banner461
banner195

Milletvekli Aday Adayı Olacaklar Dikkat!

Milletvekili Genel Seçimlerine aday olmak için istifa ederek görevinden ayrılan kamu personelinin milletvekili adayı gösterilmemesi halinde tekrar eski görevine ya da yeni bir başka göreve atanması mümkün müdür?

Milletvekli Aday Adayı Olacaklar Dikkat!
09 Aralık 2014 Salı 10:20

banner143
banner134

 Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden görevinden ayrılan personelin milletvekili adayı gösterilmemesi halinde milletvekili aday listelerinin kesin listeler şeklinde yayımlanacağı tarihinden itibaren tekrar eski görevinde veya kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir görevde istihdamının  mümkün müdür?

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifaen görevinden ayrılan ve milletvekili adayı gösterilmemesi sebebiyle görevine dönme talebinde bulunan personelin; milletvekili aday listelerinin kesin listeler şeklinde yayımlanacağı  tarihinden itibaren tekrar eski görevinde veya kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir görevde istihdamının mümkün bulunmaktadır.

Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken belediye başkanı olan ancak tekrar yapılan seçimlerde belediye başkanlığını kazanamayan ilgilinin yeniden memuriyete dönmesi durumunda hangi unvanlı kadrolara atanabilirler?

1- Daha önce görev yaptığınız  aynı unvanlı kadroya veya bu kadroyla aynı düzeyde bulunan kadrolara 

2-Söz konusu Genel Yönetmeliğe göre imam hatip unvanının unvan değişikliği suretiyle atanılan kadro unvanı olması sebebiyle, daha önce görev yaptığınız unvana göre görevde yükselme mahiyetinde değerlendirilmeyen unvanlı kadrolara,

3-Başvuracağınız kurumların kendi özel görevde yükselme yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim durumunuza uygun unvanlı kadrolara atanabilmeniz hususunun, bahsedilen kadrolara ilişkin öğrenim durumu ile hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli eğitim, sertifika ve ehliyet gibi belgelere sahip olunması kaydıyla, başvurulan kurumların takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre şahsa bağlı kadroda istihdam edilmekte olan bir personelin milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi halinde bahse konu kadrosunun iptal  edilir mi?

Bahsedilen durumdaki personelin milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi halinde şahsa bağlı kadrosunun iptal edilmiş sayılır.

Milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa eden ve aday listelerinde yer almaması üzerine tekrar eski görevine başlatılan ilgilinin görevde olmadığı sürenin Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik uyarınca tespit edilecek yurt dışı görev süresinin hesabında dikkate alınır mı?

22/07/2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa eden ve aday listelerinde yer almaması üzerine tekrar eski görevine başlatılan ilgilinin görevinden istifa ettiği tarih ile tekrar eski görevine başladığı tarih arasında geçen sürelerin, bahsi geçen kişinin bu sürelerde yurt dışı görevde bulunmaması sebebiyle Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik uyarınca tespit edilecek yurt dışı görev süresinin hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.

Devredilen Sosyal Güvenlik Kurumlarında görevli iken milletvekili aday adayı olabilmek için istifa eden ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Başkanlık Müşaviri kadrosuna atanmış sayılan personelden aday olamayan ve görevlerine iade talebinde bulunanlar hakkında ne gibi bir nasıl bir işlem yapılması gerekir?

Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden söz konusu personele ait kadroların 5502 sayılı Kanun Geçici 2 nci maddesi gereğince iptal edilmiş olması sebebiyle, ilgililerin müracaat etmeleri halinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebileceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olup da adaylığı veya seçimi kaybedenlerin tekrar memuriyete dönmek için müracaat tarihi ile memuriyete atanma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarih arasındaki süreye alt mali ve özlük haklarındaki kaybın telafi edilmesi mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olup da adaylığı veya seçimi kaybedenlerden mezkur ek madde hükmü uyarınca tekrar memuriyete dönenlerin, seçimlerde aday veya aday adayı olabilmek için istifa ettikleri tarih ile tekrar memuriyete dönmek için müracaat tarihi ile memuriyete atanma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarih arasındaki süreye ait mali ve özlük haklarındaki kaybın telafi edilmesini öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgide kayıtlı yazınıza konu teşkil eden personelin göreve dönmek için verdiği dilekçe tarihi ile göreve başlama tarihi arasında geçen dönemdeki mali ve özlük haklarındaki kaybın telafisi yönünde yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Mahalli İdareler Seçimine katılmak için istifa eden memurun aday olamaması veya aday olup seçilememesi durumunda memuriyete tekrar dönebilir mi?

Seçime katılmak amacıyla istifa ettikten sonra aday olamamanız durumunda kesin aday listeleri açıklandıktan sonra, aday olup da seçilememeniz durumunda ise Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içerisinde, Kurumunuza başvurmanız halinde eski görevinize veya kazanılmış hak aylık derecenize uygun başka bir göreve dönebilirsiniz

Seçimlerine katılmak amacıyla istifa eden personelin aday olamamaları halinde kesin aday listelerinin açıklanmasından önce memuriyete tekrar dönebilir mi?

Seçimlerde aday olmak amacıyla istifa eden ancak aday olamayan memurların kesin aday listelerinin açıklanacağı tarihten itibaren kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalar yapılabilecektir.

ajanskamu


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
vatandaş - 4 yıl önce
bu haberi ne ve kimin için yaptınız anlayamadık