banner461
banner195

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Ocak 2013 Salı 16:44

banner143
banner134

 5253 Sayılı Dernekler Kanuna bağlı olarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile; derneklerimizin bildirimlerinde kullandıkları bildirim formlar yeniden dizayn edilmiş olup; diğer maddelerin değişikliği ile de derneklerimizin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmeleri sağlanmıştır.

 

Şekli ve İçeriği Değiştirilen Bildirim Formları:

 

Dernek Kuruluş Bildirimi(Ek-2) -Genel Kurulu Sonuç Bildirimi(Ek-3)

 

Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi (Ek-4)

 

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye de Faaliyette Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu(EK-6)

 

                Türkiye Şubesi Temsilciliği Statüsü(Ek-9)

 

-Tastik Defteri(Ek-12)

 

Gider Makbuzu(Ek-13) -Ayni Yardım Teslim Belgesi(Ek-14/A-I4/B)

 

İşletme Hesabı Tablosu(Ek-lö) -Dernek Gelirleri Alındı Belgesi(Ek-17) -Amdı Belgesi Cilt Takip Defteri(Ek-l 8)

 

Yetki Belgesi(Ek-19)

 

Dernek Beyannamesi(Ek-21) -Dernek Kütük Defteri(Ek-22)

 

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi(Ek-24)

 

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi(Ek-25)

 

Taşınmaz Mal Bildirimi(Ek-26)

 

Dernekler Yönetmeliği www.dernekler.gov.tr ve www.nevsehirdernekler.gov.tr adreslerinde yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

"İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge"

 

hükümlerine göre;

 

2013 Yılı İçin Yardım Yapılacak Proje Konuları ve Başvuru İşlemleri Yayınlandı

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Demek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, "İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Demeklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge" kapsamında demeklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır. Yönergenin 5 inci maddesi kapsamında desteklenecek proje konuları her bütçe yılında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

 

2013 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

a)            Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,

 

b)           Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

 

c)            Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,

 

d)           Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,

 

e)           Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,

 

f)            Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,

 

g)            Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.

 

 

 

İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini "Başvuru Rehberi"ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç I Nisan 2013 , Eylül Dönemi için 2 Nisan - 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında demek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Demekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Rehberine www.dernekler.gov.tr ve www.nevsehirdernekler.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

Kamuoyuna Duyurulur.         

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.