banner461
banner195

Prof. Dr. İsmail Bekci, Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı Görevine Atandı

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 23.08.2013 tarihinde göreve başlayan Prof. Dr. İsmail Bekci, 08/10/2013 tarihinden itibaren ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca Rektör Yardımcılığına atandı.

Prof. Dr. İsmail Bekci, Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı Görevine Atandı
30 Ekim 2013 Çarşamba 13:29

banner143
banner134

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak 23.08.2013 tarihinde göreve başlayan Prof. Dr. İsmail Bekci, 08/10/2013 tarihinden itibaren ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca Rektör Yardımcılığına atandı.

Akademik Özgeçmişi

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans derecesi alan Prof. Dr. İsmail Bekci, 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 2001 yılında da Doktorasını tamamladı. 2002-2008 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor, 2008-2013 yılları arasında ise Doçent Doktor olarak görev yaptı. Bekci, halen Nevşehir Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünde Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.

Nevşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail BEKCİ

Adı Soyadı


İsmail BEKCİ


Doğum Yeri ve Tarihi


Elazığ, 20.09.1967


Akademik Unvanı


Prof. Dr.


Bölümü


İşletme


Araştırma Alanı


Muhasebe-Finansman


İletişim


ismailbekci@nevsehir.edu.tr


Telefon
 


Akademik Kariyeri


Profesör 2013, Nevşehir Üniversitesi


 


Doçent 2008-2013, Süleyman Demirel Üniversitesi


 


Yardımcı Doçent 2002-2008, Süleyman Demirel Üniversitesi


 


Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi


Eğitim


 


Lisans


İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1993


Yüksek Lisans


Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,17.09.1996


Doktora


Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,11.10.2001


Doçent Doktor


Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 08.02.2008 – 23.08.2013


Halen


Profesör Doktor, Nevşehir Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, 23.08.2013 – devam ediyor.


 


Yabancı Dili


İngilizce


 


Verdiği Dersler


 


 


 


 


Finansal Muhasebe I,II


Şirketler Muhasebesi


İleri Maliyet Muhasebesi


İhtisas Muhasebesi


G.Muh.Seç.Konular ve Ör.Uyg


Türev Ürünleri ve Muhasebesi


Çağdaş Finansal Tek.ve Muh


 


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bilimsel Makaleler:

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleler

1- İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL, (2001), "Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Yolları", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1, 2001.


2- Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2001), "Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:1,Nisan, 2001.


3- İsmail BEKÇİ, Abdullah EROĞLU, Hayrettin USUL, (2001), "Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2001.


4- Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2002), "AB Ülkeleri ve Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:2, Sayı:7, Ekim, 2002.


5- Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2002), "Denetim Raporunun Bireysel Yatırımcı Kararına Etkileri", Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4,Aralık, 2002.


6- Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, A.Hüsrev EROĞLU, (2002), "Bireysel Yatırımcıların Hisse senedi Edinimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Etkenler", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002.


7- Belma AK, İsmail BEKÇİ, (2005), "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama", Muhasebe ve Bilim Dünyası dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Haziran, 2005.


8- Vesile ÖMÜRBEK, İsmail BEKÇİ, (2006), "Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Rolü: Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Nisan, 2006.


9- İsmail BEKÇİ, (2006), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Stres Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran, 2006.


10- İsmail BEKÇİ, Ozan ÖZDEMİR, (2006), "Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2, 2006.


11- İsmail BEKÇİ, Vesile ÖMÜRBEK, Ömer TEKŞEN, (2007), "Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1, 2007.


12- İsmail BEKÇİ, (2007), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe standartları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 22, Mayıs, 2007.


13- İsmail BEKÇİ, (2007), "İş ve Muhasebe Etiği", Çeviri, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı: 3, 2007.


14- İsmail BEKÇİ, Vesile ÖMÜRBEK, (2007), "Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamalarına Etkisi ve Konya Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:56, Sayı: 2, 2007.


15- İsmail BEKÇİ, Şule KUTLU, (2009), "Entellektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım Bankalarında Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 29, Eylül 2009.


16- İsmail BEKÇİ, Mustafa ÖZBOYACI, Nurcan NEGİZ (2010), "Halka Arzın Şirketlerin Performansı Üzerine Etkisi ve İMKB'de Bir Uygulama", Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: 2010.


17- İsmail BEKÇİ, Halime ÖZAL(2010), "Stratejik Maliyet Yönetiminin Sağlık sektöründe Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma",Kilis 7 Aralık üniversitesi, İİBF, İktisadi Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Kasım.


18- İsmail Bekçi, Nurcan Negiz (2011), "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Uygulanması", Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.30, S.2.


SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleler

1- İsmail BEKÇİ, İsmet TİTİZ, Nuri ÖMÜRBEK, (2006), "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:29, Ocak.


2- İsmail BEKÇİ, Havva ALKAN, (2009), "Finansal Bilgi Sisteminin Hisse Senetlerine Yatırım Kararı Üzerine Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı: 3.


