banner461

Nevşehir'in İnallı ve Karaburna köylerinde 2 adet taşınmaz kiraya verilecektir

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, Hazine'ye ait 2 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

banner15
Nevşehir'in İnallı ve Karaburna köylerinde 2 adet taşınmaz kiraya verilecektir
07 Ekim 2021 Perşembe 12:40

banner517
banner134

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, hazine'ye ait 2 adet taşınmaz; "Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyündaki bahçe ile Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde bulunan İlkokul binası, lojman ve bahçesi " ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İLAN
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, aşağıda cinsi, mevkii, pafta, parsel numarası, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ( Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeninin kararına istinaden) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile  kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
   Taşınmazların kira ihalesi, 14/10/2021 Perşembe günü tabloda belirtilen  saatte İl Özel İdaresi  Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Konusu taşınmazların kira süresi tabloda belirtilmiştir.
İhaleye katılabilmek için;

  • Kanuni  ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneğini, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter imza beyannamesi
  • Herhangi bir firma veya şirket  ise; 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Odası sicil tastiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır.
  • Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’ a yatırılmış geçici teminat dekontu.
  • İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ibraz etmek suretiyle ilanda istenilen belgeleri  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.
  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER VE MEVKİİ PAFTA
ADA
PARSEL
TAPU CİNSİ KULLANIM AMACI AYLIK KİRA BEDELİ İHALE BEDELİ /SÜRESİ %3 LÜK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ VE SAATİ
HACIBEKTAŞ İLÇESİ KARABURNA KÖYÜ 562 PARSEL  KARGİR İLKOKUL BİNASI, LOJMAN VE BAHÇESİ TİCARİ/TARIM 1.250,00 TL 45.000,00 TL
3 YIL
1..350,00 TL 14/10/2021 SAAT: 10:40
ACIGÖL İNALLI KÖYÜ 163 ADA 21 PARSEL ARSA KONUT 350,00 TL 12.600.00 TL
3 YIL
378,00 TL 14/10/2021 SAAT: 10:30

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.