banner461

Nevşehir il Genel Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler

 T.C. Nevşehir İli İl Genel Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısına Ait Gündemler

banner503
Nevşehir il Genel Meclisinin Şubat Ayı Olağan  Toplantısına Ait Gündemler
25 Ocak 2018 Perşembe 11:48

banner143
banner134
TOPLANTI TARİHİ        : 01.02.2018 - ...02.2018   
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTININ YERİ    : İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

Yoklama ve açılış.
Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
 
Il Özel idaresinin 10.01.2018 tarih ve 407 sayılı yazıları ile teklif edilen, Il Özel İdaresi
kadro cetvelinde değişiklik yapılabilmesi için yazıları ekinde gönderilen ll- Sayılı Boş
Memur Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi talebi.
 
İl Özel İdaresinin 18.01.2018 tarih ve 906 sayılı yazıları teklif edilen, 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu'nun 36. maddesinin 3. Fıkrası ile 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi
uyarınca, 2018 yılı içerisinde İl Özel İdaresinde çalıştırmak üzere 10 Tam zamanlı
sözleşmeli personel alınması ve ücretlerinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü genelgesi gereğince belirlenmesi talebi.
 
İl Özel idaresinin 15.01.2018 tarih ve 630 sayılı yazıları ile teklif edilen, İlimiz Merkez İlçe
Bekdik Mahallesi, tapunun 3042 ada 1 nolu parselinde kayıtlı 12.973,57 m2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde İl Özel İdaresine ait 213,66 m2 lif hisse, İl Genel Meclisinin
05.04.2013 tarih ve 56 sayılı kararı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrinin
 
yapılması için karar alınmıştır. Ancak, Mülkiye Baş Müfettişi Talip YEL tarafından
düzenlenen 12.12.2017 tarih ve 5688 sayılı inceleme raporunda; "2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince devredildiğine" dair bir ibarenin yer
almadığından dolayı İl Genel Meclisi Kararında bu yönde bir eksiklik olduğu ve karardaki
eksikliğin ikmal edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Söz konusu kararın rapora uygun
hale getirilmesi hususunda karar alınması talebi.
 
İlimiz Avanos İlçesi Üçkuyu Köyü 123 ada 180 nolu parsele ait Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi
tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının Il Genel Meclisince
 
onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun
görüşülerek karara bağlanması.
 
Üyeler tarafından verilecek önerilerin görüşülmesi.
 
Dilek ve Temenniler.
 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.