banner461

Kapadokya Üniversitesi 17 akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak alacak...

banner15
Kapadokya Üniversitesi 17 akademik personel alacak
19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:56

banner517
banner134

Kapadokya Üniversitesi, son başvuru tarihi 31 temmuz 2021, Beşeri Bilimler Fakültesi, Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim veya İngiliz Dil Bilimi alanlarından birisinde almış Öğretim Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beşeri Bilimler Fakültesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, mezunu Öğretim Elemanı olmak üzere toplam 17 akademik personel alacak.

17 Temmuz 2021 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

  1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
  2. YÖK formatında özgeçmiş.
  3. Yayın listesi.
  4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
  5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
  7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
  8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Beşeri Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim veya İngiliz Dil Bilimi alanlarından birisinde almış olmak.

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birisinde almış olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 17.07.2021

Son Başvuru Tarihi             : 31.07.2021

Ön Değerlendirme Tarihi    : 02.08.2021

Sınav Tarihi                         : 04.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi      : 05.08.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;


1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)
3. ALES sonuç belgesi
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. Özgeçmiş
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)
10. Lisans not dökümü (onaylı belge)
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.)
14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgeler başvuru kabul edilmeyecektir.)

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Ales

YDS

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakım

Arş. Gör.

Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakım, Uçak Mühendisliği veya Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Elektrik Elektroniği

Arş. Gör.

Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakım, Uçak Mühendisliği veya Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Arş. Gör.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi alanında lisans mezunu olmak. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi veya İşletme alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Arş. Gör.

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

70

Beşeri Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör.

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

90

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Arş. Gör.

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Arş. Gör.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Arş. Gör.

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Arş. Gör.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2

70

50

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Öğr. Gör.

Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Öğr. Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az bir yıl acil hemşireliği deneyimi bulunmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)

Öğr. Gör.

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

70

90


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.