banner461
banner195

Avanos Sempozyumu 23-25 Ekim 2014'te yapılacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) ile Avanos Kaymakamlığı işbirliğinde 23-25 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Avanos Sempozyumuna Bildiri Özetlerinin Gönderilmesininin Son Tarihi 30 Haziran 2014

Avanos Sempozyumu 23-25 Ekim 2014'te yapılacak
30 Mayıs 2014 Cuma 11:01

banner143
banner134

 Bildiri Konuları:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi :                              Son Tarih 30 Haziran 2014

Kabul Edilen Özetlerin İlanı:                                     7 Temmuz 2014

Tam Metinlerin Gönderilmesi:                                  Son Tarih : 15 Eylül 2014

Sempozyum Başlangıç- Bitiş Tarihleri:                      23 Ekim 2014- 25 Ekim 2015

 

Geleneksel El Sanatları

Çömlekçilik

Dokumacılık

Taş İşçiliği

Kaya Oymacılığı

Tarih

İlkçağ’da Avanos ve Çevresi,

Roma ve Bizans Dönemleri,

Selçuklular Dönemi,

Beylikler Dönemi (Eratnalılar, Kadı Burhaneddin, Dulkadir ve Karamanoğulları),

Osmanlı Dönemi’nde Avanos (XVI, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Avanos’ta Yerleşme ve Nüfus Hareketleri, Osmanlı Döneminde Avanos’ta Sosyo-Ekonomik Yapı ve Kültürel Gelişme, Avanos ve Göçler, Doğal Afetler ve Sağlık,  Asayiş ve Güvenlik,  Eğitim ve Öğretim),

Cumhuriyet Dönemi ( Millî Mücadele Dönemi; Eğitim ve Öğretim, Avanos’un Yetiştirdiği Şahsiyetler, Siyasî, İdarî, İktisadî ve Kültürel Hayat,  XXI. Yüzyıla Girerken Avanos.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Avanos’ta Arkeoloji ve Kültürler,

Avanos Mimarlık Tarihi.

Dil ve Edebiyat

Avanos ve Çevresinin Dil ve Ağız Özellikleri,

Roman ve Şiirlerde Avanos,

Avanoslu Şair ve Yazarlar.

Folklor

Avanos Halk Kültürü,

Avanos’ta Dokumacılık-Giyim-Kuşam ve Süslenme,

Avanos Halk Edebiyatı,

Avanos Halk Bilgisi (Halk Hekimliği, Halk Veterinerliği, Halk Meteorolojisi, Halk Botaniği)

Avanos Yöresinde Bayramlar, Törenler ve Kutlamalar, Halk İnanışları,

Avanos’taki İnanç Merkezleri, Halk Müziği, Halk Sanatları.

Sosyal Yapı ve Ekonomi

Eğitim (Avanos Eğitim Tarihi, Avanos ve Yöresinde Okul Öncesinden Yükseköğretime Okullaşma; Öğretim Programları Uygulamaları; Öğretmenlerin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması; Rehberlik Hizmetleri Alanlarındaki Uygulamalar)

Sağlık

Spor (Avanos ve Yöresinin Spor Potansiyeli, Altyapısı ve Geleceği; Başarılı Avanoslu Sporcuların Yaşam Öyküsü)

Avanos’ta Yerel Ekonomi ve Doğal Kaynaklar, Tarım ve Hayvancılık (Avanos ve Yöresinde, Bahçe ve Tarla Bitkisi Yetiştiriciliği, Gıda Ürünlerinin Depolanma, Nakliye ve İşlenmesi, Yöresel Gıda Ürünleri ve Teknolojileri, Hayvancılık Potansiyeli)

Avanos ve Yöresinde Ticaret, İstihdam, İnsan Kaynakları.

Doğa ve Çevre

Afetler,

Arazi Kullanımı ve Değişimi,

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Teknolojileri,

Avanos Bölgesi Tatlı Su Kaynakları ve Özellikleri,

Avanos Çevresinin Fitocoğrafik Özellikleri,

Avanos Flora ve Faunası,

Beşeri ve Kültürel Coğrafya

Biyocoğrafya

Biyoçeşitlilik

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çevre Eğitimi

Çevre ve Sağlık,

Çevre-İnsan Etkileşimi,

Çölleşme,

Depremsellik,

Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Çevre,

Ekosistemler,

Entegre Havza Yönetimi,

Genel Jeoloji,

İklim ve İklim Değişikliği,

Jeomorfoloji,

Kültürel Ekoloji,

Kültürel Miras ve Çevre,

Maden İşletme ve Zenginleştirme,

Maden Yatakları,

Su Kaynakları ve Yönetimi,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sorunları,

Sulak Alanlar,

Sürdürülebilir Arazi Kullanımı,

Tarihi Coğrafya,

Tıbbi Jeoloji,

Toprak Coğrafyası,

Turizm, Ekoturizm, Geoturizm,

Uygulamalı Jeoloji,

Uzaktan Algılama,

Vejetasyon,

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli,

Yerel Yönetimler ve Çevre,

Yerleşme, Nüfus ve Demografi.

Kentleşme ve Mimarlık

Avanos ve Yöresinde Kent Kimliği, Kentsel ve Mimarî Mekan/Kültür,

Kent ve Mimarlık Tarihi; Planlama, Tasarım ve Uygulama Süreçleri/Politikaları,

Kentsel Koruma, Kentsel Dönüşüm,

Yapım Teknolojileri ve Malzeme,

Sürdürülebilirlik.

Turizm

Avanos ve Yöresinin Turizm Potansiyeli,

Turizmin Gelişimini Olumsuz Etkileyen Faktörler,

Turizminin Stratejik Planlaması,

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları,

Turist Profili,

Turizminin Pazarlanması,

İnanç Turizminin Gelişme İçin Yol Haritası,

Yöre Halkının Turizme Bakışı,

Avanos Turizminde Mutfak Sanatlarının Yeri.

Psiko-sosyal Yaşam ve İnsan

Avanos ve Yöresinde Kültürel Değerler ve Değer Değişiminin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutları,

İşsizlik ve Psikolojisi,

Bireylerin Kente Uyum Sorunları ve Göç,

Yaşam Kalitesi, Kent Kimliği ve Kente Aidiyet, Şiddet ve Saldırganlık (Aile içinde, okulda, işyerinde, sokakta şiddetin boyutları),

Ulaşım ve Trafik Sorunları,

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Sorunları,

Madde Bağımlılığı ve Yarattığı Sosyal Sorunlar,

Sosyal Destek (Kurumsal, gönüllü, sivil ve bireysel yardım çabaları).

Sanat ve Kültür İnsanları, Yöneticiler (Devlet Adamları)

Avanos’ta doğmuş, burada yetişmiş ve Türk kültür, sanat, düşünce ve siyaset alanlarında hizmetlerde bulunmuş kişiler ve çalışmaları.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.