotlarının açık şekilde belirtilmesini talep etmekteyim.

Plankote.dwg adlı dosyasında eldeki tüm veriler bulunmaktadır.

Soru38

Gerekli analiz ve çalışmalar adına civar yapıların kat yükseklikleri verilebilir mi?

Soru-cevaplar ile birlikte kat yüksekliklerinin işlendiği dosya belediyenin internet sitesinde yer almaktadır.

Soru39

Çevre düzenlemesi olarak ne büyüklükte bir çevrenin düzenlemesi yapılacak ? Sadece köprünün yere bastığı alanların çevresi ve girişleri mi yoksa daha büyük bir çevre mi ele alınacak ?

Düzenleme yapılması beklenen alan şartname eklerinde verilmiştir.

Soru40

Otopark’ın açık veya kapalı olarak tasarlanmasında bir kısıtlama var mıdır?

Kısıtlama yoktur, cevap 25'e bakılması önerilmektedir.

Soru41

Kızılırmak’ın güneyinde tasarım alanı ile ilişkili olarak yapılacak yol ve güzergah değişikliklerinde kamulaştırma v.b. konularla ilgili olarak idarenin genel yaklaşımı ve stratejileri nelerdir?

İdare yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapacaktır.

Soru42

Kızılırmak’ın güney tarafında mavi ile işaretlenmiş tasarım alanı, köprü gibi geniş alana yayılan sanat yapılarında ve diğer işlevlerin tasarlanmasında, ilişkilerinin düzenlenmesi aşamasında yeterli olamayabilir. Bu durumda, Kızılırmak’ın güneyinde belirlenmiş olan tasarım alanı sınırının oluşacak tasarım kararlarına göre yorumlanması, sınırlarının esnetilebilmesi mümkün müdür?

Hayır, mümkün değildir.

Soru43

Şartnamenin 9-A maddesinde "köprünün taşıt izi için ayrılmış genişliği 2 şerit ve toplamda 10metre olmalıdır" ibaresi var fakat şartnamenin ilk sayfalarında ise "yapılacak yeni köprünün taşıt trafiğinin yanı sıra yaya geçişine de imkan vermesi istenmektedir" ifadesi var. Bu bağlamda; yapılacak yeni köprü tasarımı taşıt geçişine ek olarak yaya geçişini de sağlamalı mıdır? Eğer yaya geçişinin de sağlanması bekleniyorsa, toplam 10 metre genişliğe yaya geçişi için gerekli alan da dahil midir; yoksa yeni köprü üzerinde yaya geçişi için düşünülecek alan bu 10 metre genişliğe mi eklenecektir?

Köprü genişliği için hangi denklemi göz inene almamız bekleniyor: köprü genişliği = 2 şerit taşıt yolu + yaya geçişi -->toplamda 10 metre olmalı denklemini mi; köprü genişliği = 2 şerit taşıt yolu ve orta refuj (10 metre) + gerekli yaya geçiş alanı denklemini mi?

Yapılacak yeni köprü yaya geçişini de sağlamalıdır. 10 metre taşıt geçişi için ayrılan alandır, yayalar için yapılacak düzenlemeler yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru44

Köprünün statik hesabının yapılması da beklenmekte midir yoksa birinci tasarım seçildikten sonra bir inşaat mühendisliği firmasına mı yaptırılıcaktır?

Yarışmacıların tasarım aşamasında köprüyü yapılabilir ebatlarda ve yapısal şartları şağlayacak şekilde tasarlamış oldujlarını sağladıklarını göstermeleri istenmektedir. Bu amaçla önerilen taşıyıcı sistemin esaslarının belirtileceği bir inşaat mühendisliği raporu ve önerilen sistemin anlaşılabileceği enine köprü kesiti verilmesi istenmiştir, bu hususla ilgili talepler için şartname ekinde verilen ''İnşaat Mühendisliği Proje Tasarım Notları’na''bakınız.

Soru45

Şartnamede köprü için belirtilen 10m'lik sınır köprünün toplam genişliği midir yoksa sadece araç yoluna ayrılmış genişlik midir? Yeni yapılacak köprü 10m'den daha geniş olabilir mi?

Yapılacak yeni köprü yaya geçişini de sağlamalıdır. 10 metre taşıt geçişi için ayrılan alandır, yayalar için yapılacak düzenlemeler yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru46

Tasarlanacak köprünün yaya ve araç trafiğine ayrılmış kısımlarının yükseklikleri farklı olabilir mi?

Olabilir.

Soru47

Şartnamenin İnşaat Mühendisliği Proje Tasarım Notları bölümünde, köprü ayak aralığı 130.00’den az olmayacak şekilde tarif edilmiş. Bu durum kati midir? Ayakları nehir tabanına basan çok ayaklı köprü yapılabilir mi?

