banner461
banner195

Direksiyon sınavını geçemeyene yeniden kurs zorunluluğu geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, ehliyet almak için yapılan direksiyon sınavlarında başarısız olan kursiyerlerin her sınav sonrası en az 2 ders direksiyon eğitimi alma zorunluluğu getirildi.

Direksiyon sınavını geçemeyene yeniden kurs zorunluluğu geldi
04 Mart 2014 Salı 12:26

banner143
banner134

 

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Buna göre, teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeden ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilecek.
Direksiyon sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilecekler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamayacak. 
-Kurs çalışanlarının primlerine sıkı takip
Yeni düzenlemeyle sürücü kurslarında çalışanların aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenli olarak ödenmesi de sıkı şekilde takip edilecek. Milli Eğitim Müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olmaları gerekecek.
 Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenip ödenmediği kontrol edilecek. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara, prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmeyecek. 
Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezi sistemle veya elektronik ortamda yapılacak. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde milli eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılacak.
Ayrıca elektronik sınava girerek başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin yüzde 50'sinden veya 300 kursiyerden fazla olması halinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon sınavlarına alınacak.
-İl milli eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olacak
Yeni düzenlemeyle, il milli eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasını sağlayacak. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel Müdürlükçe belirlenecek. 
Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu; büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde, büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde kurulacak. Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumlu olacak. 
Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası verilecek. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak.
-Ehliyet için müracaata gerek kalmadı
Yeni düzenlemeyle direksiyon sınavını geçen sürücü adayının ehliyet almak için bizzat müracaat şartı da kaldırıldı. Direksiyon sınavını geçen adayların sınav bilgileri elektronik ortamda otomatik olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek. Böylece elektronik sistem üzerinden alınan bilgiler esas alınarak, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifikaları sürücü belgesine dönüştürülecek. 
Bu işlem Emniyet Genel Müdürlüğünce, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılacak ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilecek.
-2 yıl şartı yine geçerli
Sürücü adaylarının sürücü sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürme süresi daha önceki düzenlemede olduğu gibi yine iki yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erecek. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi verilmeyecek. 
Yeni düzenlemede, kurslara kaydolacak kursiyerlerden istenecek belgelere parmak izi alındığına dair belge beyan etme zorunluluğu da eklendi. Bu belgenin ilçe emniyet müdürlüklerinden alınacağı kaydedildi. 
MEB verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayında yapılan değişiklikle, ehliyet almak isteyenlerin sınavlarında bazı değişikliğe gidilmişti. Yeni düzenlemenin ardından özellikle geri geri park edemeyenlerin sınavlarda başarısız olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebeple Türkiye genelinde bazı illerde ehliyet sınavı direksiyon bölümünde başarı oranının yüzde 40'lara kadar düştüğü, ancak bu rakamla AB ortalamalarına yaklaşıldığı belirlenmişti. 
Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.