banner461
banner195

Kapatılan belediyelerin çalışanlarının durumu ne olacak?

Son belediye yasası ile kapatılan belediyelerin çalışan personelleri ortada kaldı...Durumlarının ne olduğu yada olacağı konusunda yetkililerden açıklama bekleyen Kapanan Belediyelerin çalışanları akıbetleri hakkında ki soru işaretleri merak uyandırıyor...

Kapatılan belediyelerin çalışanlarının durumu ne olacak?
04 Nisan 2014 Cuma 10:37

banner143
banner134

 FİB Haber Merkezi olarak ilk edindiğimiz bilgilere göre,Nüfusu 2.000'in  altında olan ve tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il  özel idaresine devredilir.

Personele İlişkin Süreç

. KOMİSYON KURULMASI

. Devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere bir vali yardımcısının başkanlığında valinin  uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili

belediye başkanlarının katılımıyla Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır.

. BİLDİRİM YAPILMASI

. Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerde çalışan personel, kapatılan belediye veya köyün devredileceği ilçe belediyesine 6/12/2012 tarihinden itibaren bir ay içerisinde bildirilir.

. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince yapılır.

. Tüzel kişilikleri kaldırılan il  özel  idarelerinde görev yapan personel, valiliğe 6/12/2012 tarihinden itibar en bir ay içerisinde bildirilir.

. Nüfusu 2000'in  altında  kalması ;

. Köye dönüştürülen belediyelerde çalışan personel il  özel  idaresine,

. Mahalle olarak katılmak suretiyle başka bir ilçeye katılma talebinde bulunan belediyelerde çalışan personel katılacakları belediyeye 6/12/2012 tarihinden itibar en bir ay içinde bildirilir.

. DEVİR İŞLEMLERİ

. Komisyon Kararıyla;

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediye, İl  Özel  İdaresi Ve Köylerden Oluşan Veya 6/12/2012 Tarihinden İtibaren Amaçları Ortadan Kalkacak Olan Mahalli İdare Birlikleri

İlk Mahalli İdareler Genel Seçiminden Önce Tüzüklerindeki Hükümlere Göre Tasfiye Olurlar. Tüzüklerinde Hüküm Bulunmayan Hallerde Kanunun Devir, Tasfiye Ve Paylaştırmaya İlişkin Hükümleri Uygulanır.

. YENİ PERSONEL ALIMI VE HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ

. 6/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyeler, köyler ve il  özel  idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alım sözleşmesi düzenlenemez.

. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il  özel  idaresi ve köylerden oluşan veya 6/12/2012 tarihinden itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri , 6/12/2012 tarihinden itibaren yeni personel istihdam edemezler, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.

. Belediye Ve Bağlı Kuruluşlara Devredilen Personelden Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası Olarak Belirlenenlerin Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Atanması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil Süreci

. Devlet Personel Başkanlığı Tarafından;

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personel

657 Sayılı Kanuna Tabi Olarak 90 Gün İçerisinde Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara Nakledilir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu Maddesine Göre İstihdam Edilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel

Bildirim Unvanı Esas Alınarak, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sözleşmeli Personel Olarak Atanır.

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Sürekli İşçi Statüsünde İstihdam Edilen Personel

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Unvanları Belirlenecek Kadrolara 90 Gün İçerisinde Atanır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.