banner461

Anayasa Değişikliği Teklifinde Nevşehirli Vekilin İmzası Var

Anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan etme yetkisini düzenleyen 12. madde 344 oyla askeri mahkemelerin kaldırılmasını düzenleyen 13. madde ise 343 oyla kabul edildi.

banner503
Anayasa Değişikliği Teklifinde Nevşehirli Vekilin İmzası Var
14 Ocak 2017 Cumartesi 22:07

banner143
banner134
TBMM’de 12. ve 13. madde kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinde kabul edilen 12. ve 13. madde, Nevşehir siyasi tarihinde bir ilk olması açısından da önem taşıyor. Zira kabul edilen yeni anayasa değişikliğinde Nevşehirli bir vekilimizde imzası olması tüm hemşehrilerini gururlandırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 12. ve 13. Maddesinin gizli oylama sonucu imza tutanağında
 Gazi Meclisin AK Partili Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Eczacı Mustafa Açıkgöz'ünde imzası bulunuyor.

"Yeni Anayasaya Evet" sözleriyle Oyunu kullanan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Divan katip üyesi olarakta Tutanağa attığı imza sonrasında da "Hayırlı olsun Türkiyem" notu düştü.

Gazi mecliste Tarihi günlerin yaşandığı bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasası için sıcak saatler yaşanırken, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz bu tarihi anlara hem şahitlik ediyor, hem oy kullandığı yasa teklifi için tutanak altına alarak imza atıyor. Açıkgöz'ün imzası Nevşehir siyasi tarihi için de bir ilk olması açısındanda büyük önem arz ediyor.

Anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan etme yetkisini düzenleyen 12. madde 344 oyla askeri mahkemelerin kaldırılmasını düzenleyen 13. madde ise 343 oyla kabul edildi.


Anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan etme yetkisini düzenleyen 12. madde 344 oyla kabul edildi. Oylamada 133 ret oyu kullanıldı. 12. maddenin kabulü ardından teklifin 13. maddesi için görüşmelere başlandı.

Gazi Meclisin Yeni Anayasa görüşmelerinde AK Parti TBMM Divan Katip Üyesi ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ünde imzası bulunuyor.

TBMM’de,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşülmesiyle ilgili bileşimin 6’nci gününde bugünkü oturum başladı. Anayasa değişikliği teklifinde kabul edilen madde ile Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

İşte kabul edilen 12. madde
MADDE 12– 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.
“III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119- Cumhurbaşkanı; savaş,
savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
12. MADDE DE GEÇTİ
Anayasa değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 12 maddesi oylandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yer almadığı oylamaya 482 milletvekili katıldı 344 kabul, 133 red, 2 boş ve 3 geçersiz oy çıktı.
İşte görüşülen 13. madde
MADDE 13– 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

İşte kabul edilen 13. madde
MADDE 13– 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”
Anayasa değişiklik teklifinde askeri mahkemelerin kaldırılmasını düzenleyen 13. madde kabul edildi. 13. madde için 343 evet oyu çıktı.


 

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.