3- İsmail BEKÇİ, Nuri AVŞARLIGİL, (2011), "Finansal Bilgi manipülasyonu Yöntemlerinden Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 13 Sayı:2, Haziran.


4- İsmail BEKÇİ, Ercüment DOĞRU, (2011), "Değer Yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı: Çimento Sanayi işletmelerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, Yıl: 2011/1, Sayı: 13.


5- İsmail BEKÇİ, Aynur TORAMAN, (2011), "Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanması", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı: 16,Sayı:2.


6- İsmail BEKÇİ, Ömer TEKŞEN, (2012), "Bankaların Kredi Kartı Puan Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı:2.


7- İsmail BEKÇİ, Ferhat BİTLİSLİ, (2012), "Muhasebe-Kültür Değerlerinin Analizi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili Dergisi, Cilt: 13,Sayı:1.


8- İsmail BEKÇİ, Ömer TEKŞEN, Reyhan ÇİL, (2013), “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 15 Sayı:1, Mart.


Basılmış Kitaplar:

1. İsmail BEKÇİ, (2003), Konaklama Muhasebesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayın No:36, Isparta.


2. Recep GÜNEŞ, Durmuş ACAR, İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL, (2005), Dönemsonu İşlemleri - Genel Muhasebe II, Tuğra Ofset, Isparta.


3. İsmail BEKÇİ, Naci KARADUMAN, Fikret OTLU, (2006), Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Tuğra Ofset, Isparta.


4. Müfettişlik, Uzmanlık, Denetmenlik, Kaymakamlık, Hakimlik Sınavlarına Hazırlık. KPSS A Grubu, (2004), Editör: Prof.Dr. Enver BOZKURT, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (Bölüm Yazarlığı).


5. SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, (2006), Editör: Doç.Dr. Enver BOZKURT Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (Bölüm Yazarlığı).


6. Türkiye'de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, (2008), Editör: Mustafa Zihni TUNCA, Asil Yayın Dağıtım, (Bölüm Yazarlığı).


7. A'dan Z'ye Dış Ticaret Uygulamaları - A To Z International Trade Applications – (2012), Editör: Yrd.Doç.Dr. İbrahim Halil EKŞİ, Nobel yayıncılık, Ankara, (Bölüm Yazarlığı).


8.  İsmail BEKÇİ, (2012), Muhasebe Verilerinin Hisse Senedi Yatırımlarındaki Rolü, Detay Yayıncılık, Ankara.


Yönetiminde Tamamlanan Tezler

1- Belma AK, (2004), "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


2- Havva HİLAL, (2007), "Hisse Senedi Satın Almada Finansal Bilgi sisteminin Etkisinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


3- Seher ARMAĞAN, (2007), "Kar Dağıtım Politikalarının Bireysel Yatırımcı Kararları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


4- Şule KUTLU, (2008), "Entellektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım Bankalarında Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


5- Nurcan YAĞMURLU, (2009), "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


6- Ferhat BİTLİSLİ, (2010), "Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uyumlaştırılmasında Kültürün Etkisi: Bir Araştırma",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


7- Ercüment DOĞRU, (2010), "Değer yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı ve Çimento Sanayii işletmeleri Üzerine Bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


8- Halime ÖZAL, (2010), "Stratejik Maliyet Yönetimi ve Hastane İşletmelerinde Uygulanabilirliği",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


9- Nuri AVŞARLIGİL, (2010), "Finansal Tablolarında Manipülasyonunda Yaratıcı Muhasebe Uygulama teknikleri ve Beneish Modeli ile Bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


10- Aynur TORAMAN, (2010), "Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Hesaplaması: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uygulaması",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


11- Özlem Nilüfer KARATAŞ, (2011), "Bulanık Faliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


12- Reyhan ÇİL, (2012), "Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Hasılat ve Giderlerin Kontrol ve Yönetimi: Bir Uygulama" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.


13- Osman BALABAN, (2013), "Analitik Bütçe Sistemi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.


14- Osman Emre ARLI, (2013), "Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletmelerin Finansal Oranlarına Etkisi: İmalat Sektörü İşletmelerinde Bir Uygulama" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.


Akademik ve İdari Alanda Aldığı Görevler

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Yemekhanesi Yürütme Kurulu Üyeliği 2001-2006.


2. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, 2004-2007.


3. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe/Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2011.


4. Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı Başkanı, 2010-2011.


5. Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, 2010-2011.


6. Nevşehir Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, 08.10.2013 – Devam ediyor


Alanı ile İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi gibi Etkinliklerde Konuşmacı ya da Panelist Olarak Görev Aldığı Yerler

1. Isparta SMMMO-SDÜ, İİBF-MYO İşbirliği İle Muhasebeciler Günü Etkinliği İçinde Bilgi Çağında Muhasebe Konulu Panel. " Türkiye Muhasebe Standartları", SDÜ Oditoryum, Isparta, 03.03.2006.


