banner461
banner195

UEFA'da Fenerbahçe'yi Bir Nevşehirli Savunacak

Fenerbahçe Kulübü, 22 Haziran cumartesi günü UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak olan toplantıyla ilgili,3 Temmuz süreciyle ilgili isimleri geçen Fenerbahçe Asbaşkanlardan İlhan Ekşioğlu'nun savunmasını Aslen Nevşehirli olan aynı zamanda FİB Haber Köşe Yazarlarımızdan Hukuk Profosörü Avukat Ersan Şen gerçekleştirecek.

UEFA'da Fenerbahçe'yi Bir Nevşehirli Savunacak
21 Haziran 2013 Cuma 09:52

banner143
Ersan Şen Nevşehirli
İlgili Galeriye Git
banner134

 Peki Ersan Şen Kimdir?

Aslen Avanos Çalış kasabasından olan hemşerimiz Sayın Prof.Dr.Ersan Şen kimdir Tanıyalım.
 

Adı:Prof. Dr. Ersan ŞEN


Akademik Geçmişi
Lisans öğrenimini 1987 yılında Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Yüksek lisansını 1989'da Marmara Üniversitesi'nde yapan Şen, 1994'te İstanbul Üniversitesi'nde doktor, yardımcı doçent ve 1998'de de doçent oldu. 2004'tenn bu yana profesör olarak görev yapan Şen'in yabancı dili İngilizce'dir. Prof.Dr.Ersan Şen, görevini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmektedir. Bölümü Kamu Yönetimi olan Şen'in, anabilim dalı Hukuk Bilimleri'dir.


Kitapları
Çevre ve Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli bir Çevrede Yaşama Hakkı), Kazancı yy., İstanbul, 1994. 
Gerekçeli, İçtihatlı,Açıklamalı ve İnsan hakları Avrupa sözleşmesi ekli 1982 Anayasası- Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu- Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat, Beta yy., İstanbul, 1996. 
Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Kazancı yy., İstanbul, 1996. 
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku- Ceza Özel Hukuku- Ceza Yargılaması Hukuku- Ceza İnfaz Hukuku, Beta yy., İstanbul, 1998. 
Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, Beta yy., İstanbul, 1998. 
Türk Ceza Hukuku-Suçun Genel Esasları ve Unsurları, der yy., İstanbul, 2002. 
Hukuka Giriş- Hukukun Temel İlke ve Esasları, Der yy., İstanbul, 2004. 
Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Nisan 2006.


