banner461
banner195

Kozaklı'da termal otel kiraya verilecek

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan 88 odalı termal otel, 15 yıllığına işletilmek üzere 50 bin TL muhammen bedel ile ihaleye çıkarıldı.

Kozaklı'da termal otel kiraya verilecek
20 Nisan 2015 Pazartesi 23:59

banner143
banner134
Nevşehir'in Kozaklı bölgesinde bulunan 88 odalı termal otel, 15 yıllığına işletilmek üzere 50 bin TL muhammen bedel ile ihaleye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 28.04.2015 Salı günü ve Saat 10:00 da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği "KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM" ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
İhale 28.04.2015 Salı günü saat: 10:00 da yapılacaktır.
İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
İhale Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli İhale Süresi Geçici Teminat (%3)

Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya. banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar,

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l - İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

KAMUOYUNA DUYRULUR.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
UFUK YILDIRIM - 3 yıl önce
başkan 50 bi̇n'ede zor veri̇rsi̇n ne planliyorsun anlamadik.. önce 60 bi̇n sonra 50 bi̇n.. vay be ne günlere kaldik.. son nokta 20 bi̇ne ki̇ralar artik verecek adamini bulduysa.. i̇yi̇ adam çalişir zannetmi̇şti̇k yanilmişiz
Avatar
mehmet altan - 3 yıl önce
termalleri kiraya vermek iyi bir akıldegil.kozaklının nufusu niye büyümüyo belediye şimdiye kadar işçibulma kurumu gibiçalıştı işe yaramazları kovacaksın az adamla çok iş yapacaksın bende mhp liyim.
Avatar
mehmet altan - 3 yıl önce
degerli başkanım sakın böyle bir hataya düşmeyin çünkü satacagın bedel seni kaç gün götürür personel ammahizmeti diger vesair giderler derken biter boçta varsa kaldın ortada sıcak azda olsa iyi para.
Avatar
mehmet altan - 3 yıl önce
geçmişte yapılıp satılan belediyenin işhanı ve diger yerleri birilerin peşker çekildi satanlara kim iyidedi
gömüldüler gittiler.ben nevşehirde yaşıyorum ama kozaklıyı seviyorum bende müdürlük yöneticilik yaptım aklımın yettigini söyledimselamlar başkanım.