banner461

NEVÜ Öğretim Elemanı Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrolarına toplam 43 kişi alacak.

banner15
NEVÜ Öğretim Elemanı Alacak
29 Aralık 2020 Salı 09:46

banner143
banner134

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 7’si profesör, 11’i doçent ve 9’u doktor öğretim üyesi olmak üzere 27 öğretim üyesi alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24., ve 23. maddeleri  ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

16 Öğretim Elemanı Alınacak

Ayrıca 2547 sayılı Kanunun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre de; Kozaklı MYO, Hacıbektaş MYO, Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı, Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı, Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı ile Ürgüp Sebahat ve Erol Toksuz Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına da toplam 16 öğretim elemanı alınacak.

NEVÜ Ailesi Akademik Kadrosuyla da Büyümeye Devam Ediyor

2020 Mart ayı itibariyle 29 profesör, 60 doçent, 222 doktor öğretim üyesi bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 2020 Nisan ayından itibaren tamamlanan ve devam eden 5 akademik personel alım ilanı ile birlikte 20 profesör, 22 doçent, 23 doktor öğretim üyesi, 19 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisini daha akademik kadrosuna dahil etmiş olacak.

29 Aralık 2020 tarih ve 313349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan NEVÜ Akademik personel alım ilanına linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/12/20201229-4-50.pdf

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ç-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarını belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 26.11.2020 tarih ve 2020.33.161. sayılı kararı ile bazı birimlerde asgari Yabancı Dil puan barajı yükseltilmiştir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

D-İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

1) Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devletten üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

7- Lisansüstü (İlanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul edilecektir.)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

9- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12- Adli Sicil Belgesi

2) Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Dilekçe. ( Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.)

2- Başvuru formu. (Üniversitemizin http://personel.nevsehir.edu.tr/ adresinde formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3- Özgeçmiş.

4- Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6- Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

8- ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)

10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12- Adli Sicil Belgesi

Önemli Notlar:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir

9- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

E-MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel ve özel şartlar başlığı altında yer alan açıklamaların 6. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ilan olunur. 11082/2/1-1


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner517

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.