banner461
banner195

İkinci Sınıf İnsan Muamelesi Görmek İstemiyoruz

Memur-Sen Nevşehir Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’de yaşayan kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmek istemediğine vurgu yapıldı.

İkinci Sınıf İnsan Muamelesi Görmek İstemiyoruz
08 Mart 2014 Cumartesi 16:54

banner143
banner134

 İkinci Sınıf İnsan Muamelesi Görmek İstemiyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen Nevşehir Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’de yaşayan kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmek istemediğine vurgu yapıldı.

Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Fatma Aygün, Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Özdemir ile TOÇ-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanı Vahide Çiftçi tarafından yapılan basın açıklamasında, “Şiddetten, ayrımcılıktan, ikinci sınıf kabul edilmekten uzak, ümit dolu günler bekliyoruz. İnancımızdan, ırkımızdan, cinsiyetimizden ya da kılık kıyafetimizden dolayı dışlanmak istemiyoruz. Haklarına ve hayatlarına dair söyleyecek sözü olan Memur-Sen çatısı altında örgütlenen Memur- Sen üyesi biz kadınlar için bu yılın 8 Mart'ı çok daha anlamlı ve değerli. Yaklaşık 1 yıl önce kamuda başörtüsü özgürlüğü talebiyle başlattığımız “Sivil İtaatsizlik Eylemimiz, örgütlü mücadelemiz sonucunda başarıya ulaştı. Başı örtülü veya açık tüm kadınlarımızın büyük bir ilgi ve özveriyle destek verdiği bu eylemimiz, onurlu ve kararlı duruşumuz sayesinde 30 yılı aşkın bir süredir devam eden ayrımcı, ötekileştirici ve kadına yönelik şiddet içeren yasağın kaldırılmasıyla sonuçlandı. Başlattığımız eylem ve mücadeleler sonucu bu yıl kadınların özgürleşmesi yolunda tarihî kazanımlar elde ettik. 8 Ekim 2013 tarihi tüm kamu çalışanı kadınlar için, 5 Aralık 2013 tarihi ise kadın milletvekilleri için baskıcı ve utanç verici bir yasaktan kurtulmanın miladı oldu. Bu gelişmelere bağlı olarak daha birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edemediğimiz alanlar bizlere de açıldı. Türkiye bundan sonra başörtülü genel müdür, müsteşar, milletvekili ve bakanlara hazırlanıyor. Biz kadınlar artık kılık kıyafetimizle değil, üreteceğimiz işlerle değerlendirilmek istiyoruz. Var olan kapasitemizi ve potansiyelimizi yasaklarla mücadelede değil, kalkınmış ve müreffeh Türkiye’yi inşa edecek, değerleriyle barışık bir neslin yetiştirilmesinde kullanmak istiyoruz. Dünyada bugün kadınlar birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın insanları en temel haklarından mahrum bırakan şiddet, savaş ve yoksulluk bu sorunların başında gelmektedir. İnsanlık tarihi ile başlayan savaşlarda, kan ve gözyaşı sürekli arttı, hiçbir zaman da hesaplaşmalar, zulümler azalmadı. Aktörleri hep erkek egemen güçler olurken zamanla mağdurlar kimlik değiştirerek kadın ve çocuklar oldu. Uzun yıllardır yaşadığımız coğrafyanın değişmeyen bir parçası haline geldi savaş. Patlayan bombalar, parçalanan cesetler, yıkılan evler… Bunların arasında yanlarında çocukları ile kalan biçare, umutsuz, yarınsız kadın fotoğrafları. Bu görüntüler artık çok sıradan ve alışıldık bir hâl aldı hepimiz için. Savaşlara alıştık ya da zorla alıştırıldık! Bizler hepimiz yakın tarihlerde savaşların içinde olmasak da savaşları içinde yaşayan kadınlarız. 90’lı yılların başında Bosna Hersek'te başlayan savaşın en büyük mağduru çocuklar ve kadınlar oldu. Yaklaşık 300 bin sivilin katledildiği, binlerce kadının tecavüze uğradığı, insanlık katliamı daha hafızalardan silinmemişken Suriye’de, Filistin’de, Mısır’da, Myanmar’da, Irak’ta sanki değişmez bir kadermiş gibi yaşanan hep aynı dram, aynı insan manzaraları. Sanki savaşların tek müsebbipleri kadın ve çocuklarmış gibi savaşın ağır sonucunun muhatapları da yine onlar… Kan, gözyaşı işkence. Son üç yılda Suriye'de 11 bin, Filistin'de ise 780 kadın öldürüldü. Yine Suriye, Mısır, Filistin'de binlerce tutuklu kadın var ve işkenceler sürüyor. Mısır’da darbeden sonra 50 kadın öldürüldü. Mısır'da güvenlik güçlerinin müdahalesinde şehit olan İhvan liderlerinden el-Bilteci'nin kızı Esma'yı nasıl unuturuz? Özgürlük ve direnişin simgesi Esma... Onurumuz... Yolumuz Esma yolu... Ne mutlu o yola. Kadınlar gününde gönlümüzde olan kardeşimiz Esma'yı hayırla anıyoruz... Rabia meydanında keskin nişancıların hedefi olan Şehit Esma bugün diktatörlere karşı çıkışın, baskı ve zulme baş kaldırının, mazlumun hakkına sahip çıkıp zalime meydan okuyuşun sembolüdür. Esma ve onun gibi özgürlük mücadelecisi binlerce Esma biliyorlardı ki bedenlerini tankların önüne atmadan, bedel ödemeden direnişler zafere dönüşmez. İşte bugün 8 Mart’larda konuşmamız gereken kadının inanmışlık ve adanmışlıkla toplumun vicdanını harekete geçiren öncü ruha sahip olabilme gücüdür. Zayıf, naif, kırılgan olarak tanımlanan kadının inandığında neleri yapabileceğinin göstergesidir Mısır’da, Suriye’de, Filistin’de yaşananlar. Ne yazık ki insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden Avrupa ülkeleri ve BM söz konusu Müslümanlar olduğu zaman bu insanlık dışı duruma her zaman ki gibi sessiz kalıyor, üzerine düşeni yapmıyor. Yanı başımızdaki komşumuz Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Myanmar’da ve İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinde, savaş mağduru kadınların yaşadıkları dramlar hepimizin yüreğini sızlatıyor. Bu kadınlar gerek ülkelerinde gerekse sığınmacı olarak gittikleri ülkelerde şiddete, istismara, taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Bugün de ülkemize sığınan binlerce Suriyeli savaş mağduru kadın gerek illegal yapıların gerekse art niyetli kişilerin ellerine düşerek istismar edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar. Bu tür risklere karşı devletimiz, konuyla ilgili kamu kurumları, STK’lar, medya başta olmak üzere toplumun bütün katmanları duyarlı olmalı ve bu konuda gerekli tedbirler mağduriyetler ortaya çıkmadan alınmalıdır. Özellikle medeniyet, kültür ve inanç değerlerimize uygun düşmeyecek davranışlara yönelik olarak ülkemizdeki kanaat önderlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığının da ayrıca sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada ve coğrafyamızda kadın erkek herkesin temel insan haklarından yararlanması, hak, özgürlük ve adaletin hakim olması için var gücümüzle çalışacağımızı bildirir, gelecek 8 Mart’larda hak ihlallerinin yaşanmadığı bir dünya temenni ederiz. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur ve dünyanın tüm toplumlarında yaygın olarak rastlanan bir şiddet türüdür. Ülkemizde de kadına yönelik şiddet önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet sadece kadını ve erkeği değil toplumun bütününü etkileyen sosyal bir problemdir. Şiddetin önlenmesi için toplumun her kademesinde bireysel ya da kurumsal bazda tüm taraflara önemli sorumluluklar düşmektedir. Hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler başta olmak üzere ilgili ve sorumlular bu konuyu çok boyutlu ve çözüme yönelik olarak gündemlerinde tutmaya devam etmelidirler. Son yıllarda şiddete uğrayan kadına yönelik alınan tedbirler ve yasal düzenlemeler umudumuzu artırmakla birlikte "şiddet uygulayan"a yönelik rehabilite hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Kapitalist sistemin değer tanımaz, daha fazla kazanç elde etmek için her şeyi mübah gören anlayış ve hırsı ne yazık ki kadın üzerinden aileyi ve toplumu yozlaştırmakta ve itibarsızlaştırmaktadır. Kadınlar tüketim kültürünün has elemanları olarak vakitlerinin çoğunu hızlı kentleşmenin modern hapishaneleri olan alışveriş merkezlerinde ya da kafelerde geçirmektedir. "Bir lokma, bir hırka" kanaatkârlığı yerini mutluluğu "satın alma" ya endeksleyen bencil bir anlayışa dönüşmüştür. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı ve üretime katkısının erkeklere oranla çok geride olmasında ataerkil toplum baskısı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından uzak tutulmalarının yanında, değişen tüketim anlayışının da etkisi büyüktür. Biz kadınlar, kadın sömürüsünün en yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak medyayı görüyoruz. Özellikle yazılı ve görsel medyada kadın bedeninin ucuz reklam malzemesi olarak kullanılmasına, tüketim kültürünün kadın üzerinden körüklenmesine karşıyız. Medyanın kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadınlarla ilgili haberleri verirken merkezinde insan hayatı ve onurunu barındıran bir bilinçle hareket etmesini, istismar ve sömürüden uzak bir dil kullanmasını istiyoruz.