İnşaat Mühendisliği Proje notlarına dikkat edilirse talep edilen şartın EN DIŞ iki ayak arası mesafe olduğu görülür. Yarışmacı nehrin iki kenarındaki bu ayaklar arasındaki 130m mefafeyi korumak şartı ile istedikleri sayıda ara ayaklar kullanabilirler ayak sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak nehrin net su akış kesiti taşkın şartları dikkate alınarak emniyetli şekilde su akışının sağlanacağı alanı temin etmelidir. Bu durum verilen taşkın debileri dikkate alınarak inşaat mühendisi tarafından hesaplanmalı ve proje raporunda bu şartın sağlandığı gösterilmelidir.

Soru48

Şartnamenin İnşaat Mühendisliği Proje Tasarım Notları bölümünde, “yeni köprü kiriş alt kotunun mevcut köprü kiriş alt kotuna oranla en az 2,5 – 3 mt daha yüksek olabileceği dikkate alınmalıdır”

ibaresi bulunmaktadır. Jüri mevcut köprü kiriş alt kotunu yarışmacılarla paylaşabilir mi?

Kısmi kesit soru-cevaplar ile birlikte belediye internet sitesinde verilmiştir.

Soru49

Mühendislik Notları bölümünün Ekler kısmında yazılması gereken bir Geoteknik rapordan bahsediliyor. Ancak bu belgede mevcut zemin durumu ve nehir kotlari ile ilgili bilgi yok. Bu geoteknik raporu bizim mi yazip Inşaat Mühendisliği açıklama raporuna eklememiz gerekiyor?

İnşaat Mühendisliği Proje Tasarım Notlarının son paragrafında yarışma ekinde yarışmacılara köprünün her iki sahilindeki ayak yerlerinde yapılmış sondaj ve geoteknik raporun verileceği belirtilmiştir. Yarışmacılardan herhangi bir Geoteknik rapor veya etüd istenmemektedir. Zemin etüd çalışmaları devam etmektedir ve 20 Mart'ta Belediye'nin internet sitesinden yayınlanacaktır.

Soru50

İnşaat Mühendisliği Proje Tasarım Notları'nda eklerde 2 adet sondaja ait zemin etüd raporu verildiği yazıyor. Yanlız biz Zemin Etud Raporu'nu eklerde göremedik. Tekrar gönderilebilir mi bu dosya?

Zemin etüd çalışmaları devam etmektedir. 20 Mart'ta Belediye'nin internet sitesinden yayınlanacaktır.

Soru51

Yeni köprü tasarmı için en alt hangi kotu sabit tutmalıyız? Mevcut kotlardan daha yüksekte köprüyü konumlandırabilir miyiz?

Köprü için minimum kiriş alt kotu taşkın debisini güvenli bir şekilde köprü kesitinden geçirebilmesi bakımından kritiktir. Maksimum Kotla ilgili bir limit yoktur.

Soru52

Köprü Tasarımına ilişkin İnsaat Mühendisliği Notları dosyasında şöyle bir paragraf var: "Devlet Su İşlerinin Kızılırmak nehrinin bu kısmı için verdiği 500 yıllık taşkın debisi Q500:1800m3/sn dir. Köprü kiriş alt kotu, su serbest geçiş yüksekliği ve taşkın halinde kabarma hesaplarında bu değer dikkate alınacaktır. Mevcut köprü kotları yarışmacıları yanıltmamalıdır. Detaylı hidrolojik hesaplarla başka şekilde hesaplanmadıkca, Yeni Köprü kiriş alt kotunun mevcut köprü kiriş alt kotuna oranla en az 2.5 – 3m daha yüksek olabileceği dikkate alınmalıdır."

Mevcut köprü kotları denirken hangi köprüden bahsediliyor? Mevcut köprü Taş Köprü olarak mı algılanmalı? Mevcut köprü alt kiriş kotunun tanımı nedir ve yarışma kapsamında rakam olarak ne kadardır? Bu bilgilerin eşliğinde, yeni köprünün alt kiriş kotu ne olmalıdır?

Mevcut köprü kotları denirken tarihi köprü algılanmalıdır. Mevcut köprüye ait (tarihi köprü) kısmi kesit soru-cevaplar ile birlikte belediye internet sitesinde verilmiştir.

Soru53

Yarışma alanı içerisindeki hamam tarihi bir eser midir?

Hayır yıkılacaktır.

Soru54

Kimlik zarfında mimarlık dışındaki disiplinlerin kimlik belgeleri ile ilgili açıklama getirmemişsiniz, açıklama yapar mısınız?

Kimlik bilgileri ve kayıt oldukları oda sicil numarasının yazılı olduğu imzalı bir belge yeterlidir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.