banner461

Nevşehir İl Özel İdaresi Meclis kararları açıklandı

Nevşehir İl Özel İdaresi 2020 Kasım ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

banner15
Nevşehir İl Özel İdaresi Meclis kararları açıklandı
05 Aralık 2020 Cumartesi 16:07

banner143
banner134

Nevşehir İl Özel İdaresi 2020 Kasım ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı. 

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

T.C.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi Başkanlığı 2020 Kasım Ayı Kararları

1- Gülşehir İl Genel Meclis Üyeleri Turan BALAK ve Mustafa YALAP tarafından verilen öneride; “İlimiz Gülşehir İlçesine bağlı Dadağı Köyü ile Gümüşyazı Köyü arasında bulunan 4,5 km stabilize yolun çok kullanılan bir yol olması sebebiyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programına ilave edilerek 1. Kat Asfalt Kaplama yapılması için gereğini arz ederiz” denilmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 13. Maddesi gereğince önerinin gündeme ilave edilmesine. İlimiz Gülşehir İlçesine bağlı Dadağı Köyü ile Gümüşyazı Köyü arasında bulunan 4,5 km stabilize yolun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak 2021 yılı yatırım programına ilave edilerek 1. Kat Asfalt Kaplama yapılmasına. İl Genel Meclisinin 03.11.2020 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin de fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine tabloda belirtildiği şekilde, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin b bendi gereği, aktarma yapılmasına.

Kurumsal

Fonksiyonel

Finans

Ekonomik

Ayrıntı Adı

Eksilen

Eklenen

44.50.34.00.00

01 3 9 06

5

06 5

1. Kat Asfalt Yapımı

575.000,00

44.50.31.00.00

01.3.9.00

5

06 4

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma

575.000,00

TOPLAM

575.000,00

575.000,00

İl Genel Meclisinin 06.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

3- İlimiz Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2241 parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Hobi bahçesi” amaçlı PİN;NİP-50335805 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-50501689 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 06.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2241 parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Hobi bahçesi” amaçlı PİN;NİP-50335805 nolu 1/5000 ölçekli nazım ve PİN;UİP-50501689 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, İl Özel İdaresi yetki alanında kalan kısmının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. Ancak, söz konusu imar planına esas alanın bir kısmının Kapadokya Alan sınırı içerisinde kalması nedeniyle, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 3. fıkrası gereği, konunun Kapadokya Alan Başkanlığı’nca değerlendirilmek üzere, planların Kapadokya Alan Başkanlığına gönderilmesine, ayrıca imar planlarının Kapadokya Alan Başkanlığının onayından geldikten sonra yürürlüğe girmesine. İl Genel Meclisinin 10.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5- İl Özel İdaresine ait 2021 Yılı Gider ve Gelir Bütçesinin yapılan değişikliklerle birlikte İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince kabul edilmesine, İl Genel Meclisinin 11.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine.2021 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısı ile eş zamanlı görüşülerek, 2021 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısında yapılan değişiklikler doğrultusunda revize edilen, İl Özel İdaresi 2021 Yılı Performans Programının kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 12.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.   

./..

-2-

7- İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin de fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine tabloda belirtildiği şekilde, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin b bendi gereği, aktarma yapılmasına.
 

KURUMSAL KOD

FONKSİYONEL KOD

FİNANS KODU

EKONOMİK KOD

AYRINTI ADI

EKSİLEN

EKLENEN

44 50 00 05 00

01 3 1 00

5

01 1

Memurlar

85.000,00

44 50 00 18 00

01 1 1 00

5

01 5

Diğer Personel (İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler)

75.000,00

44 50 00 62 05

01 3 1 00

5

01 1

Memurlar (Zamlar ve Tazminatlar)

10.000,00

44 50 35 00 00

01 1 1 00

5

03 8

Lojman Bakım Onarım Gid.

44.000,00

44 50 35 00 00

01 3 9 00

5

03 7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak. Ve On. Gid.

44.000,00

44 50 35 00 00

01 3 9 00

5

03 4

Görev Giderleri

48.500,00

44 50 00 62 02

01 1 1 00

5

03 2

Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. (Elektrik Alımları)

3.000,00

44 50 00 62 04

01 1 1 00

5

03 5

Hizmet Alımları (Telefon Ab. Ve Kullanım Giderleri)

1.500,00

44 50 00 62 05

01 1 1 00

5

03 2

Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. (Elektrik Alımları)

4.000,00

44 50 00 62 06

01 1 1 00

5

03 7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak. Ve On. Gid.

40.000,00

TOPLAM

177.500,00

177.500,00

İl Genel Meclisinin 12.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

8- İlimiz Gülşehir İlçesi Yeşilyurt Köyünde bulunan 1516 parsel numaralı taşınmaza esas yol istikameti ve genişliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi hükmü gereğince belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 13.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gülşehir İlçesi Ovaören Mahallesi 177 ada 24 parselde kayıtlı “Arsa” niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan baz istasyonunun Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. adına 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereğince 5 yıl süreyle kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 13.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

10- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ürgüp İlçesi Başdere Köyü 8924 parselde kayıtlı kayıtlı “Arsa” niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan baz istasyonunun Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. adına 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereğince 5 yıl süreyle kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 13.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

11- Fevzi YILDIZ tarafından İl Öze İdaresine verilen 10.11.2020 tarihli dilekçesinde; Ürgüp İlçesi Karayazı-1 Mahallesi, 211 ada 14 parsel numaralı 6.250 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın şartlı olarak bağışlandığı, taşınmaz için tapuya verilen şartlı bağış beyanının şartsız olarak işleme alınması için İl Özel İdaresince gerekli işlemin yapılması taşınmazın satışı halinde elde edilecek gelirden Ürgüp İlçesine İmam Hatip Okulu yapımında kullanılmasına muvafakat ettiğini beyan etmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan şartlı beyanın kaldırılması ve İl Özel İdaresince gerekli resmi işlemler için ilgili kamu kurumlarca yazışmaların yapılarak neticelendirilmesine. İl Genel Meclisinin 13.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

12- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Kalecik Köyü 382 ada 36 parselde kayıtlı niteliği tarla olan 51.998,44 m2 yüzölçüme sahip taşınmazı tarımsal amaçlı kullanmak üzere Yusuf ÖZKAN’a 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereğince 5 yıl süreyle kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 13.11.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner517

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.