banner461
banner195

Nevşehir Defterdarlığı Uçhisar'da 3 milyon TL'ye arsa satacak

Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Uçhisar Kasabası'ndaki arsa Nevşehir Defterdarlığı tarafından ihale ile satıyor. İhale 22 Mart'ta gerçekleşecek...

Nevşehir Defterdarlığı Uçhisar'da 3 milyon TL'ye arsa satacak
09 Mart 2018 Cuma 11:21

banner143
banner134
Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Uçhisar Kasabası'ndaki arsa Nevşehir Defterdarlığı tarafından ihale ile satıyor. İhale 22 Mart 2018 Perşembe günü gerçekleşecek...
Nevşehir Defterdarlığı tarafından, Nevşehir Merkez ilçesine bağlı Uçhisar Kasabası'nda yer alan 694 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Tercihli kullanım alanı olarak kayıtlı bu arsa için toplam muhammen bedel 3 milyon 40 bin TL olakrak belirlendi. Arsa için ihale 22 Mart'ta yapılacak.
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Nevşehir Defterdarlığından:
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

1 - Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2 - İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmaz bulunduğu yerde gösterilecektir.
3 - Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tasdikli vekâletname ve imza sirkisünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4 - Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5 - Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6 - İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.