banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisi 2 Kasım Pazartesi Günü Toplanıyor

Nevşehir İl Genel Meclisi Süleyman Özgün Başkanlığında 2 Kasım Pazartesi Günü Toplanıyor.

Nevşehir İl Genel Meclisi 2 Kasım Pazartesi Günü Toplanıyor
27 Ekim 2015 Salı 18:53

banner143
banner134
 Nevşehir İl Genel Meclisi Süleyman Özgün Başkanlığında  2 Kasım Pazartesi Günü Toplanıyor.

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında 2 Kasım 2015 Pazartesi günü toplanacak olan meclis toplantısı yoklama ve açılış, bir evvelki oturuma ait kararların okunması ve İl Encümeni Haziran ayı karar özetlerinin okunmasıyla başlayacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısında ise şu konulara görüşülecek;


T.C.
NEVŞEHİR İLİ 
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER
TOPLANTI TARİHİ 02.11.2015-….11.2015  
TOPLANTI SAATİ 10.00
TOPLANTININ YERİ İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

S.N.                                            
                                   K       O      N      U      S       U


Yoklama ve açılış.

Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

İl Encümeninin Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

İlimiz Kozaklı İlçe merkezinde ve köylerinde bulunan İlköğretim okullarının yaz tatilinde bakım-onarımlarının yapılıp yapılmadığı, kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçlarının giderilip giderilmediği, varsa başka ihtiyaçlarının olup olmadığı hususlarında Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 200 ada 1-4-6 nolu parsellere ait Sanayi Alanına ilişkin İl Genel Meclisince 05.06.2012 tarihinde onaylanan imar planının değişikliği ile tekrar düzenlenmiş olan TAKS değerine ait, şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5302 sayılı Kanunun 10/c maddesi gereğince, İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

İlimiz Gülşehir İlçesi Hacıhalilli Köyü, Ürgüp İlçesi Karakaya Köyü köy yerleşik alan tespitleri ve Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü ile Acıgöl İlçesi Karacaören Köyü köy yerleşik alan sınırları genişletilmesi hususunda, İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.10.2015 tarihli yazıları ile teklif edilen, 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği gereğince, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu oluşturulacağından, İl Genel Meclisince bu komisyonda görev yapmak üzere iki üyenin seçilmesi talebi.  

Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyünde bulunan mülkiyeti Salih KOÇ’a ait 5618 parsel nolu taşınmazın 340,00 m2 parselin 215,00 m2 lik kısmının yola isabet etmesi nedeniyle vatandaşın talebi üzerine mağduriyetinin giderilebilmesi için buna karşılık, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mustafapaşa Köyü Manastır mevkiinde bulunan 5615 parselde kayıtlı 189,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas yapılması talebi hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Karahasanlı Köyü Camikebir Mahallesi Köy içi mevkiinde bulunan, tapunun 9-10 pafta 1329, 1330, 1332 ve 1333 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların selektör binasının depolama alanı olarak kullanmak üzere, Karahasanlı Köyü Muhtarlığı adına tahsisinin yapılması talebi hususunda İnceleme ve Araştırma komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

İl Özel İdaresinin 22.10.2015 tarih ve 8567 sayılı yazıları ile teklif edilen; İlimiz okullarının yapımında kullanılmak üzere hayırsever bir vatandaş tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına yatırılan ve İl Özel İdaresi hesabına intikal etmiş olan  380.000,42.-TL lik şartlı bağışın kabul edilmesi ve okul bakım onarım, büyük onarım ve bahçe tanzimi işi kalemlerine ödenek, karşılığında 04 2 2 52 kalemine gelir kaydedilmesi talebi. 

İl Özel İdaresine ait 2016 ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. 01 Genel Kamu Hizmetleri (Özel Kalem, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

01 Genel Kamu Hizmetleri (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

01 Genel Kamu Hizmetleri  ( Acıgöl İlçesi) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  ( Avanos İlçesi) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  ( Derinkuyu İlçesi) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  (Gülşehir İlçesi) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  (Hacıbektaş İlçesi) 

01 Genel Kamu Hizmetleri  (Kozaklı İlçesi)

01 Genel Kamu Hizmetleri  (Ürgüp İlçesi)  

KURUMLAR ÖDENEK TEKLİFİ
02 Sivil Savunma Hizmetleri, 03 Emniyet Müdürlüğü, 04 Tarım Müdürlüğü Hizmetleri, 06 Çevre ve Şehircilik Hizmetleri, 07 Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı Hizmetleri), 08 Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 04 Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Turizm Hizmetleri, Kültür Hizmetleri), 09 Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri

01 Vergi Gelirleri, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Giderler,  05 Diğer Gelirler, 06 Sermaye Gelirler, Finansman ve Harcama Programı

2016 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyinin ve 2016 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırılmasının birinci düzeyinin oylaması. 

İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Kararnamesinin madde madde okunarak oylanması

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.

Dilek ve Temenniler.


                                                                                                 Süleyman ÖZGÜN
                                                                                                  Meclis Başkanı 
  
Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.