banner461
banner195

Nevşehir'e hızlı tren müjdesi

Antalya'yı, demiryolu ile Konya üzerinden de Ankara, Kayseri ve Kapadokya'ya bağlayacak proje için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki Hızlı Tren Nevşehir'den nerelerden geçecek... İşte tüm ayrıntılarıyla o proje ilk kez www.fibhaber.com'da ...

Nevşehir'e hızlı tren müjdesi
20 Ekim 2015 Salı 22:02

banner143
banner134
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bilgin, "İnşallah 2020 yılında Antalya'dan Nevşehir'e hızlı tren seferlerini başlatmış olacağız" dedi.

AK Parti proğramın da yer alan ve çalışmalarına başlanılan "Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri "hızlı demir yolu yapımının yer alması güzergahta bulunan iller tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bakan Bilgin, denizlerin altında yollar, üstünde hava limanları inşa ettiklerini, dağları delip, vadileri aşıp, dünya standartlarında tüneller, köprüler yaptıklarını söyledi.

Hızlı tren hattında etüt proje tamamlanıyor
 
Bir kentte ulaşım alternatifi ne kadar çok gelişirse o kentin o kadar çevresine ve dünyaya açık olacağını kaydeden Bilgin, bu nedenle Antalya'yı, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri'ye, bağlayacak hızlı tren hatlarıyla ilgili etüt projelerini önümüzdeki yıl bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.
 
Bilgin, "642 kilometre uzunluğundaki Antalya , Konya, Aksaray, NevşehirKayseri hızlı tren hattını kesimler halinde projelendiriyoruz.  Değerlendirme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Antalya'yı Konya ve Kapadokya bölgesi ile Kayseri'ye, dolayısıyla Ankara'ya yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin (Turizm Treni) de 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Toplam 642 kilometre uzunluğa sahip (Kayseri-Nevşehir 41 kilometre, Nevşehir-Aksaray 110 kilometre, Aksaray-Konya 148 kilometre, Konya-Seydişehir 91 kilometre, Seydişehir-Manavgat 98 kilomekte, Manavgat-Alanya 57 kilometre, Manavgat-Antalya 97 kilometre) projenin 2016 yılında temeli atılacak.

Tahmini yapım bedeli 11,5 milyar lira olan proje tamamlandığında her yıl ortalama 4,3 milyon yolcu ve 4,6 milyon ton yük taşınması gerçekleşecek.

ANTALYA-KONYA-AKSARAY-NEVŞEHİR-KAYSERİ HIZLI TREN PROJESİ

Antalya'yı, Konya ve Kapadokya bölgesi ile Kayseri'ye ve dolayısıyla Ankara'ya yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak projenin de 2020 yılında tamamlanacağı bildirildi. Kayseri-Nevşehir 41 km, Nevşehir-Aksaray 110 km, Aksaray-Konya 148 km, Konya-Seydişehir 91 km, Seydişehir-Manavgat 98 km, Manavgat-Alanya 57 km, Manavgat-Antalya 97 km olmak üzere Toplam 642 km uzunluğa sahip projenin temeli 2016 yılında atılacak.

İşte tüm ayrıntılarıyla o proje:

Önce Bakanlık ilanı:

T.C.

 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 ANTALYA-KONYA-AKSARAY-NEVŞEHİR-KAYSERİ

DEMİRYOLU PROJESİ

 PROJEDEN KAYNAKLANABİLECEK ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLER

Yapımı planlanan Demiryolu Hattı Projesinin Çevresel etkileri projenin inşaatı ve işletme aşamaları olarak ayrı ayrı incelenecektir.

 1-Projenin İnşaat Aşamasındaki Olası Çevresel Etkiler:

 • Çalışacak personelden kaynaklanacak sıvı atıklar,
 • Çalışacak personelden kaynaklanacak katı atıklar,
 • Hattın İnşaatı sırasında yapılacak çalışmalardan kaynaklı katı atıklar,
 • Kullanılacak olan ekipmanlardan kaynaklı egzoz emisyonları,
 • Kullanılacak ekipmanlardan kaynaklı gürültü,
 • Hattın İnşaatı sırasında kullanılacak ekipmanlardan kaynaklı atık yağlar,
 • Hattın İnşaatı sırasında yapılacak çalışmalardan kaynaklı toz emisyonu,
 • Hattın İnşaatı sırasındaki çalışmalardan dolayı toprak kalitesi ve flora-fauna üzerine etkilerdir.

