banner421
banner461
banner195

Nevşehir İl Genel Meclisi olağan toplantısı yapılacak

Nevşehir İl Genel Meclisi 2015 Ekim ayı toplantılarında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanacak.

Nevşehir İl Genel Meclisi olağan toplantısı yapılacak

banner143
banner134
Nevşehir İl Genel Meclisi 2015 Ekim ayı toplantılarında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanacak. 

Toplantılardaki gündem maddeleri şöyle ;

 T.C.
                                                                                  NEVŞEHİR İLİ
İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI OLAĞAN
TOPLANTISINA AİT GÜNDEMLER
TOPLANTI TARİHİ 01.10.2015- ....10.2015
TOPLANTI SAATİ 10.00
TOPLANTININ YERİ İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu
S.N : KONUS U


1 Yoklama ve açılış.


2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.


3 İl Encümeni Eylül ayı karar özetlerinin okunması.


4 Nevpetaş Nevşehir İl Özel İdaresi Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Turizm Ticaret Anonim Şirketinin, 2015 yılı Gelir-Gider durumu, buna bağlı olarak da kâr zarar oranı ve Nevpetaş Şirketinin genel çalışma düzeni hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


5 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği hazırlanan, İl Encümeninin 09.09.2015 tarih ve 276 sayılı kararı ile incelenerek İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçe tasarısının görüşülmesi.


6 Merkez İlçe Boğaz Köyü 108 ada 3 nolu parsele ait Sanayi Tesis Alanına ilişkin imar planı değişikliği ile mevcuttaki kullanım amacının (depo, paketleme, imalat vb.) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak yapılaşma koşulları E=0.30 iken E=0.50, Hmax=serbest iken Hmax=9.50 mt olarak şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


7 Merkez İlçe Çardak Köyü Mahalle ardı mevkii, 2809 ve 3346 nolu parsellerde yapılacak olan Konut Dışı Kentsel çalışma alanına ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebi hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


8 Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2005 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve LPG istasyonu” olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarına, ilan süresi içinde Serpet Akaryakıt Madencilik Yapı Elemanları Nak.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 10.07.2015 tarihinde itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraza ait 155 sayılı Meclisi Kararı, Nevşehir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.08.2015 tarih ve 5213 sayılı yazıları ile tekrar görüşülmek üzere iade edilmiş olup, itiraz hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


9 İlimiz Merkez İlçesi Güvercinlik Köyü 1989 parsel numaralı taşınmazın” Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Lokanta ve Dinlenme Tesisi”olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama İmar Planları İl Özel İdaresinin internet sayfasında ve ana hizmet binası ilan panosunda ilan edilmiş olup, ilan süresi içinde EKRA İnş.Nak.ve OtoSan.Tic.Ltd.Şti tarafından 12.08.2015 tarihinde itiraz edilmiştir. İlan süresi içerisinde yapılan başka bir itiraz bulunmamaktadır. Söz konusu itiraz hususunda İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.


 
10 SI Özel İdaresinin 10.09.2015 tarih ve '439 sayılı yazıları ile teklif edilen, Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyü 6069 Parselde bulunan Yurt Binasının güçlendirme çalışmalarına katkı yapımı işi için,TCM Turizm Otelcilik Hiz.Taş.İnş.Tic.Â.Ş. tarafından İl Özel İdaresi hesabına şartlı yardım olarak yatırılan 200.000,00.-TL nin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesi g bendi gereğince kabul edilmesi ve ilgili harcama kalemine ödenek, karşılığında ilgili gelir kalemine gelir kaydedilmesi talebinin, görüşülerek karara bağlanması.
11 Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.
Dilek ve Temenniler. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.