banner461
banner195

Osmanlı Arşivlerinde UÇHİSAR

Nevşehir'in çok eski tarihi döneme şahitlik eden Uçhisar kasabasının Osmanlı arşivlerindeki yeri...

Osmanlı Arşivlerinde UÇHİSAR
16 Aralık 2013 Pazartesi 11:17

banner143
banner134

 UÇHİSAR İLE  İLGİLİ OSMANLI ARŞİVLERİNDEN BAZI BELGELE

 

 • Nevşehir kazasının Uçhisar köyündeki camiye konulmak uzere Lıhye-i Saadet gonderilmesi. 1278 S 13

(Lıhye-i  Saadet : Sakallı Şerif  Yıl: 1861)

 

 • Ürgüp’un Uçhisar köyündeki suya dort adet cesme yapılması icin gereken paranın tedariki. 1269 S 18

(Yıl : 1852)

 

 • Ürgüp’un Uçhisar Köyü’nden Alime Hanım’ın Dersaadet’e gelmesine ruhsat verilmesi.

( YIL: 1856)

 

(Dersaadet : Osmanlılar tarafından İstanbul’a verilen ad.)

 

 • Ürgüp kazasında vaki Uçhisar Medresesi’nde gorevli İbrahim Edhem Efendi’ye munasib miktar maas tahsisi.(Evkaf) 1325 Z 03

(Yıl : 1907)

Evkaf : Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde vakıflardan

 sorumlu nazır)

 

 

 • Ürgüp kazasına tabi Uçhisar karyesindeki medresede tedris-i ulum ile mesgul İbrahim Edhem Efendi’ye yuz kurus maas tahsisi. (Maliye) 1326 C 15

(Yıl : 1908)

(Tedris-İ Ulum : İlimleri öğretmek ders vermek. )

 • Ürgüp’e bağlı Uçhisar karyesinin ust tarafında bulunan buyuk bir kayanın evlerin uzerine dusmesi ihtimali uzerine koylulerin tehlikenin giderilmesine dair talebi. 1323 S 19

(Yıl : 1905)

 

 • Konya’nın Uçhisar karyesinde bulunan eski kulenin bir tarafının yıkılması uzerine evi ve esyası zarar goren Mustafa’ya Atiyye-i Seniyye Tertibi’nden yardım edilmesi. 1308 C 10

( Yıl : 1890)

 (Atiyye-i Seniyye Tertibi : Osmanlı döneminde saray tarafından kullanılan bir sosyal yardım fonu.)

 

 

 • Konya’ya bağlı Uçhisar karyesindeki eski kalenin yıkılması sonucu evi ve cocukları helak olan Mustafa’ya atiyye-i seniyye verilmesi. 1308 N 4

 

(Yıl : 1890)

 • Ürgüp Camii, Uçhisar Camii gibi vakıf camilerinde calısanlara verilen vazife. a.g.y.tt

 

 

 • Sivas, Kayseri, Corum ve Ankara sancakları ile Uçhisar nahiyesinde ve Keykavus ile sair koylerde bulunan zeametin, Enderun-ı Humayun Hırka-ı Serif Hademesi Mehmed Salih’e tevcihi. 1252 Z 04

(YIL: 1836)

(Zeamet : Osmanlı Devletinde asker görevlilere verilen toprak)

(Enderun Humayun : Osmanlı sarayının iç teşkilâtı. Sarayın Bâbüsseâde (Akağalar) kapısından îtibâren üçüncü ve dördüncü yer ile ifâde olunan iki büyük alanı ve çevresindeki dâirelerden meydana gelir. Bu bölümde hizmet edenlere toplu olarak Enderûn halkı veya hademeleri adı verilir)

 • Konya vilayeti mulhakatından Uçhisar karyesi ahalisinden Mustafa’nın padisaha takdim eylediği istida. 1308 Ca 11

(YIL : 1890)

( İstidâ : Osmanlı Devleti‘nde resmi işlerle ilgili yazışmaların memuriyet, maaş, rütbe vs. istekleriyle ilgili olanlarına verilen isim)

 

 • Ürgüp kazasına bağlı Uçhisar köyü ahalisinden İbrahim’in redife nakledilmesi. (27. Anadolu) 1282 M 17

(YIL : 1865)

( Redif : Son dönem Osmanlı ordusunda altı yıllık nizamiye hizmetini tamamladıktan sonra, daha 14 yıl süre ile yedek asker durumunda olanlara verilen ad.)

 •  Nevsehir kazasına tabi Uchisar koyundeki Abdulcelil Camii’nde iki cihetin tevcihi.

(YIL : 1775)

CİHET : İmamet, hitabet, müderrislik, vâizlik, kayyımlık gibi hayır kurumlarına ait hizmettir. )

 

 

 • Uchisar koyunun Urgub’ten irtibatının kesilerek Nevsehir kazasına bağlanmasına dair ahalinin umumi talebine dair telgraf. 1306 B 8

(YIL : 1889)

 •  Urgub kazasına bağlı Uchisar karyesinin Nevsehir kazasına bağlanması taleblerinin incelenmesi. 1306 S 1

(YIL : 1889)

(Karye : Osmanlı döneminde köy)

 

 • Urgub kazasına tabi Uchisar karyesinin Urgub’den ziyade Nevsehir kaza merkezine cok yakın olması dolayısıyla oraya bağlanmasına dair ahalinin ve Nevsehir Kaymakamlığı’nın muracaatı. 1306 S 12

(YIL : 1889)

 

 • Urgub kazasına bağlı Uchisar koyunun Nevsehir’e ilhakıyla ilgili Konya vilayetinden cevab istendiği. 1306 N 2

(YIL : 1889)

 

 • Karyelerinin Urgub kazasında ibkası hakkında sahte istida tertip olunduğu cihetle Nevsehir’e tahvil-i irtibatları emrinin Şurat-ı irsali ifadesini havi Uchisar karyesi ahali vekilinin telgrafnamesi. (Konya 1) 1307 Za 08

 

(YIL : 1890)

(Nevşehir İline bağlanma talimatının iptaline dair telgraf)

 • . Nevşehir ilinin Üçhisar kasabasında meydana gelen kaya düşmesinden zarar görenlerden 16 aileye ödenecek 5 er bin liranın 10 ar bin liraya çıkarılması.

(YIL 1963) (YENİ TARİHLİ BİR BELGE)

 

 

*** YUKARIDAKİ TARİHSEL DÖKÜMANLAR NEVŞEHİR BELEDİYESİ KENT TARİHİ  KAYITLARINDAN ALINMIŞ OLUP, BELGE ASILLARI NEVŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVİNDE BULUNMAKTADIR.

BU BELGELERİ HAZIRLAYAN UÇHİSARLILAR ANKARA DERNEĞİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 

banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.