banner461

Kapadokya Alan Yönetimi TBMM'de...

Kapadokya Alan Yönetimi hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

banner503
14 Mayıs 2019 Salı 22:29

banner143
banner134

 Kapadokya Alan Yönetimi hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

İşte AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün Nevşehir Kapadokya bölgesi tarihine not düşecek TBMM konuşması Tutanak Metni:

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Sayın Başkanım, kıymetli Divan, değerli milletvekili arkadaşlarım; aziz milletim hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bütün şehitlerimizin de ruhları şad olsun. 

    Tabii, Ali Vekilimiz konuşurken... Yerel yönetimler devre dışı değil, sadece istişareye açık olacaklar, talan yok, rant yok, zaten yüzde 95'i özel mülkiyet, adamın özel mülkiyetini talan edemeyiz. Bir de bu bölgeyi siyasetüstü bir şekilde çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. 1985 yılından beri de burası UNESCO'nun koruması altında. Tabii, Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu mübarek ayda ülke turizmi ve insanlığın ortak mirası Kapadokya için hayati ve çok önemli bir işe vesile olacağız.
    Güzel atlar diyarı Kapadokya, insanlığın ortak mirası, UNESCO dünya mirası, Türkiye turizminin en önemli destinasyonu. Doğa ve kültürün buluştuğu büyülü yerleşim, masallar diyarı Kapadokya; eşsiz güzellikleri, derin kültürel zenginlikleri, eşsiz doğal güzellikleri, medeniyetlerin üst üste çakıştığı insanlığın gelişimine tanıklık etmiş, en önemli millî hazinemiz. Kapadokya, çok sayıda medeniyete, sayısız devlete, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Kapadokya'ya milattan önce 7000 yılından günümüze uzanan yolculukta Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı bu coğrafyaya pek çok güzellik ve eser bırakmışlardır. 
    Kapadokya'da turizm çeşitliliği çok zengindir arkadaşlar. Doğa ve kültür turizmi, inanç turizmi, sıcak hava balonu, el sanatları, özellikle de Avanos'umuzdaki çanak çömlek ve işlemeli seramiklerimiz, atlı turizm, ATV, safari, son zamanlarda yamaşüt ve yer paraşütü, bisiklet turları, vadi yürüyüşü gibi sportif faaliyetler bulunmaktadır. Kapadokya'da konaklama açısından öne çıkan mağara otel, kaya otel konseptli butik otellerimiz vardır. Doğal kayalık yapıların içerisine kaya oymayla yapılan eski tarihî evler -üzerine inşa edilmiş- sunduğu ambiyansla, havuzu, şöminesiyle, son derece lüks imkânlarıyla yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çekmektedir. Bölgemizde pek çok ödüllü butik otellerimiz bulunmaktadır.
    HÜSEYİN YAYMAN (Hatay) - Sayın Vekilim, davet et de gelelim.
    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Devamla) - Ağabey, sonuna bıraktım onu inşallah.
    Tüm bu özellikleri ve güzellikleri barındıran Kapadokya'da hâlihazırda işleyiş nasıl? Niçin böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Şimdi sayın milletvekillerim, anlatacağım üst üste gelen girift yapıyı dikkatle dinlemenizi istiyorum inşallah.
    Geçmişten günümüze gelen koruma karaları:
    1) Arkeolojik sit. 1 ve 2'nci derece. Alanımızda, 76 bin dönümde arkeolojik sit statüsü uygulanmaktadır. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. 
    2) Kentsel sitler. Yaklaşık 6.200 dönüm de kentsel sit statüsünde. Bu alanda yine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. 
    3) Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi yaklaşık 480 bin dönümdür. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. 
    4) Dünya Mirası Alanı 96 bin dönümdür. Göreme Açık Hava Müzesi, Derinkuyu, Kaymaklı gibi yeraltı şehirlerinin yer aldığı yerlerdir. Bu alanda da yine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. 
    5) Doğal ve çakışan 1, 2 ve 3 dereceli sitler. Yaklaşık 300 bin dönümdür. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. 
    6) Millî Parklar. Yaklaşık 96 bin dönümdür. Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.
    Tabii, bu saydığım alanlar farklı alanlar değil arkadaşlar, bu alanlar birbiri üzerine geçmiş, iç içe girmiş alanlardır. Dolayısıyla, Kapadokya'mız bir, Kültür ve Turizm Bakanlığı; iki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; üç, Tarım ve Orman Bakanlığı; dört, Valiliğimiz; beş, belediyelerin yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu yetmiyormuş gibi Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi pek çok kurum ve kuruluş yetkilidir arkadaşlar.
    Görüldüğü gibi, alanda birden fazla kurumun yetkisinin bulunması tam bir yetki karmaşasına yol açmaktadır. Gereken tedbirlerin alınması ve uygulanması gecikmekte, bu durum da alanda kaçak yapılaşma ve bölgenin tahribine yol açmaktadır, yeni yatırımların gecikmesine sebep olmaktadır. Mevcut yapıyla bu eşsiz kültürel ve doğal mirasımız ne hak ettiği şekilde korunabilir ne de hak ettiğimiz ve hedeflediğimiz başarıya ulaşabiliriz.
