banner461

Keyfi, hukuka aykırı geçici görevlendirme sürgünü durduruldu

Genel Sağlık-İş sendikası Nevşehir İl Temsilcisi Sadık Doğrul, sendikanın girişimleriyle kazanılan bir hukuk zaferini kamuoyuna duyurdu. 

banner15
Keyfi, hukuka aykırı geçici görevlendirme sürgünü durduruldu
11 Ağustos 2017 Cuma 13:24

banner517
banner134
Genel Sağlık-İş sendikası Nevşehir İl Temsilcisi Sadık Doğrul, sendikanın girişimleriyle kazanılan bir hukuk zaferini kamuoyuna duyurdu. 
Doğrul konuya ilişkin açıklamasında, “Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Devlet Hastanesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Sendikamız üyesi çalışmış olduğu iş yerinde bazı hukuka aykırı işlemlere hayır dediği için ortada hiçbir sebep yokken tamamen keyfi, usulsüz ve hukuka aykırı bir şekilde Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine 10.04.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Nevşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince geçici olarak görevlendirilmişti. Üyemiz ve temsilcimizin 8 ay boyunca başka bir ilçeye sürgüne gönderilmesi işlemine karşı Sendikamızca hemen Kayseri 1. İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır. Mahkemece işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu tespiti yapılarak, “sürgünün” yürütmesi durdurulmuştur. Kayseri 1. İdare Mahkemesi verdiği yürütmenin durdurulması kararında; “Bakılan davada: Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi Devlet Hastanesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan davacının, Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine 10.04.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 8 ay 21 gün süre ile resen geçici görevlendirmesinin yapıldığı, davacının yeni görevine 17.04.2017 tarihinde başladığı, yasal düzenlemeler uyarınca taşra teşkilatlarında yapılan görevlendirmelerin bir mali yılda her seferinde üç ayı toplamda altı ayı geçmemesi gerekirken bu durumun davalı idare tarafından dikkate alınmadan işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda yukarıda yer verilen  Yönetmelik  hükmünde  taşra teşkilatlarında yapılan görevlendirmelerin bir mali yılda her seferinde üç ayı toplamda altı ayı  geçemeyeceği düzenlemesine aykırı olarak 8 ay 21 gün süre ile yapılan geçici görevlendirmeye ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının asıl görev yerinden farklı bir ilçeye gidecek  olması nedeniyle davacı bakımından, telafisi güç zararlara neden olacağı da açıktır.”denilmiştir. Sendikamız Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kısa bir süre önce yine Ürgüp Devlet Hastanesinde Çevre Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Sendikamızın bir başka üyesinin, Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine 10.04.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Sendikamızca, Kayseri 2. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve bu davada da Mahkemece, idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Kayseri 1. ve 2. İdare Mahkemeleri, üyelerimizi kurumdan uzaklaştırmak amacıyla tesis edilen “geçici görev” adı altındaki sürgünlere geçit vermemişlerdir. Genel Sağlık-İş olarak, sağlık hizmetlerinin aksamaması için istisnai bir uygulama olması gereken geçici görevlendirmelerin hukuk tanımaz, liyakatsız idareciler eliyle sürgün mahiyetinde kullanılmasını kınıyoruz. Sağlık Bakanlığından geçici görevlendirme kurallarına aykırı uygulamalar yapan idareciler hakkında idari soruşturma başlatmasını üyelerimiz adına talep ediyoruz” dedi.

Kaynak: MHA

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.