banner461
banner195

Gizligider, TBMM'de Torba Yasa ile ilgili konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in TRT 3 ve TBMM TV'de canlı olarak yayınlanan ki Konuşması ...

03 Kasım 2017 Cuma 17:41

banner143
banner134
Kamuoyunda torba tasarı olarak bilinen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”  TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti'li  Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, 502 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz aldı. İşte Gizligider'in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşması;

EBUBEKİR GİZLİGİDER (Nevşehir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; 502 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle tabii sabah saatlerinde hepimizin yüreğini dağlayan acı bir haber aldık, belki uzun süredir bu kadar yüksek şehit sayısı almamıştık. Elbette hemen güvenlik güçlerimiz tarafından gereği yapıldı. Şu anda 30’u aşkın sayıda eşkıya etkisiz hâle getirilmiş durumda. Ama biz bin yıldır bu vatanda yaşamaya gayret ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırmaya gayret ediyoruz. Ben ne PKK’sının ne PYD’sinin ne DAİŞ’inin ne FETÖ’sünün bu bin yıldır yaşadıklarımızdan farklı olduğunu düşünmüyorum. Belki Haçlı Seferleri’nin modifiye edilmişi, Haçlı Seferleri’nin yeni versiyonunu yaşıyoruz ama bu zamana kadar nasıl kazandıysak bundan sonra da Allah’ın izniyle kazanacağız, yeter ki birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edelim.
Saygıdeğer milletvekilleri, elbette her birimizin en önemli görevi, hangi partide olursak olalım bu çatı altında milletimize hizmet etmek, yetkimiz dâhilinde yani kanun çıkarma yetkisi dâhilinde, mevzuat yapma yetkisi dâhilinde milletimizin sıkıntılarına yeni çareler bulabilmek. Torba düzenlemenin tabii eleştirebilecek yönleri olabilir ki bu noktada muhalefet partilerinin ciddi katkısı oldu ama bence en güzel yönlerinden birisi, toplumun neredeyse her kesimine dokunmasıdır; sanayiciden, esnaftan tutun da şehit ailelerine, yatırımcıya, öğrenciye, köylüye, yine organize sanayilerine kadar toplumun belli amaçlar doğrultusunda beklentileri olan birçok kesimine dokunuyor ve önemli kolaylıklar getiriyor. Burada, huzurunuzda Sayın Maliye Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin -ki ben de üyelerinden biriyim- iktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın tamamına teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi bir katkı sağlandı; muhalefet tarafından da çok ciddi bir katkı sağlandı, iktidar partisi milletvekilleri tarafından da çok ciddi bir katkı sağlandı. Burada da Sayın Maliye Bakanımızın da anlayışıyla ve akla yatkın önerilerin katkısıyla bazı düzenlemeler geri çekildi tasarıdan, bazılarında ciddi değişiklikler yapıldı, burada oranlardan tutun da eklenecek toplum birimlerine kadar ciddi değişiklikler yapıldı. Bunu şu anlamda söylemek istiyorum: Hep bu torba yasalarla ilgili ya da Hükûmetin getirdiği tasarılarla ilgili yapılan bir eleştiri vardı: “Noktasına, virgülüne bile dokundurmazlar. Hatta bürokratlar yapar, sizin de etkiniz olmaz.” Bunun bu son düzenlemede etkin, doğru olmadığını bizzat kendi gözlemimle sizlerle paylaşmak istiyorum.
Elbette bu tasarı, küreselleşen dünyanın getirdiği birtakım zorlukların aşılması noktasında fayda sağlayacaktır. Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler var; bunlara yeni düzenlemeler getirmeye çalışıyoruz. Burada, vatandaşımızın vergiye gönüllü uyumunu ve vergi tahsilatının etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz. Banka ve finans kuruluşları için kurumlar vergisi artırılmakta. Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmaz tahsis edilen işletmecilerin ve yatırımcıların yatırımlarını sürdürmelerine yeni imkânlar getirmeye gayret ediyoruz. Yine, burada net borç limitini yükselten düzenlemeler var. Çalışma hayatında istihdam, yatırım ve üretimi teşvik etmeye yönelik, savunma sanayisine daha fazla kaynak sağlayacak, tarım arazilerinin kullanımından doğan sorunları çözmeye yönelik pratik çözümler olduğunu düşünüyoruz.
Tabii, isterseniz kısaca şöyle özetleyelim: Vatandaşımıza ne kazandırıyor, yani günlük hayatında birtakım sıkıntılarına nasıl bir katkı sağlıyor?
Öncelikle, vergi sisteminde bu gönüllü uyum meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yine, daha etkin bir vergi tahsilatı hedefleniyor ki burada vatandaşımızın da toplamda aslında büyük bir menfaati söz konusu.
Kamu alacaklarının tahsilatındaki gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında biriken atıl tutarların genel bütçeye aktarılması yine yapılan düzenlemeyle hedeflenenlerden biri. Yine tebligat süreleri var kamu alacaklarında, bunlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.
