banner461
banner195

Nevşehir'e ’e asansör uyarısı

Asansörlerle ilgili, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında çıkan haber üzerine, Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nce, Asansör Kullanımı, Bakımı, Montajı ve Kurumsal sorumluluklarla İlgili açıklama ve uyarılarda bulunuldu.

Nevşehir'e ’e asansör uyarısı
08 Aralık 2017 Cuma 13:05

banner143
banner134
Asansörlerle ilgili, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında çıkan haber üzerine, Nevşehir Valiliği(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)nce, Asansör Kullanımı, Bakımı, Montajı ve Kurumsal sorumluluklarla İlgili açıklama ve uyarılarda bulunuldu.

İlimiz genelinde yaklaşık 2300 civarında asansör olduğu, 10 adet yetkili(CE belgesi ve TSE (Nevşehir temsilciliğinden) hizmet yeri belgesi almış olan) asansör montaj ve bakım firmasının bu sektörde hizmet verdiğine dikkat çekilen açıklamada; “Bilindiği üzere her gün kullandığımız Asansörlerin, onaylanmış kuruluşlardan yetki almış asansör montaj firmalarınca “Asansör Yönetmeliğine” ve TS EN 81-1 standardına göre insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde binalara monte edilmesi ve kullanıma açılmadan önce mutlaka TSE tarafından YEŞİL(Güvenli) etiket iliştirilmesi ve ilgili idareye(Belediye veya İl Özel İdaresine) Tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Asansörlerin, işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmetleri gibi hususların ise “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine” göre yapılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yönetmelikler, Başta Bakanlığımız olmak üzere, İl Müdürlüğümüze, Onaylanmış kuruluşlara, A Tipi muayene kuruluşuna(İlimiz için, TSE ), Belediyelere, İl Özel İdarelerine, Asansör montaj ve bakım firmalarına, Bina yöneticilerine, ve tüm kullanıcılara, vb. yetki, görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Yukarıdaki Kurum, işletme ve şahısların görev ve sorumluluklarından kısa ve öz olarak bahsetmek gerekirse;
Bakanlığımız(Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı): Esas olarak, bu konudaki mevzuatları hazırlamak, çıkartmak, uygulanmasını sağlamak, düzenlemek ve denetlemekle, vb.
İl Müdürlüğümüz (Bakanlığımız ve Valiliğimiz adına): İlgiliTüm tarafları, bilgilendirme, uyarma, (Belediyeler, özel idare ve onaylanmış kuruluşlar hariç),  denetleme ve aykırılık ve güvensizlik durumunda, 1705 Sayılı Kanun , 4703 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere istinaden idari para cezası uygulama, güvenli olmayan asansörlerin kullanımdan men edilmesi için ilgili idareye(Belediyeler ve özel idareler) bildirimde bulunma, vb.
Onaylanmış kuruluşlar: yetki verdikleri asansör montaj firmalarını denetlemekle, vb.
Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu(İlimiz için TSE): Belediyeler ve il özel idareleri ile asansörlerle ilgili yıllık periyodik kontrol sözleşmeleri imzalamak, periyodik muayene sonucu kullanımı tehlikeli olan asansörlerin çalıştırılmaması için ilgili idareye bildirimde bulunmak, Asansörlere kimlik numarası vermek ve kontroller sonucu güvenlik durumuna göre etiket(kırmızı, sarı, mavi, yeşil) yapıştırmak, Kırmızı etiketli asansörlerin kullanımdan men edilmesi için ilgili idareye bildirimde bulunmak, vb.
Belediyeler, il özel idareleri:Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu(İlimiz için TSE) ileasansörlerle ilgili yıllık periyodik kontrol sözleşmeleri imzalamak, periyodik muayene sonucu kullanımı tehlikeli olan asansörlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade etmemek, Binalar projelendirilirken, binadaki asansör boşluğu, makine dairesinin yeri ve kuyu dibinin standartlara uygun olmasını sağlamakla, yangından korunma ile ilgili hususları uygulamakla, uygun asansörleri tescil etmekle vb.
Yetkili (CE, TSE belgelerini almış ) Asansör firmaları: ilgili yönetmeliklere uygun asansör montajı, revizyonu, bakım ve onarımı yapmakla, tamamlanmış asansörleri tescil ettirmekle, garanti belgesi düzenlemekle, bakım defleri tutmakla, Monte ettikleri asansörlerin teknik dosyalarını işletmelerinde bulundurmakla, yeterli teknik personel(Mühendis), yetkin bakım personeli ve idari personel istihdam etmekle, denetimlerde İl Müdürlüğümüze ve TSE ye yardımcı olmakla, vb.
Bina Yöneticileri: Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini ve yetkili Atipi muayene kuruluşuna( İlimizde TSE) yaptırmak ve asansörlerin aylık bakımlarını yetkili asansör firmalarına yaptırmakla, kurtarma ekibini eğitmekle, güvensiz olan ve uygunsuzluğu bulunan asansörü kesinlikle kullandırmamakla, denetimlerde İl Müdürlüğümüze ve TSE ye yardımcı olmakla vb.
Tüm Kullanıcılar ise: Asansör kullanım kurallarına uymak, kırmızı etiketli(Güvensiz) asansörleri kesinlikle kullanmamak asansörlerle ile ilgili şikâyetleri, BİMER, CİMER, Bakanlığımız internet sitesine veya Alo 130 u arayarak veya İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurarak bildirmek, vb. gibi görev, yetki ve sorumluluklara haizdirler.
Yukarıda sayılan tüm tarafların kendilerine tanınan, görev, yetki ve sorumlulukları bilmeleri ve yerine getirmeleri, asansörlerdeki can ve mal güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda, tüm tarafları ilgili mevzuatları incelemeye davet ediyoruz. İl Müdürlüğümüz ve TSE bu konu ile ilgili, belli bir program çerçevesinde ve personel imkanları dahilinde, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine devam etmektedir.

Müdürlüğümüzce 2017 yılının ilk dokuz ayı içerisindeşikayet üzerine veya resen, 90 adet asansör ila ilimizde montaj ve bakım yapan asansör firmalarını denetlenmiş olup; beş adet asansör montaj ve bakım firmasına ilgili mevzuata aykırılıktan, toplam 103.477 TL para cezası uygulanmış, güvensiz asansörlerin kullanımdan menedilmesi için belediyelere yazı yazılmıştır. Ayrıca 6 Adet bina yöneticisine yönetmeliğe aykırı davranışları sebebiyle 14.500 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Müdürlüğümüzce bu hususta Geçtiğimiz yıllarda ve aylarda yerel basına bilgilendirici ve uyarıcı haberler gönderildi. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda İlimizdeki tüm asansör firmalarına ilgili Asansör mevzuatı, içeriği ve son değişiklikler hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.