Ramazan Ayında Dağıtılan Yardım Paketleri Hangi Hallerde Gider Kaydedilir?


Şerafettin ARSLAN

Şerafettin ARSLAN

Okunma 09 Haziran 2016, 14:59

RAMAZAN AYINDA DAĞITILAN YARDIM PAKETLERİ HANGİ HALLERDE GİDER KAYDEDİLİR?
              Değerli okuyucularım; bu sene  yılın en uzun günlerinde oruç tutmak üzere ramazan ayına girdik.          
              Yoğun bir manevi iklimin hüküm sürdüğü bu ayda insanımızdaki yardımlaşma hislerinde de büyük bir artış meydana gelmektedir. 
             Yapılacak bağış ve yardımların  manevi yönünün açıklamalarını konunun uzmanlarına bırakarak vergisel boyutunu açıklamaya çalışacağım. 
              İlimizde ve ülkemizde son yıllarda İşletmeler ramazan  paketi olarak tabir edilen ve içinde ağırlıklı olarak gıda maddeleri bulunan kolileri,  başta kendi çalışanları olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım olarak dağıtmaktadır.  
              Dağıtılan bu yardım paketleri vergi mükellefleri ve iş verenler açısından değerlendirildiğinde, işin vergisel boyutu ortaya çıkmaktadır. 
              KONUYU DÖRT AÇIDAN DEĞERLENDİRECEĞİM. 
              1. Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan yardımlar; 
              2. İşletmelerin kendi bünyelerinde çalışanlarına yaptığı yardımlar 
              3  Erzak Kolilerinin Yardım Toplayan Kurum ve Kuruluşlara Verilmesi; 
              4. Gıda bankacılığı ve çalışanları dışındaki diğer kişilere yaptığı yardımlar; 
             1- Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan yardımlar direk maliyet bedeli ile gider kayıt edilerek yapılan yardımın tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülecektir. Buradaki şart, yapılan yardım ve bağışların kanunların kuruluşuna izin verdiği Gıda bankacılığı faaliyeti yapan kuruluşlara bağışlanmasıdır. (G.V.K 83/6) 
            2- İşletmelerin kendi bünyelerinde çalışanlarına dağıttığı yardımlar (Erzak Paketleri ) kanunlarda aynı ücret olarak kabul edildiğinden yapılan yardım miktarı ücret hesabında dikkate alınarak bordroda gösterilip gelir ve damga vergisi hesap edilip, beyan edilerek ödenecektir. (G.V.K 61 - İşçiye yapılan ayni ödemeler pirime tabi  esas kazanç sayılmadığından S.G.K. pirimi ödenmeyecektir. (5510/80/b) 
         Çalışanlara dağıtılan yardım paketlerine ödenen K.D.V indirim konusu yapılmayıp maliyete intikal ettirilerek gider kaydedilebilecektir. 
3-Erzak Kolilerinin Yardım Toplayan Kurum ve Kuruluşlara Verilmesi 
         Yardımın verildiği kurum ve kuruluşun statüsü önem arz etmektedir burada.  İşletme kaynaklarından karşılanarak yapılacak yardımların verildiği bu kuruluşların sıradan dernek yada vakıflar olması durumunda, bunların, işletmeye ait vergilerin hesabında gider yada indirim konusu yapılması mümkün değildir. 
        Ancak, ‘kamuya yararlı’ dernekler yada ‘vergiden muaf’ statüsündeki vakıflar kanalıyla bu şekilde yapılacak ayni yardımların vergiden indirimi kısmen mümkündür. 
 Sadece ticari işletmelerin değil, gelir vergisi konusuna giren diğer kazanç unsurlarını da elde eden tüm gelir vergisi mükelleflerince bu kapsamda indirilebilecek yardımların üst sınırı, ilgili mükelleflerin gelir vergisi matrahlarının %5’idir.  
4-İşletmeler tarafından Gıda bankacılığına ve kendi çalışanları dışındaki kişilere yaptığı yardımlar ticari bir eylem gibi değerlendirilerek, alış bedeliyle giderleştirilip alış bedeline ödenen KDV indirim konusu yapılarak kayıtlara intikal edecek, dağıtımında ise; satışı yapılmış gibi işlem yapılarak KDV hesaplanacaktır. Dağıtımda emsal üzerinden faturası kesilerek hâsılat kaydı yapılacaktır.  
      
Hayırlı ramazanlar diliyorum. SMMM Şerafettin ARSLAN 
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.