banner461

Nevşehir 2000 Evler Mahallesinde 7 adet arsa ihaleyle satılacak

Nevşehir İl Özel İdaresine ait 7 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor

banner15
Nevşehir 2000 Evler Mahallesinde 7 adet arsa ihaleyle satılacak
28 Nisan 2022 Perşembe 23:36

banner517
banner134

Nevşehir 2000 Evler Mahallesinde mülkiyeti Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait olan 7 adet arsanın satış işi ihale edilecek.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİNDEN  

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 28/04/2022 tarihinde tabloda belirtilen saatte Nevşehir İl Özel İdaresi Zübeyde Hanım Caddesi No:59 İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 

Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den muaftır, ancak ihaleye ait damga vergisi ve karar pulu bedeli alıcı tarafından ödenecektir.
 

İhale Şartname bedeli 1.000,00 TL olup,  mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.
 

İhaleye İştirak edecek olanların;
 

1-) Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3-) Tüzel kişiler ise 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4-) İhaleye ait şartname bedelinin Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış, yatırıldığına dair dekont (açıklama kısmına şartname bedeli olarak yazılması gerekmektedir.)
5-) Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış geçici teminat dekontu, (açıklama kısmına hangi taşınmaz için yatırıldığı ve ilgilinin Adı Soyadı, T.C kimlik numarası yazılması gerekmektedir.)
6-)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini İdaremize ibraz etmek suretiyle,  ilanda istenilen belgeleri 27/04/2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez
İLAN OLUNUR

İL İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL NİTELİĞİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SAATİ
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1961 1 ARSA 4 KAT KONUT 342,89 M2 685.780,00 ₺ ₺20.573,40 10:30
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1961 15 ARSA 4 KAT KONUT 309,76 M2 619.520,00 ₺ ₺18.585,60 10:35
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1961 16 ARSA 4 KAT KONUT 315,45 M2 630.900,00 ₺ ₺18.927,00 10:40
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1958 4 ARSA TİCARET+KONUT 347,83 M2 859.140,10 ₺ ₺25.774,20 10:45
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1958 5 ARSA TİCARET+KONUT 403,62 M2 996.941,40 ₺ ₺29.908,24 10:50
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1958 6 ARSA TİCARET+KONUT 369,94 M2 900.803,90 ₺ ₺27.024,12 10:55
NEVŞEHİR MERKEZ 2000 EVLER MAH. 1959 14 ARSA 4 KAT KONUT 637,54 M2 1.338.834,00 ₺ ₺40.165,02 11:00

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.