2- Projenin İşletme Aşamasındaki Olası Çevresel Etkiler

 • Hattın işletilmesinde çalışacak ekipmanlardan kaynaklı gürültü,
 • Çalışacak personellerden kaynaklı katı atıklar
 • Çalışacak personellerden kaynaklı sıvı atıklar,
 • Hattın İşletilmesi esnasında kullanılacak olan ekipmanların yıkama, bakım ve onarımından kaynaklı atıklardır.

 ÇEVREYE OLABİLECEK OLUMSUZ ETKİLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Hattının inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olabilecek etkilerin azaltılası için düşünülen önlemler aşağıda verilmiştir.

– Sıvı Atıklar: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin inşaat ve işletme aşamalarında evsel nitelikli sıvı atık oluşumu söz konusudur. İnşaat aşamasında meydana gelecek atıksular; şantiye alanının herhangi bir belediye mücavir alanı içinde bulunması halinde, belediyenin kanalizasyon sistemine verilecektir. Bu aşamada belediyeden gerekli izinler alınacaktır. Şantiye alanının kırsal alanda yer alması ve alanda kanalizasyon sisteminin bulunmaması halinde ise, arıtma tesisi projelendirilecektir.

-Atık Yağlar: Proje kapsamında arazinin hazırlanması sırasında kullanılacak makinelerin bakımları, yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri; kurulacak şantiye/şantiyelerde oluşturulacak makine parkının ilgili biriminde veya ruhsatlı izinli akaryakıt istasyonlarında yapılacaktır. Bu işlemlerin şantiye/şantiyelerde yapılması durumunda araçların bakımından oluşacak; atık maddeler, atık yağlar ve benzeri petrol ürünleri kesinlikle alanda açıkta bırakılmayacaktır. Bakım-onarım çalışmaları sızdırmaz zemin üzerinde yapılacak olup, oluşacak atık yağlar sızdırmasız tanklarda depolanarak lisanslı bertaraf tesislerine intikali sağlanacaktır.

– Katı Atıklar: Proje kapsamında oluşacak katı atıklar, şantiye ve istasyon binalarında çöp konteynırlarında biriktirilerek düzenli aralıklarla en yakın belediyenin çöp depolama alanına götürülerek bertaraf edilecektir. Ambalaj atıkları ise şantiye alanında ayrı ayrı toplanarak çevre lisanslı tesislere verilerek bertaraf edilecektir.

-Tıbbi Atıklar: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin inşaat aşamasında ortalama 150 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Hattın inşaatı aşamasında kurulacak olan şantiye/şantiyelerde personel sayısının 49 kişiyi geçmesi nedeniyle revir ünitesi kurulacaktır. Revirde kullanılacak malzemeye bağlı olarak tıbbi atık oluşacaktır. İnşaat aşamasında meydana gelecek tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği diğer atıklardan ayrı, özel sızdırmaz özellikteki tıbbi atık poşetlerinde biriktirilecek ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir.

-Emisyonlar: Planlanan demiryolu hattının inşaat aşamasında kullanılacak makine ve teçhizattan kaynaklanacak gaz emisyon değerlerinin en az seviyede kalması için araçların periyodik bakımları düzenli olarak yapılacak, gerekli bakım, yağ değişimi vb. zamanında yaptırılacaktır.

-Toz Emisyonları: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin inşaat aşamasında taşıma ve kazı işlemleri sırasında toz emisyonu oluşacaktır. Toz çıkışları alüvyonal zeminlerde daha fazla, pekişmiş zeminlerde ise daha az, kayalık zeminlerde ise çok daha az olacaktır. Toz emisyonuna neden olacak inşaat çalışmaları; güzergah hattı boyunca ve sadece inşa çalışmaları süresince etkili olacaktır. Hattın döşenmesi çalışmaları tamamlandıktan sonra işletme döneminde bu etki oluşmayacaktır. Ayrıca hat boyunca özellikle hattın döşenmesi işleminin yapılacağı inşaat süresince yaz aylarında arazöz ile spreyleme yapılarak toz emisyonu önlenecektir