Bakanlar Kuruluna yetkiler veriliyor, özellikle net borçlanma limitini artırma yetkisi önemli, çok da tartışılacak. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’ndeki eşyaların günlük had ve nispetlerini artırma yetkisi yine Bakanlar Kuruluna hak olarak tanınıyor. Damga vergisi oranlarını belirleme yetkisi önemli. Enerji verimliliğiyle ilgili, biliyorsunuz, ileri saat uygulama yetkisi, ki bu konuda bir mahkeme kararı da vardı, bunu getiriyoruz. Devlet desteklerine ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konulmasına ilişkin tarih belirleme yetkisi getiriyoruz.
FATİH Projesi var eğitimde, hepimizin de gururu olan bir proje; KDV, ÖTV ve özel iletişim vergisi, damga ve gümrük vergisi muafiyetleri burada getiriliyor.
Yine, Hazine Müsteşarlığımızın uluslararası fonlara kaynak aktarması gibi önemli bir değişiklik getirilecek.
Yine, çok tartışılan, AK PARTİ iktidarlarının belki ilk günlerinde ilk icraatı olarak ve toplumun neredeyse bütün kesimlerinin desteğini aldığı bir lojmanlar meselesi vardı ki ilk olarak bizzat bizim de üyesi bulunduğumuz Meclisin lojmanlarıyla yani milletvekillerinin lojmanlarıyla harekete geçilmişti ve beklenti bunun devamı noktasındaydı. Burada bu değişikliğin, çoğumuzun da desteklediğini düşündüğüm bu değişikliğin zamanı geldi. Şimdi, kamuya ait lojmanlar, öncelik içlerinde oturanlara ait olmak üzere, şufa hakkı benzeri bir hak tanınarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamaya çalışacağız ve şu önemli: Sağlanacak satış gelirinin ilgili kurumun yatırım bütçesine ilave edilmesi burada önemli bir şart.
Yine, Millî Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun oluşturulması hedefleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili pratikte bazı sıkıntılar vardı vakıflarla ilgili. Bu mazbut vakıflar ve temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili yetkili kılınıyor.
Yine belediyeler ve bağlı kuruluşların yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin TEDAŞ’a olan borçları yapılandırılmakta. Şu önemli, Nevşehir içinde, orta Anadolu içinde tahmin ediyorum Güneydoğu Anadolu içinde bu tarımsal sulamanın olduğu bölgeler için çok önemli inşallah bir yenilik olacak. Burada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarda başvuru süresini 2020 yılına kadar uzatacağız, bu önemli bir müjde olacak.
Yine belediyelerin meclisi kararıyla mabetlerinin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilmesinin önünü açmaya çalışıyoruz, ki bu pratikte, uygulamada doğru mevcuttu.
Vatandaşa önemli değişikliklerden biri, bu vergi tarifesi dilimleri meselesi var. Asgari ücretle çalışanın aldığının aylar geçtikçe buradaki vergi dilimi dolayısıyla asgari ücretin altına düşebilmesi söz konusu, buna bir engel getiriyoruz.
Yine vergi mükelleflerinin vergi dairelerine gitmeden tüm işlemlerini elektronik yoldan yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler var. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ilişkin var ama vaktim bir yandan azalıyor.
Şu önemli, şehit yakınlarından bunu biz çok duyuyorduk: Şehit anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanılabilmesi hakkını getiriyoruz. İstihdam hakkı bulunanlar için de mevcut 45 yaş sınırı vardı, bunu kaldırıyoruz, burada bir rahatlama sağlanıyor.
Yine araç alımında engelliler için uygulanan ÖTV istisnası vardı. Burada bazı hakkın kötüye kullanımı, suistimali söz konusuydu. Burada bir rakam kondu ve 90 bin TL sınırı getirildi.
Yine Köy Kanunu’nda bazı değişiklikler yapacağız. 31/12/2020 tarihine kadar bina yapmak ve taksitlerini ödemek için burada süre vereceğiz köylülerimize.
Öbür taraftan turizme ilişkin, bizi son derece ilgilendiren, Kapadokya’yı, Antalya’yı, İstanbul’u, İzmir’i, Muğla’yı son derece ilgilendiren ve çok önemli bir gelir kaynağımız olan turizmcilere yönelik bir müjdemiz var. Burada turizmde iki üç yıldır durgunluk yaşandı, inşallah canlılık başlıyor ama bu amaçla bir katkı da, inşallah, bu torba yasada olacak. Turizm işletmecilerinin kamu taşınmazları üzerindeki haklarının kırk dokuz yıla kadar uzatılabilmesi ve yatırım teşvik kanunu kapsamındaki yatırımlarını tamamlamaları için iki yıl ek süre tanıyacağız çünkü kanundaki süre dolmak üzere.
Yine, imalat sanayisi yatırımları 2018 yılında da vergisel yönden desteklenecek.
Organize sanayi siteleriyle ilgili düzenlememiz var, onlara ciddi kolaylıklar getiriyoruz. Burada il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, sanayi sitesi yapı kooperatiflerine bu yerlerin bedellerinin taksitle ödenmesiyle ilgili yetkiler getiriyoruz.
Yine, madencilik sektöründe ciddi kolaylıklar getiriyoruz. Buradaki teşebbüs sahiplerini, müteşebbisleri rahatlatabilecek ve ekonomiye artı bir değer kazandırabileceğini düşündüğümüz bir düzenleme.
Yine, bankalara borcu olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin taşınmaz ve iştirak hisseleri satışından doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna ediliyor. Tabii, tüm bunların milletimiz için hayırlı olmasını ümit ediyoruz ve bütün bu düzenlemelere katkısı olan bütün milletvekillerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.