banner461

Nevşehir İl Genel Meclisi yoğun gündemle toplanıyor

Nevşehir İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özgün başkanlığında yoğun bir gündemle gerçekleştirilecek.

banner503
Nevşehir İl Genel Meclisi yoğun gündemle toplanıyor
30 Ağustos 2015 Pazar 16:14

banner143
banner134
Nevşehir İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özgün başkanlığında yoğun bir gündemle gerçekleştirilecek.

İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 01 Eylül 2015 Salı günü başlayacak olan toplantı yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait karar özetleri ile İl Encümeni Ağustos ayı karar özetlerinin okunması ile başlayacak. Sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına geçilecek.

1             Yoklama ve açılış.

2             Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3             İl Encümeni Ağustos ayı karar özetlerinin okunması.

4             İl Özel İdaresinin yetki alanında kalan alanlarda idarece resen yapılanlar ile genel idare kapsamında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının talebi haricinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan; İmar planı değişiklikleri veya revizyonu taleplerine, Yenilebilir Enerji Santrali kurmak üzere istenilen ön uygunluk yazısı taleplerine ilişkin olarak alınacak hizmet bedellerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

5             3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesinin 5. Fıkrası ve 1/100.000 Ölçekli Kırşehir Nevşehir- Niğde-Âksaray Çevre Düzeni Planının 8.2.2.4.maddeleri hükmü gereğince; Köyün gene! ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, Pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticari merkez, mezarlık) için alt ölçek planları yapılıncaya kadar uygulanacak yapılaşma koşullarının belirlenmesi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması.

6             Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü K33a22c pafta, 118 ada 10 nolu parsele ait Konut dışı kentsel çalışma alanı (taş kırma, yıkama ve eleme) yaptırmak için şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN:NİP-13669 nolu nazım imar planı ve PİN:UİP-13670 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlan hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

7             Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü K33a22b pafta, 124 ada 25 nolu parselin mülkiyeti Hulusi YILMAZ ve 125 ada 9 nolu parselin mülkiyeti Dinler Güneş Enerji Sistemleri ve İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş. ye ait olup, Güneş Enerji Santrali yaptırmak için şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;NİP-13671 nolu nazım ve PİN;UÎP- 13672 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

8             İlimiz Hacıbektaş İlçesi Killik Köyü, Avanos İlçesi Kuyulukışla Köyü köy yerleşik alan tespitleri ve Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü köy yerleşik alan sınırı genişletilmesi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

9             Kozaklı İlçesi Kalecik Köyünde bulunan, mülkiyeti Nevşehir ^Valiliği tüzel kişiliğine ait 8 pafta, 350 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 9.992,78 m2 lik taşınmaz üzerinde boş ve atı! durumda olan eski İlköğretim okulunun, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Kalecik Köyü Muhtarlığına geçici olarak tahsis edilmesi hakkında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Avanos ilçesi Göynük Köyü Çağıllı mevkii K33.b.23.b pafta, 5304 nolu parselde kayıtlı 18.600,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan selektör binası ve yine Göynük Köyü Körkoca mevkii K33.B.20.A pafta, 2149 parselde kayıtlı 8.300,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan soğuk hava deposunun köy halkının müşterek hizmetlerinde kullanılmak üzere Göynük Köyü Muhtarlığı adına tahsis edilmesi hakkında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

11           Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesi tapunun, 592 ada, 1 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, Kozaklı Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere talep edildiği, 5302 sayılı kanunun 64. Maddesinin d bendi ve 10. Maddesinin f bendi gereğince, iki kurum arasında tanzim edilecek proîokoi hükümleri çerçevesinde, söz konusu taşınmazın Kozaklı , Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkında İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

12           Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2005 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve LPG istasyonu” olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli PİN:UİP-11742 ve 1/5000 ölçekli PİN:NİP-11740 numaralı imar planlarına, ilan süresi içinde Serpet Akaryakıt Madencilik Yapı Elemanları Nak.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 10.07.2015 tarihinde itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraza ait 07.08.2015 tarih ve 155 sayılı İl Genel Meclisi Karan Nevşehir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.08.2015 tarih ve 5213 sayılı yazıları ile tekrar görüşülmek üzere iade edilmiştir. Bu sebeple itiraz hususunun İl Genel Meclisince yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi.

13           İl Özel İdaresinin 18.08.2015 tarih ve 6719 sayılı yazılan ile teklif edilen; İl Genel Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 131 sayılı Kararı ile onaylanan İlimiz Merkez İlçesi Güvercinlik Köyü 1989 parsel numaralı taşınmazın” Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Lokanta ve Dinlenme TesisF’olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli PİN:U!P-12966 ve 1/5000 ölçekli PİN:WİP-12965 numaralı İmar Planlan İl Öze! İdaresinin internet sayfasında ve ana hizmet binası ilan panosunda ilan edilmiş olup,ilan süresi içinde EKRA Inş.Nak.ve OtoSan.Tic.Ltd.Şti tarafından 12.08.2015 tarihinde itiraz edilmiştir. İlan süresi içerisinde yapılan başka bir itiraz bulunmamaktadır. Söz konusu itirazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. ve 5302 sayılı İl ÖzeS İdaresi Kanununun 10/c ve 70. maddeleri gereği incelenerek İl Genel Meclis Kararı alınması talebi.

14           İl Özel İdaresinin 24.08.2015 tarih ve 6886 sayılı yazıları ile teklif edilen,İlimiz Merkez İlçe Çardak Köyünde mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait 616 parsel numarasındaki kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve Nevşehir Müftülüğüne tahsisli olup kültür varlığı olarak tescilli Çardak Selçuklu Camiinin restorasyon işinin İl Özel İdaresince gerçekleştirilmesi, proje ve restorasyon giderleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek talep edilmesi veya Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarından karşılanması hususlarının görüşülerek karara bağlanması talebi.

Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.

16    Dilek ve Temenniler.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.