banner461
banner195

Nevşehir İl genel meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Genel Meclisinde 2018 Yılı Mart Ayı Toplantısı Süleyman Özgün Başkanlığında Yapıldı.

Nevşehir İl genel meclisi mart ayı toplantısı yapıldı
09 Mart 2018 Cuma 11:10

banner143
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün Başkanlığında, Aynur Asiltürk ve Abdüsselam Göltaş ‘dan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak 2018 Mart Ayı toplantısı açıldı.

Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün süresince önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Toplantı ilk gün olan 01.03.2018 Perşembe günü, Şubat ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
 Mart Ayı Olağan Toplantı birleşimlerinde,
 
- İl Özel İdaresine ait Sulusaray Kasabasında bulunan plent tesisinde üretilmekte olan roadmiks malzemesi sadece İl Özel İdaresinde ve Karayollarında üretildiğinden, bazı resmi ve özel kurumlar tarafından zaman zaman ihtiyaca binaen rodmiks alımı talep edilmektedir. Bu nedenle 2018 yılı roadmiks birim satış fiyat tarifesinin, İl Genel  Meclisince, Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere, 2017 yılı roadmiks birim satış fiyatı olan 450,00.-TL nin %10 oranında artırılarak, 2018 yılı roadmiks birim satış fiyat tarifesi olarak belirlenmesine.
 
- 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin o bendi gereğince, İl Özel İdaresi yol ağında bulunan Asfalt yollardan geçiş veya kazı izin bedeli, ayrıca izinsiz yapılan kazılara uygulanacak ceza miktarının 2018 yılına esas olmak üzere,
 
-Sulama Amaçlı Çiftçilerin Asfalt yollardan geçiş bedeli için 800,00.-TL,
-Sulama Amaçlı Çiftçilerin Asfalt yollardan izinsiz geçişleri halinde 2.000,00.-TL,
-Şirketler veya Şahısların Ticari amaçlı Asfalt yollardan geçiş bedeli; 2.500,00.-TL,
-Şirketler veya Şahısların Ticari amaçlı Asfalt yollardan izinsiz geçmeleri halinde 5.000,00.-TL bedel alınmasına.
 
- İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü, K33d18c pafta, 125 ada, 50, 51, 130 ve 131 nolu parsellere ait Toplu İşyerleri kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan  nazım ve  uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İlimiz Merkez İlçe, Boğaz Köyü, K33d18c pafta, 110 ada, 139 nolu parsele ait Toplu İşyerleri kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İl Özel İdaresinde, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi kadrosunda çalışan işçi personelin mevcut unvanından başka bir unvana geçişinin sağlanabilmesi amacıyla,  hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, işlerin verimli, kaliteli ve ekonomik olarak yürütülmesi için İdaresince “4857 Sayılı İş Kanununa Tabii Personelin Unvan (Pozisyon) Değişikliğinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanarak İl Genel Meclisine sunulmuştur. İl Özel İdaresince hazırlanan, “4857 sayılı İş Kanununa Tabii Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan Personelin Unvan(Pozisyon) Değişikliğinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmelik taslağının hazırlandığı şekliyle kabul edilmesine. İl Özel İdaresi 4857 Sayılı İş Kanununa Tabii Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan Personelin Unvan (Pozisyon) değişikliğinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin,  mahalli gazetelerden birinde ilan edildikten sonra yürürlüğe girmesine. 
 
- 2017 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi Asfalt Plentinin bulunduğu sahada  Ahiler Kalkınma Ajansı destekli  200 kW güce sahip Güneş Enerji Sistemi Projesi başlatılmasına,
 
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine,
 
- İlimiz Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi 5 ada 14 parselde bulunan, İl Özel idaresine ait olan binanın ekonomik değeri yüksek olup kira getirisi düşük olduğundan verimli olarak değerlendirilemediği düşünülmekte olup, söz konusu taşınmazın arsa karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilerek konut üretilmesi planlandığından, konunun değerlendirilmesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre arsa karşılığı inşaat ihalesine çıkılabilmesi için karar alınması istenmiş; Ancak;İl Özel İdaresi mülkiyetinde kat karşılığı verilmesi teklif edilen, İlimiz Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi 5 ada 14 parselde bulunan  taşınmaz  karşılığı olacak  nitelikte yapı  teklif edilmediği ve kat karşılığı teklif edilen taşınmaz üzerinde yapının yapılmayacağı anlaşıldığından,talebin reddine,
 
- İlimiz Özel İdaresinde norm kadro ile belirlenen sayının üzerinde kadrolu işçi bulunmasına karşın, özellikle yol yapım çalışmalarında şoför ve operatör işçisi temininde güçlük çekildiği belirtilmekte olup, yol yapım çalışmaları, köy yolları yama ve kanalizasyon işlerinde çalıştırılmak üzere 10 şoför ile 5 operatör çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 04.08.2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin” Geçici iş pozisyonlarının tespiti başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte her grup için öngörülen memur sayısının %40’ını geçmemek üzere “İl Genel Meclisi tarafından belirlenir” hükmü gereğince, İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinde 15 adet geçici işçi çalıştırılmasına,
 
Dair kararlar alınarak Mart Ayı İl Genel Meclis toplantısı 07.03.2018 Perşembe günü sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur.

 
 
 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.