banner461
banner195

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Kadrosuna Personel Alımı Yapılacak

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından hoş bulunan I-4 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına 07-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınacak.İşte başvuru şartları...

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Kadrosuna Personel Alımı Yapılacak
26 Mart 2013 Salı 15:59

banner143
banner134

 BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak.

 

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk. Siyasal Bilgiler, iktisat. İşletme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

 

3-Sınavın vapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (10/05/1978 tarihinden .sonra doğanlar).

 

4-ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59"' bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 112 kişi içerisinde bulunmak (112 nei aday ile avın puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 

1-            Adaylar; Bakanlığımızın (www..icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak. 22-26 Mart 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

 

2-            Dernekler Denetçi Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

 

3-            Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, hu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak \e resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir.

 

4-            Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.

 

5-            Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar: bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks; 0 312 425 61 31). Tel: 0 312 422 41 60-61) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun  iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

 

6-            İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun  iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adaylara. 26 Mart 2013 Salı günü saat I7:30'a kadar elektronik başuırıı formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 26 Mail 2013 Salı günü saat 16:00'dan sonra adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

 

7-            Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol edilecektir.

 

8-            KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 28 Mart 2013 tarihinde Bakanlığımız

 

(www.ieislefigirt.ir) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

 

9-            KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 29 Mart-01 Nisan 2013

 

tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 01 Nisan 2013

 

tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

10-         Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

 

11-         02 Nisan 2013 tarihinde giriş)sözlü) sınavına katılacaklara ait kesin sonuç listesi Bakanlığımı/ (www. icisleri.gov.,ir) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

 

12-         KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen hoş kadro sayısının sekiz katı aday (112). 10-15 Nisan 2013 tarihleri arasında istenilen belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar girişi sözlü) sınavına alınmayacak olup. bu aday lar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

13-         Gerçeğe aşkın beyanda bulunanlar Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları sapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edileeektir. Bu adaylar hakkında. 5237 sayılı Türk Ceza Kanılınınım ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

14-         Müracaatlar: elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sözlü sınavda adaşlara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70'den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak. giriş(sözlü) sınav kesin başarı listesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kesin başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtivaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.

 

Asil olarak sözlü sınavı kazanan adayların atamaları, başarı sırası esas alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARİNİN DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan haşlanmak sureti) le ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adaşların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli  internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.