– Gürültü: Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin inşaat ve işletme aşamalarında gürültü oluşumu söz konusudur. Demiryolu hattının arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri ve taşıma araçlarının çalışması nedeniyle gürültü meydana gelecektir. İşletme aşamasında ise kullanılacak trenlerden dolayı gürültü oluşumu söz konusudur. Projenin inşaat aşamasında oluşacak gürültü lokal ve geçici olup, inşaat bitiminde sona erecektir. Bu aşama süresince, çalışanların ve gürültü etkileşim alanında bulunan kişilerin sağlığını koruyabilmek amacıyla, ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ ile ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerine uyulacaktır.

– Patlatma: Demiryolu Projesinin inşaatı aşamasında güzergâh boyunca iş makineleri ile kazılamayacak sert zeminlerde ve tünel çalışmalarında patlatma yapılması söz konusudur. Patlatma esnasında her türlü çevre emniyeti alınacak, tüm saha çevresine gerekli ikaz levhaları asılacak ve patlatma yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır. Patlatma yapılmadan önce, yöre halkı bir gün önceden uyarılacaktır. Patlatma işlemleri jandarma kontrolünde yapılacak olup, patlatma sırasında alan ve yakın çevresi güvenlik kordonu altına alınacaktır.

PROJE GÜZERGÂHININ SEÇİLME NEDENLERİ

 Planlanan Demiryolu Hattı güzergâhına aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak karar verilmiştir.

 • Yapım maliyeti,
 • Yapım süresi,
 • Çevre Kirliliği (emisyon, gürültü v.b)
 • Arazi Kullanımı
 • Proje kriterlerini karşılama,
 • Yapılabilirlik,
 • Bakım ve işletme zorluğu ve maliyeti,

Söz konusu Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri arasında yapılması planlanan demiryolu hattının ana hattı 582+613.29 km.dir. Alanya-Antalya bağlantı hattının uzunluğu ise 57+347.14km.dir. Ortalama seyahat süresi yolcu trenleri için Alanya-Manavgat arası 21 dakika, Antalya-Kayseri için  160 dakika olarak planlanmaktadır.

PROJENİN TANIMI VE AMACI:

Proje konusu faaliyet, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti.’ye ihale edilen “Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu” Projesidir.

Proje Bilgileri: Hem yolcu hem yük taşıma amacıyla gidiş-geliş olmak üzere 2 ayrı hat olarak ve elektrikle çalışacak trenlerin hizmet verebileceği şekilde tasarlanan demiryolu projesi ana hat ve bağlantı hattı olmak üzere 2 kesimden meydana gelmektedir. Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri ana hattı 582+613.29 km.dir. Alanya-Antalya bağlantı hattının toplam uzunluğu ise 57+347.14 km.dir.

Antalya-Kayseri ana hattı Antalya İli Döşemealtı İlçesi’nden başlayarak, sırası ile Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki İlçelerinden geçerek, Konya İl sınırına ulaşır. Konya İli Seydişehir, Meram ve Karatay İlçelerinden geçerek Aksaray İl sınırına ulaşır. Aksaray İli Eskil, Merkez ve Gülağaç ilçelerinden geçtikten sonra Nevşehir ili Acıgöl, Merkez, Avanos ve Ürgüp ilçelerinden geçerek Kayseri İli İncesu İlçesi’nde sonlanır.  Alanya-Antalya  bağlantı hattı ise Manavgat İlçesi’nde ana hattan ayrılarak Alanya İlçesi’nde son bulur.

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin;

150.500 km.si (km 0+000-150+500 km arası) Antalya İli sınırları içerisinde,

 • 57.347 km.si (0+000-57+347 km arası) Antalya İli sınırları içerisinde-Alanya-Antalya Bağlantı Hattı
 • 213.500 km.si  (km 150+500-364+000 arası) Konya ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.
 • 127.000 km.si  (km 364+000-491+000 arası) Aksaray ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.
 • 69.200 km.si  (km 491+000-560+200 arası) Nevşehir ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.
 • 22.413 km.si  (km 560+200-582+613 arası) Kayseri  ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.
 • İŞTE AYRINTILI PROJE

 Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin, Tanıtım toplantısında İl çevre şehircilik müdürü Yahya ŞİMŞEK,Alt yapı yatırımları Genel müdürü Adnan KÜCE,Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Mehmet ERGÜN ve Proje Sunumunu Projeyi yapan firma yetkilileri  Çetin ÇAKIR ila Gülçin DALGIÇ birlikte yapmış ve projenin Çevreye olan etkileri hakkında katılımcılar bilgilendirilmiş.

