banner461
banner195

Dr İ.Şevki Atasagun Kimdir?

Nevşehir Devlet Hastanesinin ismi neden Dr İ.Şevki Atasagun ? Gelin isterseniz Dr İ.Şevki Atasagun kimdir bir hatırlayalım...

 Dr İ.Şevki Atasagun Kimdir?
16 Aralık 2013 Pazartesi 14:27

banner143
banner134

 Dr İ.Şevki Atasagun Kimdir?

İbrahim Şevki ATASAGUN (1899-1984) 

İ.Şevki Atasagun 1899'da İstanbul'da doğdu. 1921'de Askeri Tıbbiye'yi bitirdi. Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaştan sonra iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı ve İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi oldu. Profesörlüğe yükseltildi. Bir süre sonra tekrar ordu hizmetine geçti. Çeşitli askeri hastanelerde başhekimlik yaptı. 1957'de tümgeneral iken emekliye ayrıldı. 1958-1960 arasında Sağlık Bakanlığı müsteşarlığında bulundu. 1961 seçimlerine katılarak Nevşehir senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu başkanlığını yürütürken hasta olan cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e uzun süre vekalet etmiştir. Senatörlük görevi bittikten sonra 1977, siyasetten çekildi.1984 yılında vefat etti. Tıp alanında çeşitli eserleri vardır

 

Hastane Tarihçesi


Nevşehir Devlet Hastanesi 1944 yılında 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmetine başlamış, hastane binasının yapımına 1952 yılında başlanmıştır. 1954 yılında 25 yataklı Devlet Hastanesi şekline dönüştürülmüştür. Hastane 1954 yılında 25, 1955 yılında 50, 1960 yılında 200 ve 1975 yılında 250 yataklı olarak düzenlenmiştir.

            Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 1958 yılında iki yataklı göz servisi, 18 yataklı hariciye servisi(genel cerrahi), 10 yataklı nisaiye servisi(kadın hastalıkları), 20 yataklı dahiliye servisi bulunmaktadır. Hastanede bir de röntgen cihazı vardır. Aynı yıl içerisinde hastane göz servisinde 5241 hasta poliklinikte muayene edilmiş, 850 hasta yatarak tedavi görmüştür. Genel cerrahi servisinde 2926 hasta poliklinikte muayene edilmiş, 861 hasta yatarak tedavi görmüş, büyük ve küçük 410 ameliyat yapılmış, 61 doğum yapılmıştır. Hastane 1963 yılında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner’in desteğiyle genişletilmiştir.

            Nevşehir Devlet Hastanesi’nin adı Sağlık Bakanlığı tarafından 2001 yılında Dr. İbrahim Şevki Atasagun’un anısına Dr. İ.Ş.Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş ve temeli 1993 yılında atılan yeni binası 2002 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.

            Nevşehir Dr. İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi’nde 2005 yılında 574.952 poliklinik yapılmıştır. Aynı yıl 4049 ameliyat yapılmış ve 7836 hasta yatarak tedavi görmüştür. Merkezi gaz ve klima sistemi bulunan hastanede eczane, cerrahi ve koroner yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Altı ameliyathanesi ve üç adet ambulansı bulunan hastanedeki teknolojik yatırımlar oldukça mesafe almış bulunmaktadır. Otomatik anestezi cihazları, artroskopi, börd cihazı, bilgisayarlı tomografi, biomikroskop, fiber bronkoskopi, cryo cihazı, defibrilatör monitör, doppler cihazı, elektrokoter, monitörlü EKG, eforlu EKG, fototerapi, hemodiyaliz cihazları, KBB amaçlı endoskopi cihazı, laparoskopi, mamografi, gastroskopi (mide endoskopisi), fleksible sigmoidoskopi (kalın barsak endoskopisi), hasta başı monitörleri, nebülizatör, röntgen cihazları, otomatik röntgen film banyo cihazı, ultrasonografi cihazları ve puva cihazı gibi tıbbi cihazlar, hastanenin 1944 yılından bu yana gelişen teknolojik düzeyini yansıtmaktadır.

            Günümüzde Nevşehir Dr. İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi’nde bütün hastane hizmetlerinin yanı sıra Acil Servis, Kan Merkezi, Diyaliz Merkezi(18 diyaliz cihazı bulunmaktadır), Kanser Erken Teşhis ve Tarama merkezi bulunmaktadır. Nevşehir Diyaliz Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin yaptırmış olduğu Diyaliz Merkezi 1995 yılında hizmete başlamıştır. Günümüzde 18 diyaliz cihazı bulunan merkezde 2005 yılında hastalara 5625 diyaliz seansı gerçekleştirilmiştir.

