banner461
banner195

Turist Rehberlerine Önemli Uyarılar

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanlığı mesleğini kanun hükümlerine göre icra etmeyen Turist Rehberlerine yönelik uygulanacak müeyyideler konusunda üyelerini uyardı.

 Turist Rehberlerine Önemli Uyarılar
01 Mayıs 2014 Perşembe 17:51

banner143
banner134

 Turist Rehberlerine Önemli Uyarılar

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanlığı mesleğini kanun hükümlerine göre icra etmeyen Turist Rehberlerine yönelik uygulanacak müeyyideler konusunda üyelerini uyardı.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanlığınca konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Üyelerimizin Dikkatine. Mesleğini bu Kanun hükümlerine uygun olarak icra etmeyen ve meslek kuralları ile etik ilkelerine uymayan turist rehberleri hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır: Uyarma cezası; mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin turist rehberine yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezası aşağıdaki hâllerde verilir: Meslek icra edilirken çalışma kartının veya turist rehberliği sözleşmesinin bulundurulmaması. Meslek icra edilirken çalışma kartının görünür şekilde taşınmaması, Kınama cezası; mesleğini icra ederken kusurlu davrandığının turist rehberine yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası aşağıdaki hâllerde verilir: Tüketicinin yanıltılması suretiyle iş alınması.
Fiilin niteliği ve sonuçları itibarıyla daha ağır bir disiplin cezasını gerektirmediği hâllerde işin taahhüde aykırı olarak ifa edilmesi, Meslek etik ilkelerine aykırı davranılması, Turist rehberliği sözleşmesi yapmadan veya taban ücretin altında çalışılması, Uyarma cezasının uygulandığı tarihten itibaren altı ay içinde ikinci kez uyarma cezası gerektiren bir fiilin işlenmesi, Meslekten geçici men cezası; turist rehberinin mesleği icra etmesinin bir aydan bir yıla kadar yasaklanmasıdır. Meslekten geçici men cezası aşağıdaki hâllerde verilir: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere haklı veya zorunlu bir neden olmaksızın turun süre ve güzergâhının değiştirilmesi, Yetkililerce yapılan denetimlerde bilgi vermekten kaçınılması, Gerçeğin gizlenmesi, yalan veya eksik bilgi verilmesi, Turist gruplarına veya turistik kuruluşlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, Turizm meslek kuruluşlarına, yöneticilerine, çalışanlarına veya mesleğe karşı güven ve itibarı zedeleyecek veya turizme zarar verecek nitelikte haksız söz ve davranışlarda veya seyahat acenteliği niteliğinde faaliyette bulunulması, Kanuni istisnalar saklı olmak üzere mesleğin çalışma kartı alınmadan veya çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında icra edilmesi, Bölgesel turist rehberlerinin, bölgesi dışında turist rehberliği faaliyetinde bulunması, Seçimlerin bu Kanuna ve bu Kanun uyarınca belirlenen kurallara uygun şekilde yapılmasının engellenmesi, Aynı yıl içinde iki kez kınama cezası alınması, Meslekten çıkarma cezası; ruhsatnamesinin geri alınarak turist rehberi unvanının kaldırılması ve turist rehberinin oda üyeliğinden silinmesidir. Meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hâllerde verilir: Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunulması, İki kez seyahat acenteliği niteliğinde faaliyette bulunulması, Turist rehberi unvanı, ruhsatname veya çalışma kartı kullanılarak suç işlendiğinin veya işlenmesine yardım edildiğinin mahkeme kararıyla tespit edilmesi, Mesleğe ilişkin iş ve işlemlerde sahte belge kullanılması veya yalan beyanda bulunulması, Meslekten geçici men cezası uygulanan ilk fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde toplamı iki yılı aşacak şekilde meslekten geçici men cezası gerektiren fiillerin işlenmesi, Kanuni istisnalar saklı olmak üzere çalışma kartı almadan turist rehberliği hizmeti sunulduğunun iki kez tespit edilmesi, Meslekten geçici men veya çıkarma cezası alanlara ilişkin bilgiler ilgili birlik tarafından gecikmeksizin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine bildirilir. Uyarma ve kınama cezasını gerektiren hâllerde üye olunan odanın yönetim kurulu; meslekten geçici men ve meslekten çıkarma cezasını gerektiren hâller ile oda ve birlik organlarının üyelerinin fiillerinde ise ilgili birlik yönetim kurulu tarafından resen veya oda yönetim kurulunun başvurusu üzerine ilgili birlik disiplin kurulu tarafından disiplin soruşturması başlatılır. Fiilin ilgili birliğe bildirilmesinden itibaren bir yıl içinde disiplin soruşturması sonuçlandırılır. Disiplin soruşturmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” ifadelerine yer veriliyor.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.