Eğitim hizmetlerine erişim, ucuz işgücü istihdamı, sosyal ve siyasal alana katılım, karar mekanizmalarında yer alma ile ilgili göstergeler de bizlere kadınların dezavantajlı konumda olduklarını göstermektedir. Kadınların anne ve eş olma sorumluluklarından dolayı kendilerine yasalarla tanınan fakat yetersiz izin haklarını kullanamadıkları, kullandıkları durumlarda işyerinde üstleri ve astlarınca mobbinge maruz bırakıldıkları, çocuğunu bırakacağı kreş hizmetlerinin her kurumda bulunmadığı görülmekte; zaten az sayıdaki kadın yöneticilere geleneksel rolleri ihmal ettiği gerekçesiyle pek de sıcak bakılmadığını yaşanılan tecrübelerle hepimiz biliyoruz. Bütün bu sorunlara kalıcı ve gerçek çözümler üretmenin yolu kadın erkek herkes için fırsat ve imkânları eşitleyerek adaleti sağlamaktır. Kadınları siyasi, sosyal, ekonomik hayatın dışına itmek isteyen anlayışa karşı her zaman örgütlü mücadelemizi sürdüreceğimize ve değerlerimizden aldığımız güçle kendi sorunlarımızı kendimizin çözeceğine olan inancımız tamdır. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarımızın geleceğimizi inşa eden emeğine duyduğumuz saygı ve şükranımızı ifade etmek isteriz. İnanıyoruz ki kadınların inşa eden, birleştiren gücü; tüm dünyada eşitlik, adalet ve özgürlüğün temininde öncü rol alacaktır. Bu düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, dünyada ve ülkemizde kadın erkek tüm insanlar için barış, eşitlik, adalet ve özgürlüklerin gelişmesine katkı sağlamasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.