banner461

Kozaklı Belediyesi 5 adet arsa satacak

Kozaklı Belediye Başkanlığına ait 5 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

banner15
Kozaklı Belediyesi 5 adet arsa satacak
04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:31

banner517
banner134

Kozaklı Belediye Başkanlığına ait 5 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

İLAN
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde kayıtlı bulunan 5 parça arsa vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.   
2- İhale 18/07/2022 Pazartesi günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
4- Talipli ihale öncesi yatması gereken  % 3 geçici teminatı ve her bir parsel için ayrı olacak şekilde dosya bedeli olarak 300,00 TL’nin

Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu hesabına

yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak taşınmazların m2 birim fiyatı;

Sıra
No
Ada Parsel Arsa ve
Bina Alanı
(m2)
Cinsi Mahallesi Değeri
m2/TL
Tutarı Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
1
 

1089
 
2
 
456,53m2 Arsa
 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1.500,00 TL
 
  684.795,00 TL
 
21.000,00 TL 18.07.2022-14:00
2
 

1089
 
3
 
408,79m2 Arsa
 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1.500,00 TL
 
  613.185,00 TL
 
19.000,00 TL 18.07.2022-14:15
3
 

1089
 
4
 
409,38m2 Arsa
 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1.500,00 TL
 
  614.070,00 TL
 
19.000,00 TL 18.07.2022-14:30
4
 

1089
 
5
 
409,96m2 Arsa
 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1.500,00 TL
 
  614.940,00 TL
 
19.000,00 TL 18.07.2022-14:45
5
 

1089
 
6
 
410,55m2 Arsa
 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1.500,00 TL
 
  615.825,00 TL
 
19.000,00 TL 18.07.2022-15:00

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 300,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satış sonrasında oluşacak her türlü Vergi, Resim, KDV, Harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
9-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
10- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.