banner461
banner195

Özelleştirme İdaresi’nden Nevşehir'de Taşınmaz İhalesi!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kilis, Siirt, İzmir, Nevşehir ve Aydın olmak üzere 5 ilde toplam 10 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 25 Haziran 2015 tarihinde yapılacak...

Özelleştirme İdaresi’nden Nevşehir'de Taşınmaz İhalesi!
29 Nisan 2015 Çarşamba 13:03

banner143
banner134
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kilis, Siirt, İzmir, Nevşehir ve Aydın olmak üzere 5 ilde toplam 10 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 25 Haziran 2015 tarihinde yapılacak...

Başbakanlık ÖİB 5 ilde 10 arsa satışa çıkardı! 

Özelleştirme İdaresi’nden Nevşehir'de Taşınmaz İhalesi!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Nevşehir de Yeni 1. Mıntıka mahallesi 3186 ada, 1 nolu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü ticaret alanı taşınmazı Teminat tutarı: 250.00 ve Şartname Bedeli 500.-  Son teklif verme tarihi :25.06.2015 tarihli arsayı satışa çıkardı.

 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.


1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6) Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 82 70

www.oib.gov.tr

3800/1-1


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Gardaş - 3 yıl önce
Gardaş ziraat bankasınıda komple özeleştirsinler