2. SDÜ Burdur MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Yeni Yaklaşımlar" Konulu Panel, Burdur MYO Konferans Salonu, Burdur, 11.05.2006.


3. SDÜ Keçiborlu MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Güncel Gelişmeler" Konulu Panel, Keçiborlu MYO Konferans Salonu, Keçiborlu/Isparta, 26.05.2006.


4. SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Organizatörlüğünde, "Muhasebede Güncel Gelişmeler" Konulu Panel, Yalvaç MYO Konferans Salonu, Yalvaç/Isparta, 04.05.2007.


6. İsmail BEKÇİ, Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri, "Türkiye Muhasebe Standartları", Mustafa Özyürek Toplantı Salonu, Antalya, 16.01.2009.


7. İsmail BEKÇİ, Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri, "Türkiye Muhasebe Standartları", MATSO Toplantı Salonu, Manavgat/Antalya, 17.01.2009.


8. İsmail BEKÇİ, Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri, "Türkiye Muhasebe Standartları", ALTSO Toplantı Salonu, Alanya/Antalya, 17.01.2009.


9. İsmail BEKÇİ, Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri, "Türkiye Muhasebe Standartları", Kumluca Belediyesi Toplantı Salonu, Kumluca/Antalya, 07.02.2009.


Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler

1. İsmail BEKÇİ, Ozan ÖZDEMİR, "Küreselleşmenin Muhasebe Üzerindeki Etkisi: Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Bir İnceleme", VI. Anadolu İşletmecilik kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran, Kırıkkale, 2007.


2. Fikret OTLU, İsmail BEKÇİ, Ö.Nilüfer KOÇ, “TTK’ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Bu Payların Muhasebeleştirilmesi”, XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde Beklenen Dönüşümler, 24-28 Nisan, Antalya, 2013.


Uluslar arası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler

1. İsmail BEKÇİ, Hakkı KIYMIK, Özlem Nilüfer KARATAŞ, "Turizm İşletmelerinde Katma Değer Vergisi", I.Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 01-01 Aralık, Eğirdir/Isparta, 2011.


2. İsmail BEKÇİ, Özlem Nilüfer KARATAŞ, Hakkı KIYMIK, Ferhat BİTLİSLİ, "Türkiye ve ABD'deki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi ve The University of Texas Örneği ", I.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF 2012, 31 Mayıs – 02 Haziran, Gaziantep, 2012.


3. Özlem Nilüfer KARATAŞ, Nurcan NEGİZ, İsmail BEKCİ, “Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS-32, TMS-39 ve TFRS-9) Finansal Varlıkların Raporlanmasına Getirdiği Yenilikler”, 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013), Famagusta, Northern Cyprus, Sept 12-14, 2013.


Tezler:

1. “Çimento Sanayii İşletmelerinde Maliyet Sisteminin Oluşturulması, Standartların Tespiti ve Örnek Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,1996.


2. “Optimal Portföy Oluşturulmasında Bulanık Doğrusal Programlama Modeli ve İMKB’de Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.


Diğer Faaliyetler:

1. VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Eğirdir-Isparta, Aralık-2002.


2. II. Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 9-12 Kasım 2006, Eğirdir, Isparta.


3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Desteklenen "Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim, İstihdamı ve İş kurumlarına Yönelik Mesleki Eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu" Başlıklı Proje Yöneticiliği,2006.


4. III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir, Isparta.


5. "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama" Başlıklı SDÜ-BAP-1647YL-08 nolu Proje Yöneticiliği, 2009.


6. "Stratejik Maliyet Yönetimi ve Hastane İşletmelerinde Uygulanabilirliği" Başlıklı SDÜ-BAP-2015-YL-09 nolu Proje Yöneticiliği, 2009.


7. "Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama" Başlıklı S.D.Ü BAP 2644 – YL- 11 nolu Proje Yöneticiliği, 2011.


8. "Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Hasılat ve Giderlerin Kontrol ve Yönetimi: Bir Uygulama." Başlıklı S.D.Ü BAP 2958 – YL- 11 nolu Proje Yöneticiliği, 2012.


9. "Faaliyet Bölümleri Standardına Göre hasılat ve Giderlerin Kontrol ve Yönetimi: Bir Uygulama." Başlıklı S.D.Ü BAP 2958 – YL- 11 nolu Proje Yöneticiliği, 2012.


10. "TFRS/TMS’nin Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama" Başlıklı SDÜ BAP Projesi 3143-D-12 nolu Proje Yöneticiliği, (Devam Ediyor).


11. "Örgüt Kültürü ve Hileli Finansal Raporlama" Başlıklı SDÜ BAP 3384-D1-12 Nolu Proje Yöneticiliği, (Devam Ediyor).


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
İron Yuseef - 3 yıl önce
sayın yetkili bu kişi hakkında yazdığım bilgiyi sitenizde yayınlamayın, geri alıyorum, değmez.