            Acıgöl Devlet hastanesi 2000 yılında hizmete girmiş ancak 2005 yılında il merkezindeki Nevşehir Dr. İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi’ne bağlanarak entegre edilmiştir. Acil servisi bünyesinde olmak üzere, Acıgöl ilçesi 112 Acil Yardım İstasyonu ve hastanenin doğum ünitesi hizmetine devam etmektedir.

            Ayrıca, bilindiği gibi 1946 yılında kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) önceleri sosyal güvenlik hizmetleri ile ilgilenirken 1952 yılından sonra doğrudan sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Nevşehir’de 1972 yılında pratisyen doktoru ve hemşiresi bulunan İşçi Sigorta Dispanseri bulunmaktadır. 1990 yılında ilimizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan SSK Hastanesi hizmete girmiş ve 2004 yılı itibariyle üç ilçe dispanseri(Avanos, Hacıbektaş, Ürgüp)ve üç sağlık istasyonu(Gülşehir, Kalaba, Kozaklı) ile birlikte hizmetine devam etmiştir. Ancak günümüzde ise, 2006 yılı başı itibariyle Sağlık Bakanlığı ve SSK Sağlık Tesislerinin ortak kullanımı başlatılmıştır. Bu çerçevede 2005 yılında Nevşehir SSK Hastanesi il merkezindeki Nevşehir Dr. İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi ile birleştirilmiştir.

Nevşehir Dr. İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi, 2008 yılına gelindiğinde ise uzman doktorların hemen bütün branşlarda hizmet verdiği bir hastane konumuna yükselmiştir.

Bu çerçevede hastanemizde hemen hemen tüm cerrahi branşlarda(genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, K.B.B, göz, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahi) ve dahili branşlarda(iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, anestezi ve reanimasyon, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları ve tbc, radyodiagnostik, nöroloji, biyokimya ve klinik biyokimya, kardiyoloji, patoloji, halk sağlığı) uzman doktorlar hizmet vermeye başlamış, böylelikle de il dışı yapılan sevkler gittikçe azalmış ve hastanemize başvuran hastalar içerisinden il dışı yapılan sevkler %3’ün altına düşmüştür.

            Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 1958 yılında iki yataklı göz servisi, 18 yataklı hariciye servisi(genel cerrahi), 10 yataklı nisaiye servisi(kadın hastalıkları), 20 yataklı dahiliye servisi bulunmaktadır. Hastanede bir de röntgen cihazı vardır. Aynı yıl içerisinde hastane göz servisinde 5241 hasta poliklinikte muayene edilmiş, 850 hasta yatarak tedavi görmüştür. Genel cerrahi servisinde 2926 hasta poliklinikte muayene edilmiş, 861 hasta yatarak tedavi görmüş, büyük ve küçük 410 ameliyat yapılmış, 61 doğum yapılmıştır. Hastane 1963 yılında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner’in desteğiyle genişletilmiştir.

            Nevşehir Devlet Hastanesi’nin adı Sağlık Bakanlığı tarafından 2001 yılında Dr. İbrahim Şevki Atasagun’un anısına Dr. İ. Şevki. Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiş ve temeli 1993 yılında atılan yeni binası 2002 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.

            Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde 2005 yılında 574.952 poliklinik yapılmıştır. Aynı yıl 4049 ameliyat yapılmış ve 7836 hasta yatarak tedavi görmüştür. Merkezi gaz ve klima sistemi bulunan hastanede eczane, cerrahi ve koroner yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Altı ameliyathanesi ve üç adet ambulansı bulunan hastanedeki teknolojik yatırımlar oldukça mesafe almış bulunmaktadır. Otomatik anestezi cihazları, artroskopi, börd cihazı, bilgisayarlı tomografi, biomikroskop, fiber bronkoskopi, cryo cihazı, defibrilatör monitör, doppler cihazı, elektrokoter, monitörlü EKG, eforlu EKG, fototerapi, hemodiyaliz cihazları, KBB amaçlı endoskopi cihazı, laparoskopi, mamografi, gastroskopi (mide endoskopisi), fleksible sigmoidoskopi (kalın barsak endoskopisi), hasta başı monitörleri, nebülizatör, röntgen cihazları, otomatik röntgen film banyo cihazı, ultrasonografi cihazları ve puva cihazı gibi tıbbi cihazlar, hastanenin 1944 yılından bu yana gelişen teknolojik düzeyini yansıtmaktadır.

