banner461
banner195

Demokratikleşme Paketindeki Reformlar Masaya Yatırılıyor

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı demokratikleşme paketindeki reformlar çerçevesinde içerisinde Nevşehir Üniversitesi isminin, "Nevşehir Hacıbektaşı Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi konusuda bugün toplanacak AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında masaya yatırılacak

Demokratikleşme Paketindeki Reformlar Masaya Yatırılıyor
11 Ekim 2013 Cuma 18:53

banner143
banner134

Nevşehir Üniversitesinin isminin, NevşehirHacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi için de yasa değişikliğine gidilecek.  

Söz konusu düzenlemelerin, "torba kanun" biçiminde topluca Tbmm'ye sunulup sunulmayacağı ise Bakanlar Kurulu'nda netleşecek. 

-Değişecek maddeler

Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasına ve denetimine ilişkin usül ve esasları çıkaracağı yönetmelikle düzenleyecek. Bu tür özel kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler de Bakanlar Kurulunca tespit edilecek. 

Siyasi partilere devlet yardımına ilişkin düzenleme için Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1'inci maddesi değiştirilecek.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 20'nci maddesinde değişikliğe gidilerek, mevcut durumda, bir ilçede teşkilatlanmak için ilçe sınırlarındaki beldelerin en az yarısında teşkilat kurma zorunluluğu kaldırılarak, "beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir" ibaresi getirilecek. 

Siyasi partilere üyeliğin kolaylaştırılması için Siyasi Partiler Kanunu'nun 11'inci maddesinde değişiklik yapılacak. Buna göre Seçim Kanunu hükümlerine göre, oy verme hakkına sahip herkesin, siyasi partilere de üye olabilmesinin önü açılıyor. Bu amaçla, 11'inci maddenin 'b' bendindeki 6 kısıtlayıcı engel ortadan kaldırılacak. 

Aynı kanunun ilgili maddesindeki değişiklikle siyasi parti ve adayların Türkçe'nin yanında farklı dil ve lehçelerle de propoganda yapması mümkün hale getirilecek. Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu'nun 43'üncü maddesindeki kısıtlayıcı hüküm kaldırılarak, ön seçimlerde de Türkçe'den başka bir dil ya da lehçeyle propaganda imkanı tüm partilere sağlanacak. 

Seçim Kanunu'nun 15. maddesinde yapılacak değişiklikle siyasi partilerde, tüzüklerinde yer almak ve 2 kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık yasal hale getirilecek.  

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılacak değişiklikle, "nefret saikiyle işlenmesi durumunda" belirli suçların cezaları daha da artırılacak. Kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi hedef alınarak işlenen suçlarda cezanın ağırlaştırılması, yasa hükmü haline getirilecek.

Aynı kanunda bir başka değişiklikle, ayrımcılıkla daha etkin mücadele için ceza miktarları artırılacak. Kişinin, inançlarının gereğini yerine getirmesi dolayısıyla belli haklarını kullanmasını, belli haklardan yararlanmasını engelleyenler, ceza kapsamına alınacak. Bu sebeple işlenen suçun cezasının da 1 yıldan 3 yıla kadar artırılması planlanıyor. Yasa hükmü, hiç kimsenin, dilinden, ırkından, milletinden, renginden, inancından ve inancının gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmamasını hedefliyor.

"Yaşam tarzına saygı" alanındaki güvence, TCK'ya girecek. Dini inancın gereğinin yerine getirilmesi ile  engellenmesi, dini ibadet ve ayinlerin, "bireysel" olarak yapılmasının engellenmesi ceza kapsamına alınacak.  Cebir veya tehdit kullanarak, ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenler ya da bunları değiştirmeye zorlayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

TCK'da yer alan belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyide kaldırılacak. Böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlaller, suç kapsamından çıkarılacak. X,Q ve W gibi son dönemde sıkça kullanılan harflerin kullanımı yasal olarak serbest hale gelecek. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'da yapılacak değişiklikle toplantı yer ve güzergahlarının belirlenmesinde "katılımcılık" ilkesi getirilecek. Mülki amir, ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. 

Toplantı gösteri ve yürüyüşlerinin süreleri uzatılacak.  Açık yerlerde, güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar, güneş batmadan dağılacak şekilde, kapalı yerlerde saat 23.00'e kadar süren toplantılar da saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Ayrıca, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde hükümet komiseri uygulamasına son verilecek. Mevcut durumda, hükümet komiseri tarafından üstlenen yükümlülükler, artık Düzenleme Kurullarınca yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacının dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu gördüğü durumda, dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek. Gösteri ve yürüyüş, kanuna aykırı hale gelirse Düzenleme Kurulu, gösteri ve yürüyüşün sona erdiğini ilan edecek ve bunu kolluk amirine bildirecek. Düzenleme Kurulu bu görevi yerine getirmezse o mahallin en büyük mülki amiri, toplantıyla ilgili kararını verecek.

 Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü, Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim konusunu düzenleyen, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanun'a eklenecek yeni hükümle açılacak. Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurumu kurulabilecek. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler Bakanlar Kurulunca tespit edilecek. Mevcut kanunda yer aldığı gibi bu okullarda da belli dersler Türkçe olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esasları çıkaracağı bir yönetmelikle düzenleyecek. Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.  

Köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engel, 1949 tarihli İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesinde yer alan ibare kaldırılarak mümkün hale getirilecek. Köy isimlerinin değiştirilmesi konusunda  yürürlükteki hüküm korunarak, "İçişleri Bakanlığının oluru" şartı uygulanmaya devam edecek. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi yönünde talepler, Bakanlar Kurulunca değerlendirilecek ve yasa değişikliği hazırlanacak. Ancak bu konuda, seçim barajıyla ilgili 3 farklı öneri gibi tartışılıp olgunlaştıktan sonra adım atılacak.  

Demokratikleşme Paketi'nde yer alan Nevşehir Üniversitesi'nin adının "Nevşehir Hacı Bektaş Veli", Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının "Tillo" olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Tbmm Başkanlığı'na sunuldu. 

-Gerçekleştirilen idari düzenlemeler

Başbakan Erdoğan'ın, idari düzenlemelerle hayata geçirilebilecek maddelerin bayrama kadar yetiştirileceğini açıklaması sonrasında kamuda başörtüsü yasağını da içeren Başbakanlık Genelgesi ile 1982 tarihli  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde değişiklik, Mor Gabriel Manastırı arazisinin Manastır Vakfı'na iadesi, "Andımız" uygulamasının kaldırılması gibi konular idari düzenleme ve değişikliklerin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirildi. Roman Dil ve Kültür Enstitüsünün kurulması, Yök Genel Kurulunda görüşülüp, Bakanlar Kurulunca karara bağlanacak. 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.