NEVŞEHİR’DE YAYINLANAN DERGİLER


Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Okunma 28 Mayıs 2020, 09:00

NEVŞEHİR’DE YAYINLANAN DERGİLER

Matbaa ülkemize Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanında gelmiştir. Matbaanın ülke geneline yayılması ve Nevşehir’in yerel gazete ve dergi yayını konusundaki gelişimi çok eskilere dayanmamaktadır.

Nevşehir, Lale Devrinden önce “Muşkara” ismiyle bilinen bir köy iken Damat İbrahim Paşa tarafından yapılan imar hareketleriyle çevreden göç toplamış ve büyümüştür. Nevşehir, önceleri Niğde iline bağlı bir ilçe iken 1954 yılında il yapılmıştır. Nevşehir, Kapadokya Bölgesi (Güzel Atlar Ülkesi) olarak bilinen tarihi bir yaşam coğrafyasının ana merkezi konumundadır.

Nevşehir Barosu, Nevşehir Sanayi Odası, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü (Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi) yine Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2011 yılında yayınlanmaya başlayan bilimsel bir dergi vardır. Bir kurum tarafından yayınlanan dergiler dışındaki dergiler yazının konusunu oluşturmaktadır. Nevşehir merkezli yayınlanmış ya da daha önce yayınlanan dergiler oldukça sınırlıdır. Bunları kısaca inceleme gerekirse :

ÜRGÜP GÖREME DERGİSİ

Ürgüp Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği tarafından 1969 yılında yayınlanmaya başladı. Yılda bir kez yayınlandı. Kaç sayı yayınlandığına ve ne zaman yayın yaşamına son verdiğine dair net verilere ulaşılamamıştır. Yöneticileri; Bekir Taylan ve İbrahim Somyürek idi.

KAYAKAPI DERGİSİ

Kayakapı projesi kapsamında Cengiz Kabaoğlu tarafından 2004 yılında yayınlanmaya başladı. 2007’de yayın hayatına ara verdi. 2012 yılında proje kapsamında yeniden yayın hayatına başladı. İmtiyaz sahibi Yakup Dinler, yazı işleri müdürü Oğuz Özdem idi.

http://www.gulsehir.org.tr/images/kayakap%C4%B1.png

NEVŞEHİR DERGİSİ/Kültür ve Tarih Araştırmaları

Nevşehir Belediyesi tarafından 2005 yılından itibaren yayınlanan, Nevşehir tarih ve kültürüne ilişkin bilimsel araştırmaların yer aldığı bir dergidir.

Derginin sahibi belediye başkanı, Yazı İşleri Müdürü Yusuf Kaya, Koordinatör Celal Korkmaz’dır. Derginin ayrıca yazı kurulu ve bilim kurulu vardır. Bölgeyle ilgili çok güzel tanıtım yazılarının yer aldığı dergi artık ne yazık ki yayınlanmamaktadır.

http://www.gulsehir.org.tr/images/nev%C5%9Fehir.png

ŞÖLEN DERGİSİ

Nevşehir merkezli bir grup öğretmen tarafından 1964 yılında çıkarılan kültür ve edebiyat dergisidir. Sahipliğini Namık Nalbantoğlu, yayın yönetmenliğini Dündar Aydoğdu yapmıştır. Derginin ilk yedi sayısı Nevşehir’de yayınlanmıştır. Dergiyi yayınlayan öğretmenlerin tayinlerinin çıkması sebebiyle bir süre sonra Adana’da yayın hayatına devam etmiştir. 36 sayıdan sonra yaşam hayatını sonlandırmıştır. (Faruk Güçlü, Çölde Bir Vaha, Şölen Dergisi 25.05.2017 Hak Gazetesi)

ŞİİRİ ÖZLÜYORUM

Öğretmen, şair Fuat Çiftçi editörlüğünde Avanos'ta yayımlanan ve iki ayda bir çıkan şiir dergisidir. Yayın yaşamına Avanos’ta şair Hüseyin Çiftçi öncülüğünde  Ağustos 2003'te başlayan ve ara vermeden yayınını sürdüren dergi, Nevşehir'in ilk ve tek şiir dergisidir.

CAPPADOCİA/PERİBACASI DERGİSİ/Kapadokya Kültür ve Tanıtım Dergisi

Ankara’da Kare Tekstil San. Tic. Ltd. Şti yetkilileri Yavuz İşçen ve Ayça Olcaytu İşçen tarafından üç ayda bir çıkarılan dergidir. 2007/2010 arasında yayınlanmıştır.

CAPPADOCİA LİFE/Kapadokya Kültür Sanat ve Yaşam Dergisi

Medya Group şirketi tarafından 2001’de ilk sayısı yayınlanmıştır. Yönetim kurulu başkanlığını Dr. Halil Uluer’in yaptığı şirket, dergiden on bin dolayında bastırıp 81 ildeki protokole gönderdiğini sitesinde açıklamıştır.

http://www.gulsehir.org.tr/images/capadocia%20life.png

TURİSTİK AVANOS

Avanos Okutma ve Kalkındırma Derneği tarafından 1969 yılında yayınlanan bir dergidir. Kaç sayı yayınlandığı ve ne zaman yayınına son verdiğine dair net veriler sağlanamamıştır. Sahibi Ahmet Önertürk, Sorumlu Müdürü Dr. Şahap Yalçın’dır.

ÜRGÜP DERGİSİ

Merkezi Ankara’da bulunan Ürgüplüler Turizm Tanıtma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Temmuz 1994’den başlamak üzere 26 yıldır yayınlanmaktadır. Derginin ilk sahibi Ali Akuzun, Koordinatör Ahmet Cemiloğlu’dur. Ürgüp ile ilgili tanıtım, tarih, öykü ve anılar yayınlanmaktadır.

http://www.gulsehir.org.tr/images/%C3%BCrg%C3%BCp.png

Yararlanılan Kaynaklar;

- Faruk Güçlü; Çölde Bir Vaha, Şölen Dergisi 25.05.2017 Hak Gazetesi

- Hüseyin Saraç; Cumhuriyet Döneminde Nevşehir’de Basın-Yayın Organlarının Tarihsel Gelişim Süreci, Nevşehir Üniversitesi, I. Uluslararası Nevşehir Kültür ve Tarih Sempozyumuna sunulan bildiri, 16-19 Kasım 2011 Nevşehir

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.