banner461

Açıktan Vekil İmam ve Vekil Müezzin ataması yapılacak

Nevşehir İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde İmam-Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev  yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, yurt dışı  görevlendirme, geçici görevlendirme vb. nedenlerle görevden ayrılan/ayrılacak olan veya uzaklaştırılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun, yönetmelikler ve yazı uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacak.

banner15
Açıktan Vekil İmam ve Vekil Müezzin ataması yapılacak
18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:33

banner517
banner134

Nevşehir İlçe Müftülüklerine bağlı camilerde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev  yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme vb. nedenlerle görevden ayrılan/ayrılacak olan veya uzaklaştırılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun, yönetmelikler ve yazı uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacak.

Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar   

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak, Vekil İmam Hatiplik için en az İmam- hatip Lisesi ya da İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Vekil Müezzin Kayyımlık için en az İHL mezunu veya lise mezunu olmak (İHL mezunu          olmayanların hafız olması şarttır). İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak

2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için         KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Yukarıdaki şartları taşıyanlar ve halen vekil olarak görev yapanlar da başvuruda bulunabilecekler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler   

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmekte.

Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, (Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. ) Varsa Hafızlık Belgesi ( Vekil Müezzin Kayyımlık için başvuruda bulunan lise mezunları        için Hafızlık Belgesi gereklidir.) Başvuru  için  gerekli  belgeleri  ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim  edilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri Ve Zamanı    

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte ilçe müftülüklerden herhangi birine 20.07.2020-03.08.2020 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edecekler. (Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabilecekler.)

İlçe müftülüklerindeki sorumlu personel, adayın sınav başvuru formundaki bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra evrak kayıt işlemini

gerçekleştirecek. Belgeleri eksik olan adayların başvuru işlemi kabul edilmeyecek.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacak.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar yalnız bir unvan (Vekil İmam Hatiplik veya Vekil Müezzin Kayyımlık) için başvuruda bulunabilecek.

Sınav İşlemleri, Sınavın Yeri, Tarihi, Saati Ve Konuları

Sınav, 18 Ağustos 2020 tarihinde İlimiz Müftülüğünde yapılacak.

Sınav tarihi ve saati, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından  sonra Vekil İmam  Hatipler  ve Vekil Müezzin Kayyımlar şeklinde 2 ayrıliste halinde http://nevsehir.diyanet.gov.tr// adresinden duyurulacak.

Adaylar, sınava girerken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.

Sınav Konuları: * Vekil İmam-Hatip için; a. Kur'an-ı Kerim, (70 puan).

Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan) c. Hitabet. (10 puan) * Vekil Müezzin-Kayyım için; a. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan) c. Ezan ve ikamet. (10 puan)

Değerlendirme, Başarı Sıralaması Ve Sınav Sonuçları    

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmekte.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.

Sınav sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından http://nevsehir.diyanet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavı Kazananlardan İstenecek Belgeler   

T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslı beyan edilecek)

2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 60 (altmış) puan aldığına dair belge,

Atamaya esas mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı beyan edilecek)  Varsa hafızlık belgesi 

fotokopisi, (Aslı beyan edilecek) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Adli sicil kaydı,  Mal Bildirimi belgesi (Müftülükten temin edilecek)

Atama İşlemleri

Boş olan veya boşalacak olan İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım kadrolarına başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle vekil ataması yapılacak. Halen vekil olarak görev yapanlar arasından sınava girenler sıralamaya tabi tutulacaklar. Ancak sırası gelen adayların, mevcut  görevini  tamamlamadan  yeniden  ataması yapılmayacağı gibi görev süreleri bitmeden görevinden ayrılanların (istifa edenlerin) ataması da yapılmayacak.

Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacak. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil  görevlendirme  işlemlerini  takip  eden  personele  ulaşarak  bilgi güncellemelerini  yaptırmaları gerekmekte. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacak.


Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.