Ülkemizdeki mevcut demiryolu sistemi, 81 il merkezimizin 37’sinden geçmemektedir. 8.697 km. ana hat, 2.294 km. tali hat olmak üzere toplamda 10.991 km. mevcut demiryolu ağının bulunduğu Türkiye de bu ağının sadece 440 km.si çift hatlıdır. Ana hatlarının da 1.920 km.si elektrikli işletmecilik yapılmasına imkan sağlamaktadır. Ülkemizin nüfusu, yüzölçümü ve ekonomik potansiyeli dikkate alındığında bu demiryolu ağı yetersiz kalmaktadır. Diğer taraftan mevcut hatların geometrik ve fiziksel standartlarının düşük olması hat kapasitelerini sınırladığından, bu hatlar üzerinde çağdaş bir işletmecilik de yapılamamaktadır.

Demiryollarımızın çağdaş bir şekilde işletilememesi ülke genelinde taşımacılıktaki payının yük taşımacılığında %7, yolcu taşımacılığında %4 seviyelerine kadar düşmesine neden olmuştur.

Ülkemiz sanayisinin gelişimi ve bunun neticesinde ortaya çıkan taşıma talebine, zamanında ve minimum maliyette cevap verecek bir demiryolu ulaşım sistemi sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Pano02

Pano03

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANTALYA, KONYA, AKSARAY, NEVŞEHİR VE KAYSERİ İLLERİ İLE İLÇELERİ İDARİ SINIRLARI İÇERİSİNDE “ANTALYA-KONYA-AKSARAY-NEVŞEHİR-KAYSERİ DEMİRYOLU” PROJESİ’NİN YAPIMI PLANMAKTADIR.

 • Yapımı tamamlanmış olan Ankara-Konya Demiryolu Projesi ile Ankara’ya,
 • Projelendirme aşaması devam eden İstanbul-Antalya (Eskişehir – Antalya) ve Dinar-Aydın Rehabilitasyon Demiryolu Projesi ile İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Denizli ve Aydın’a,
 • Etüt, proje, mühendislik hizmetleri devam eden, ÇED süreci tamamlanan Konya-Mersin Demiryolu Projesi ile Mersin’e,
 • Etüt, proje, mühendislik hizmetleri devam eden Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi ile Kırşehir ve Niğde’ye

direkt olarak demiryolu vasıtasıyla ulaşım sağlanacaktır.

Pano04

Pano05

Pano06

Hem yük hem de yolcu taşıma amacıyla gidiş-geliş olmak üzere 2 ayrı hat olarak ve elektrikle çalışacak trenlerin hizmet verebileceği şekilde tasarlanan Demiryolunun geometrik standartları, yolcu ve yük trenleri için 250 Km/saat proje hızına göre projelendirilen diğer hatlarla bütünlüğün sağlanmasını temin edecek şekilde tespit edilmiştir. Bu itibarla güzergah araştırmalarında en küçük kurp yarıçapı 3500 metre, maksimum düşey eğim ‰18 olarak dikkate alınmıştır.

Demiryolu hattında taşıt, yaya ve tarımsal amaçlı geçişlerin yanı sıra güzergâhın kesiştiği su kaynakları, karayolu, enerji iletim hatları v.b. yapıların geçişinin sağlanması amacıyla , viyadük,  tünel, aç kapa tünel vb. sanat yapıları  projelendirilmiştir.

Pano07

Pano08

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesinin inşaatı sırasında,topoğrafik özelliklere bağlı olarak bazı yerlerde kazı ve bazı bölgelerde dolgu yapılması söz konusudur. Proje kapsamında Alanya-Antalya Bağlantı Hattı’nda yaklaşık 9.216.500 m3’lük yarma ve 4.097.600 m3’lük dolgu, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Ana Hattı’nda ise 80.649.500 m3’lük yarma ve 65.851.645 m3’lük dolgu işlemi gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.