Makaleleri
An Account for the Restructing of the Turkish Criminal Judiciary System, Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Volume 33, No:50, 2001. 
An Overview of the 1982 Constitution in Terms of the Turkish Criminal Judiciary Law, Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Volume 35, No:52, 2003. 
An Overview of the Concepts of Triging, Deceit and Offering an Unlawful Gain Under section 135/II of the Criminal Trials Procedural Act Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Volume 35, No:52, 2003. 
The Issue of Excluding Unlawful Evidence From Inquiry Files in Turkish Criminal Judiciary Law, Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Volume 35, No:52, 2003. 
Coınterfeasence By Way of Negotiable Instruments Deficiently Issued, Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, Volume 35, No:53, 2003. 
Ceza Hukuku Açısından Avrupa Birliğinde Çevrenin Korunması, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:7, Nisan 1994. 
İdari Ceza Hukuku , İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:8,Temmuz 1994. 
Avrupa Birliği Çevre Hukuku, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:6, Ocak 1994. 
Ölüm Cezası, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, Sevim Görgün'e Armağan, No:11-12-13, Nisan-Temmuz-Ekim 1995. 
Çevrenin Korunmasında Uluslararası Örgütlenme, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:9, Ekim 1994. 
Çevrenin Korunmasında Türkiye'deki Örgütlenme ve bu Örgütlerin Görevleri ile Yetkileri, İstanbul Ünv. S.B.F. Dergisi, No:10, Ocak 1995. 
Türk Ceza Kanununun 312/II. Maddesinin Mevcut Haliyle Muhafazası Üzerine Atatürk Ünv. Erzincan Hukuk Fakültesi dergisi, C.4, Sayı 1-2, 2000. 
Avrupa'da İnsan Haklarının Korunmasında Dikkati Çeken Bazı Hukuki Meseleler ve Türkiye, İktisat Dergisi, Sayı:314, İstanbul, mayıs 1991. 
Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkı,Yargıtay Dergisi, Cilt:18, Sayı 4, Ankara, Ekim 1992. 
Gizli Dinleme ve Görüntüleme Fiillerinin Türk Hukuku'ndaki Yeri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 68, Sayı 7-8-9, 1993. 
Sağlıklı ve Düzenli Bir Çevrede Yaşama Hakkının 1982 Anayasasındaki Yeri, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 11, 1996/1. 
Kamuya Malolmuş Kişilerin Basın Karşısında Korunabilecek Özel Hayatları Var mıdır?, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 12, 1998. 
Türk Ceza Yargılaması Hukuku Açısından Hukuka Aykırı Deliller Hususunda Düşüncelerimiz, Kırıkkale Barosu Dergisi, Sayı 13, 1999/1-2. 
Türk Hukuku'nda Telefonların Gizlice Dinlenmesi Sebebiyle Gündeme Gelen Hukuka Aykırılık Sorunu ve Kişi Haklarına Keyfi Müdahaleler, Prof.Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1999,
İç Hukuktaki Yargı Kararlarına İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Müdahale Derecesi ve Bu Bağlamda Ölüm Cezası, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yılmaz Altuğ'a Amağan, Yıl 17-18, İstanbul Ünv. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 2000. 
Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı II, İstanbul, 2005. 


Bildirileri
Çevrenin Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması, 10-11 Haziran 1994 Tarihli Türkiye ve Avrupa Topluluğu'nda Çevre Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul Ünv. S.B.F. Yayını, İstanbul 1996. 
Ceza Hukuku Açısından 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Bakış, Çevre Kanununun Uygulanması 23-24 Eylül 1999'da Düzenlenen Toplantıda Sunulan Tebliğler, T.Ç.V. Yayını.


Son Beş Yılda Verdiği Dersler
Hukuka Giriş ( İÜ SBF) 
Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ( İÜ SBF) 
Uluslararası Ceza Hukuku ( İÜ SBF)

UEFA'da Fenerbahçe'yi Bir Nevşehirli Savunacak

Fenerbahçe Kulübü, 22 Haziran cumartesi günü UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak olan toplantıyla ilgili, internet üzerinden açıklama metni paylaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

 

"Türk sporunda ve Fenerbahçe'de gözler 22 Haziran 2013 Cumartesi günü UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak toplantıya çevrildi.

 

İspanyol müfettiş Miguel Lietard Fernandez Palacios tarafından hazırlanan Soruşturma Raporu ile ilgili yazılı savunmasını ve itirazlarını UEFA Disiplin Kurulu'na sunan Fenerbahçe Spor Kulübü, 22 Haziran Cumartesi günkü tarihi duruşmalı toplantı için İsviçre'de Başkan Aziz Yıldırım'ın da içinde olduğu bir heyetle temsil edilecek.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nü duruşmalı toplantıda Almanya'nın önemli hukuk adamlarından Martens ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Deniz Tolga Aytöre ile Avukat Ayhan Çopuroğlu savunacak.


 

Başkan Aziz Yıldırım'ın UEFA Disiplin Kurulu'nda savunmasını bizzat kendisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Deniz Tolga Aytöre yapacak.

 

Yönetim Kurulu Üyesi Şekip Mosturoğlu'nun savunmasını  kendisi ve Avukat Ayhan Çopuroğlu, Asbaşkanlardan İlhan Ekşioğlu'nun savunmasını ise Avukat Ersan Şen gerçekleştirecek.

 

Eski Asbaşkanlardan Ali Yıldırım'ın savunmasını, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yasemin Merçil yapacak.

 

Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Cemil Turan'ı, UEFA Disiplin Kurulu'nda Avukat Abdullah Kaya temsil edecek."


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.