banner461

Nevşehir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 69 ve 70 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

banner15
Nevşehir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
24 Temmuz 2020 Cuma 12:32

banner517
banner134

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 69 ve 70 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden berber salonlarında sakal tıraşı yapma ve kuaför salonlarındaki makyaj hizmeti yasağı kaldırıldı.  Berber ve kuaförler artık siperlikle tıraş ve makyaj yapabilecekler.

Nevşehir Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan duyuruda, “Covid-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinesi kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir” denildi.
 

Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 70 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında (Kovıd-19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için, Koronavirüs Tedbirleri/ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hakkında 2020/70 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nı görmek için lütfen tıklayınız

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 22/07/2020
KARAR NO : 2020/70
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
 Değişiklikleri Hakkında

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Söz konusu rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve
Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı
düzenlemelerin yapıldığı İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih ve 89780865-153-E.11703 sayılı
Genelgesi ile bildirilmiştir.
Bu çerçevede;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 06.05.2020 tarih ve 2020/29 nolu “Berber/Güzellik
Salonu-Güzellik Merkezi/Kuaförlerin Açılması Hakkında” konulu kararın 11. maddesinde yer alan
“Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal
tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.” maddesi İçişleri Bakanlığının 17/07/2020 tarih
ve 89780865-153-E.11703 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, COVID-19’un ana bulaşma
yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar
olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş
yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasına.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında
Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 06.05.2020 tarih ve 2020/29 nolu “Berber/Güzellik Salonu-Güzellik
Merkezi/Kuaförlerin Açılması Hakkında” konulu kararın 12. maddesinin “Bayan kuaförleri ve
güzellik Merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine
verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.” Kaldırılmasına ve ilgili rehbere
uygun hareket edilmesine,
Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da
“Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır”
cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri
alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda
maddelerinin paketlenmesi konularında yapılan güncellemeye uyulmasına,
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin başta Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı, Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası,
Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli
tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz
tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 69 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında (Kovıd-19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için, Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında 2020/69 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nı görmek için lütfen tıklayınız

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 21/07/2020
KARAR NO : 2020/69
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.05.2020 Tarih ve 2020/40 nolu kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/ restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10.06.2020 Tarih ve 2020/47 nolu kararı ile de söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00’a uzatılması karar alınmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.06.2020 Tarih ve 2020/62 nolu kararı ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını. Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir. 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.