    Tabii, Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde bir, onaylı planı bulunan yerleşimler var; iki, revizyon çalışması yürütülen yerleşimler var; üç, ilk defa plan çalışan yerleşimler bulunulmaktadır. Koruma amaçlı imar planını uzun yıllar bekleyen belde ve ilçelerimiz vardır.
    Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi'nde biraz önce bahsettiğim gibi yüzde 95 özel mülkiyet vardır, yaklaşık yüzde 5'i de Hazine ve Maliye Bakanlığımızın arazisidir. Görüldüğü gibi, iyi bir üst ölçek planı yapılması gerekiyor. Mevcut durumda yeni bir yapı veya yeni bir yatırımcı bina yapmak isterse bu gördüğünüz şemadaki gibi önce belediyeye, sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Millî Parklara, Kültür Bakanlığının arkeolojik, kentsel tarih sitlerine, yine Kültür Bakanlığının Turizm Koruma Gelişim Bölgesine, Çevre ve Şehirciliğin doğal sitlerine, saha araştırması, raporlama derken yedi, sekiz yılı bulan bir raporlama dönemi gerekiyor arkadaşlar, bu da insanlarımızı kanunun dışına çıkarmaya ve kaçak yapılaşmaya sebebiyet vermektedir. 
    Kapadokya alan yönetimi yerleşik 150 bin nüfusa hizmet edecek arkadaşlar. 4 ilçemizde; Gülşehir'imizde, Avanos'umuz, Ürgüp'ümüz, Derinkuyu'muzda; 9 beldemizde; Sulusaray, Çat, Göre, Nar, Ortahisar, Uçhisar, Kavak, Kaymaklı ve Göreme ve 21 köy alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanımıza Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Tayvan gibi Doğu Asya ülkeleri ağırlıklı olmakla beraber son zamanlarda Avrupa ülkelerinden ve Güney Amerika'dan misafirlerimiz gelmektedir. Zaman da kısalıyor, hemen şöyle geçeyim. Bu alanda 56 kişiyle kaliteli ve hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz, bu yetersiz sayılıyor. 
    Sonuç olarak, 1980'li yıllardan beri tüm hükûmetler ve Turizm Bakanları tüm çalıştaylarda, toplantılarda ortak bir hayal olan ve bölgeyi çok başlılıktan kurtarıp yetki karmaşasını ortadan kaldıracak alan yönetimini istemişlerdir. 2023 yılında 70 milyon ziyaretçiyi hedefleyen ülkemiz, Kapadokya'da 7 milyon turisti ağırlamak istiyor ve ağırlayacağımız bu turistlerle daha çok vakit geçirmek için alan yönetimini istiyoruz. Hâlâ keşfedilmemiş kiliseler, yeraltı şehirleri, oluşacak rezerv peri bacalarının bizden sonraki nesillere korunarak aktarılması için alan yönetimini istemekteyiz. Bölge insanı ve yatırımcısını canından bezdirmemek için Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle uyumlu, hızlı bir hizmet alabilmesi için alan yönetimi istenmiştir. Oluşturulacak komisyonlarda bölgesini bilen ve seven yerel insanların ve sektör temsilcilerinin oluşturulmasıyla yerelden bütüncül bir bakış açısı için alan yönetimi istenmiştir. Bölge insanının turizm konusundaki bilgi ve birikimini, tecrübesini doğru kullanması için, Kapadokya'nın ülkeler arasındaki tanınırlığının yüksek olmasını daha çok avantaja çevirmek için, balon ve sportif faaliyetlerin bölgedeki etkinliğini artırmak için alan yönetimi istenmiştir. Bu kanunla Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunması, bölgede yaşanan yetki kargaşasının önüne geçilmesi, kararların doğru ve hızlı bir şekilde alınması için alan yönetimi istenmiştir. Bu kanunla bölgenin geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir stratejiler ve eylem planları hazırlanacaktır, bu bölgenin ihtiyacı olan planlama ve uygulama çalışması sağlanacaktır. Bu kanunla bölgedeki doğal oluşuma zarar veren etkilerin ve kaçak yapıların tek elden denetlenmesi ve gerekli yaptırımların yapılması sağlanacaktır. Bu kanunla dünyada eşi ve benzeri olmayan, tüm insanlığın ortak mirası olan ve ülkemizin en önemli turizm bölgesi ve değeri olan Kapadokya korunacak, yaşatılacak, geliştirilecek, tanıtılacak, çocuklarımıza miras bırakılacak, doğru planlanacak ve ülkemizin en önemli gelir getiren turizm kaynağı olacak Allah'ın izniyle. Hepinizi, bütün milletvekillerimizi bu eşsiz güzellikler diyarına bekliyorum, şimdiden katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Kapadokya alan yönetimi için desteklerini esirgemeyen başta milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK PARTİ grup yönetimimize, Komisyon Başkanımıza ve üyelerimize, değerli bütün milletvekillerimize, tasarı aşamasında sürekli mesai harcadığımız Turizm Bakanlığımız ve çalışanlarına ve 26'ncı Dönemdeki Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk kardeşlerime, milletvekillerime şahsım adına ve Kapadokya adına teşekkür ediyorum. 
    Yine, bir eczacı milletvekili olarak bugünkü Eczacılar Günü'nü kutluyorum. 
    Yine, bir öğretmen ve çiftçi evladı olarak eli nasırlı çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum ve 23 Hazirandan sonra da İstanbul daha güzel olacak, daha güzel olacak, daha güzel olacak inşallah. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz TBMM Genel Kurul Konuşması (15.05.2019) İzlemek için TIKLAYINIZ!


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.