            Günümüzde Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde bütün hastane hizmetlerinin yanı sıra Acil Servis, Kan Merkezi, Diyaliz Merkezi(18 diyaliz cihazı bulunmaktadır), Kanser Erken Teşhis ve Tarama merkezi bulunmaktadır. Nevşehir Diyaliz Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin yaptırmış olduğu Diyaliz Merkezi 1995 yılında hizmete başlamıştır. 18 diyaliz cihazı bulunan merkezde 2005 yılında hastalara 5625 diyaliz seansı gerçekleştirilmiştir.

    2005 yılında S.S.K Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi protokolü ile  350 Evler Mahallesindeki  Eski S.S.K  Hastanesi Ek Binası, Merkezdeki Kadın Doğum ve Çocuk Ek binası, Ragıp Üner Mahallesin deki 150 yataklı hastanemiz  olmak üzere üç ayrı  yerde hizmet  verilmeye başlandı. Daha sonra 2008 yılında Yeni 324 yataklı Hastanemizin temeli atılıp, Yaklaşık  600 gün sonra teslim edildi. Bu gün bu üç hastanemiz yeni hastanemize taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.

      Ayrıca 120 yataklı Kozaklı da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek binamızda Fizik Tedavi görecek hastalara hizmet vermekteyiz. Bu durumda Kozaklı Fizik Tedavi Ek Binasıda dahil Toplam yatak sayısımız 444’e ulaşmıştır.

Yeni Dr.İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi

        Hastanemiz  Sağlık Bakanlığı, TOKİ, Nevşehir Belediyesi ve Maliye Bakanlığı ortak protokolü ile 45 000 m2 kapalı alan üzerine 2008 yılında inşasına başlanmış  ve 600 günde tamamlanmıştır. 2010 yılının Aralık ayında yeni hastanede hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizinin Kat ServisleriTek ve Çift kişilik odalar olmak üzere  inşa edilmiş 300 yatak kapasiteli olup her odada Lavabo ve Banyo bulunmaktadır. Acil Servisinde 24 olmak üzere Toplam 324 yatakla hizmet vermektedir. Hastanemizde  846 Hastane Personeli , 240 tane (Temizlik, Otomasyon, Mutfak, Güvenlik)  Şirket Çalışanı olmak üzere  hastalarımıza hizmet verilmektedir.

       Acil Servis : Acil servisimiz 24 saat hizmet vermektedir.Triaj bölümünde hastalar karşılanarak tansiyon ve nabız ölçümü yapılarak durumuna göre değerlendirilmeye alınıp ilk müdahaleyi Acil Tıp uzmanı doktorumuzun  gözetiminde pratisyen doktorlarımız tarafından yapıldıktan sonra  hastalığın durumu ve seyrine göre branş uzman doktorlarımıza yönlendirilir gerekli tetkik ve tedavi ile genel müşahade odalarında gözlem altına alınarak tedavi edilmektedir. Genel müşahade 19 sedye, Çocuk müşahade 2 sedye ,10 yatak, Resüsitasyon odasında 3 sedye, Travmada 2 sedye , Jinekolojide 2 sedye, 1 yatak, Acil giriş de 3 sedye ile Toplam 31 sedye ve 11 yatakla acil hizmeti verilmektedir. Acil servisimizde Acil Tomografi, Röntgen, Laboratuvar hizmetleri de verilmektedir.

      Poliklinikler: Poliklinik Hizmetleri Zemin Kat ve 1.Kat da poliklinik hizmetlerimiz yapılmaktadır.Çocuk Polkliniğine müracaat eden hastalar sıra beklerken Hastanemiz içindeki Çocuk parkında çocuklarını eğlendirirken sıra beklemektedir.Tam donanımlı Hasta muayene odalarında  27  Branşta, 84 Uzman Hekim, 15 Pratisyen Hekim 75 Poliklinik hizmeti verilmektedir.

      Merkez Laboratuvar: Acil ve Merkez Laboratuvarında tam donanımlı cihazlarla rutin laboratuvar testlerinin yapıldığı Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Hematoloji, İmmunoloji Laboratuvarı bölümlerine ulaşan hasta kan ve metaryalleri hızlı bir şekilde çalışılmakta  test sonuçları kısa sürede sonuçlandırılmakta ve sonuçlar hastanın TC numarası ile hastanemizin web sitesinden online olarak da alınabilmektedir.

    Görüntüleme : Görüntüleme biriminde ise branşlarına uygun Tam donanımlı  en son teknolojik  Mr Cihazı, Bilgisayarlı Tomografi, E.M.G,  E.E.G, Ultrasyon Cihazı, Mamografi Cihazı, Kemik Dansimetre ölçüm cihazı bulunmakta Röntgen de çekilen film sonuçları Dijital görüntüleme sistemi baskı yapılarak hastalarımıza verilmektedir.

     Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi: ESWT ile şok dalga tedavisi yapılmakta, 5 tane Elektro Terapi odasında 25 yatak bulunmakta ve  her yatak başı  Ultrason ve Tens Cihazı ile tedavi edilmektedir. Eksersiz odasında Paralel bar, Omuz Çarkı, eksersiz med, plates topu, Traksiyon cihazı ile fizik tedavi  eksersizleri yapılmaktadır.

     Ketem Merkezinde :1 Muayene Odası, 1 Smear Odası, 1 mamografi odası bulunmaktadır. Bayan hastalarımıza  meme kanseri, rahim ağzı kanseri,  kalın bağırsak kanseri taramaları ve eğitimi verilmektedir.

      Doğum Servisi : 9 Adet Oda, 2 tane Lohusa yatağı, 2 tane sancı yatağı , 2 tane SDL Odası         

2 tane Doğum Masası bulunmaktadır.

    Ameliyethane Servisi:  Bir tane Acil Servis de olmak üzere 9 adet donanımlı modern Ameliyathane odası bulunmakta 10 adet Ameliyat masası, 8 adet derleme transfer yatağı bulunmaktadır.  

    Yeni Doğan Yoğun Bakım  Servisi: 20 tane küvezimiz , 6 tane mavi ışıklı led fototerapi cihazı, 6 tane konvansiyel fototerapi cihazı, 1 tane tünel fototerapi cihazı, 1tane vantilatör, 1 tane açık yatak bulunmaktadır..

    Genel Yoğun Bakım Servisi : 10 tane tam donanımlı mönitörlü hasta yatağı ve etejeri,7 tane mekanik vantilatör, 3 tane Tedavi arabası bulunmaktadır.

    Sterilizasyon:   Hastanemizin sterilizasyon odasına yıkanmış olarak gelen malzeme ve çamaşırlar  paketlendikten sonra otoklavda steril hale getirilerek servislere asansörlerle gerekli yerlere ulaştırılmaktadır. Cerrahi operasyon kullanılan plastik  malzemelerde  içeriği Hidrojen peroksit çalışan ve atık maddesi su ve oksijen olan  plazma adı verilen cihazlarımızda  38 dakika gibi kısa sürede malzemeler steril edilmekte  özel olarak ambalajlanmakta ve  gerekli servislere ulaştırılmaktadır.

    Hemodiyaliz:  Hemodiyaliz  merkezimiz de 21 adet cihazımız bulunmaktadır.15 tane negatif  normal ,transfer koltuk diyaliz yatağı,4 tane Hepatit C, transfer hasta yatağı, 2 tane Hepatit B, transfer koltuklu diyaliz yatağı  olarak hizmet vermektedir. Sabah ve ara öğün verilmektedir.Servis araçlarımızla diyaliz  hastalar evlerinden alınmakta ve tekrar evlerine bırakılmaktadır.Geniş ferah bir ortamda yatak başı TV’li diyaliz merkezimizde 50 tane hastamıza hizmet verilmektedir.

Çok amaçlı 200 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

Acil durumlarda helikopter ambulansın inebileceği hastane helikopter pist alanı bulunmaktadır.

Hastanemiz 24 saat güvenlik kameraları izlenmekte ve özel güvenlik görevlilerimiz tarafından  korunmaktadır.

Ayrıca Hastanemize bağlı 120 yataklı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehebilitasyon ek binamızda hastaların “uzay yürüyüşü” olarak adlandırdığı Türkiye de sadece 4 tane Devlet Hastanesine kurulan “Lokomat” adlı robot, hastaların hizmetine sunuldu." Robot, kısmi kas gücü olan felçli hastalarda yürüme potansiyelini artırıyor.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
ERGEN - 4 yıl önce
ali yazar veli bozar vay memleketim vay birileride gelir sizlerin koyduğunuz isimleri değiştirir.hükümranlık kimdeyse onun sözü geçer.
Avatar
Bayram Ulkat - 4 yıl önce
birilerine yer açıldığı belli, yakında kokusu çıkar. bu vekillerde müjde der bu millette yutar.
Avatar
? - 4 yıl önce
hem asker hem kurtuluş savaşına katılmış kesin ergenekoncudur.
Avatar
Gurbetin Âlimi - 4 yıl önce
cuntacıların adamı. yalnız bu mhp nin cuntacılarla ilgisi ne acebaaa. nerden çıktı derseniz 2001 yılında mhp'li sağlık bakanı osman durmuş yapmıştırda ondan.