—Dolgu işlemi için gerekli olan malzeme; yarma işleminden çıkan ve dolguda kullanılması uygun olan malzemenin yanı sıra bölgede yer alan yasal izinleri alınmış olan malzeme ocaklarından temin edilecektir.

—Yarma işlemi ile açığa çıkan malzemenin dolguda kullanımı uygun olanları tekrar kullanılarak oluşacak hafriyat atıklarının çevreye etkisi azaltılacaktır.

Pano09

“Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu Projesi’nin Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi” T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Yüksel Domaniç Mühendislik Ltd. Şti’ye ihaleedilmiştir. Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri İşi kapsamında ;

—

—1/25.000 ölçekli güzergâh ön araştırması, amenajman etüdü ve koridor tespiti.

—1/5000 ölçekli güzergâh ön projesi hazırlanması.

—Güzergâh üzerinde gerekli zemin etütlerinin (jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütler ile ocak araştırmaları, laboratuvar deneyleri ( v.b.) yapılması.

—Menfezler, köprüler, tüneller, viyadükler, istinat duvarları gibi sanat yapıları ile istasyon tesisleri ve demiryolu hattının kestiği diğer kuruluşlara ait tesislerde (yol, kanal, isale hattı, enerji nakil hattı, arıtma tesisleri v.b.) yapılacak değişiklikler dâhil gerekirse tüm avan projelerinin hazırlanması.

Pano010

—Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Demiryolu projesi için olarak 1/25.000 ölçeklitopoğrafik haritalar üzerinde takribi güzergâh planları belirlenmiş, bu alternatif güzergâh planları arasında yapılabilirlik, maliyet, proje kriterlerini karşılama, çevreselv.b. konularda yapılan değerlendirmeler sonucunda tek bir güzergâh seçilmiştir.

—Belirlenen bu güzergah üzerinde; ön etüt ve ÇED Mühendislik Hizmetleri işi olmak üzere 2 aşamalı çalışma  yürütmektedir.

—Demiryolu projesinin ön etüt aşamasında, gerek arazi gerekse de ofis çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte öncelikli olarak İl ve Genel Müdürlük düzeyinde muhtelif kurumdan görüş ve veriler temin edilmiş ve güzergah belirleme çalışmalarında kullanılmıştır. Toplanan veriler doğrultusunda rapor ve haritalar hazırlanmış, güzergahın gerekli görülen noktalarında revizyonlar yapılmıştır ve güzergah netleştirilmiştir.

—Demiryolu Projesi güzergâhının sağından ve solundan 1.000’er m. olmak üzere, toplam 2.000 m genişliğindeki alan, çalışma alanı olarak tanımlanmıştır. Projeye ait ÇED çalışmaları söz konusu çalışma alanına göre yapılmıştır.

—ÇED Yönetmeliğindeki uygulamalara uygun olarak ÇED süreci 08/10/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuruya istinaden başlatılmıştır.

—Demiryolu yatırımı ile ilgili etüt proje mühendislik hizmetlerinin yanı sıra ÇED Mühendislik hizmetleri işi de devam etmektedir.

Pano011

Pano012

Pano013

Pano014

Pano015

Pano016

Pano017

Pano018

Pano019

Pano020

Pano021

Pano022

Pano023

Pano024

Pano026

Pano027

Pano028

 Planlanan demiryolu projesinin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklı olası çevresel etkiler genel olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Demiryolu hattının inşaatı aşamasında oluşacak katı ve sıvı atıklar; inşaat işlerinde çalışacak personelin konaklaması amacıyla kurulacak olan şantiye/şantiyelerde meydana gelecek olup ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertaraf edilecektir. İnşaat çalışmalarında oluşacak diğer atıklar ise genelde çalışmaların yapıldığı alanda oluşacak etkiler ve atıklar olup, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri sağlaması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Pano029

Pano030

Projelerin işletme aşamasındaki olası çevresel etkiler genel olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pano031

Demiryolu hattının işletme aşamasında oluşacak etkiler; hat üzerinde kullanılacak taşıtlar ile istasyondaki işlemlerden kaynaklanacak olup ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sınır değerleri sağlaması için gerekli önlemler alınacaktır…


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.