banner461

Nevşehir İl Özel İdaresi 5 İlçede 67 taşınmazını ihale ile satacak

Nevşehir İl Özel İdaresi 5 İlçede 67 taşınmazını ihale ile satacak.

banner15
Nevşehir İl Özel İdaresi 5 İlçede 67 taşınmazını ihale ile satacak
04 Ağustos 2022 Perşembe 13:10

banner517
banner134

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre tabloda belirtilen tarih ve saatte Nevşehir İl Özel İdaresi Zübeyde Hanım Caddesi No:59 İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİNDEN 

Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den muaftır, ancak ihaleye ait damga vergisi ve karar pulu bedeli alıcı tarafından ödenecektir.

İhale Şartname bedeli 350,00 TL olup,  mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye İştirak edecek olanların;

1-) Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) Tüzel kişiler ise 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) İhaleye ait şartname bedelininNevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 noluIBAN’a yatırılmış, yatırıldığına dair dekont (açıklama kısmına şartname bedeli olarak yazılması gerekmektedir.)

5-) Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 noluIBAN’a yatırılmış geçici teminat dekontu, (açıklama kısmına hangi taşınmaz için yatırıldığı ve ilgilinin Adı Soyadı, T.C kimlik numarası yazılması gerekmektedir.)

6-)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini İdaremize ibraz etmek suretiyle,  ilanda istenilen belgeleri 08/08/2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR

No

İl

İlçe

 Mahalle-Köy

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü (M2)

Hisse Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

6

Arsa

652,55 M2

Tam

10/08/2022

09:00

₺39.153,00

₺1.174,60

2

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

5

Arsa

648,34 M2

Tam

10/08/2022

09:10

₺38.900,40

₺1.168,00

3

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

4

Arsa

648,39 M2

Tam

10/08/2022

09:20

₺38.903,40

₺1.168,00

4

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

3

Arsa

648,39 M2

Tam

10/08/2022

09:30

₺38.903,40

₺1.168,00

5

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

2

Arsa

648,39 M2

Tam

10/08/2022

09:40

₺38.903,40

₺1.168,00

6

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

271

1

Arsa

705,56 M2

Tam

10/08/2022

09:50

₺42.333,60

₺1.270,00

7

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

6

Arsa

647,01 M2

Tam

10/08/2022

10:00

₺38.820,60

₺1.164,65

8

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

5

Arsa

639,24 M2

Tam

10/08/2022

10:10

₺38.354,40

₺1.150,65

9

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

4

Arsa

641,91 M2

Tam

10/08/2022

10:20

₺38.514,60

₺1.155,50

10

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

3

Arsa

644,58 M2

Tam

10/08/2022

10:30

₺38.674,80

₺1.160,25

11

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

2

Arsa

647,25 M2

Tam

10/08/2022

10:40

₺38.835,00

₺1.165,05

12

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

270

1

Arsa

650,71 M2

Tam

10/08/2022

10:50

₺39.042,60

₺1.171,30

13

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

269

1

Arsa

600,00 M2

Tam

10/08/2022

11:00

₺36.000,00

₺1.080,00

14

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

268

2

Arsa

630,65 M2

Tam

10/08/2022

11:10

₺37.839,00

₺1.135,20

15

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

268

1

Arsa

630,65 M2

Tam

10/08/2022

11:20

₺37.839,00

₺1.135,20

16

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

267

2

Arsa

612,36 M2

Tam

10/08/2022

11:30

₺36.741,60

₺1.102,25

17

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

267

1

Arsa

616,14 M2

Tam

10/08/2022

11:40

₺36.968,40

₺1.109,10

18

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

266

5

Arsa

592,23 M2

Tam

10/08/2022

11:50

₺35.533,80

₺1.066,10

19

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

266

4

Arsa

589,12 M2

Tam

10/08/2022

12:00

₺35.347,20

₺1.060,45

20

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

266

3

Arsa

594,57 M2

Tam

10/08/2022

13:30

₺35.674,20

₺1.070,25

21

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

266

2

Arsa

609,18 M2

Tam

10/08/2022

13:40

₺36.550,80

₺1.096,55

22

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

266

1

Arsa

618,88 M2

Tam

10/08/2022

13:50

₺37.132,80

₺1.114,00

23

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

12

Arsa

639,00 M2

Tam

10/08/2022

14:00

₺38.340,00

₺1.150,20

24

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

11

Arsa

639,00 M2

Tam

10/08/2022

14:10

₺38.340,00

₺1.150,20

25

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

10

Arsa

639,00 M2

Tam

10/08/2022

14:20

₺38.340,00

₺1.150,20

26

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

9

Arsa

639,00 M2

Tam

10/08/2022

14:30

₺38.340,00

₺1.150,20

27

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

8

Arsa

683,46 M2

Tam

10/08/2022

14:40

₺41.007,60

₺1.230,25

28

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

7

Arsa

693,10 M2

Tam

10/08/2022

14:50

₺41.586,00

₺1.247,60

29

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

6

Arsa

609,81 M2

Tam

10/08/2022

15:00

₺36.588,60

₺1.097,70

30

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

5

Arsa

609,81 M2

Tam

10/08/2022

15:10

₺36.588,60

₺1.097,70

31

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

4

Arsa

609,81 M2

Tam

10/08/2022

15:20

₺36.588,60

₺1.097,70

32

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

3

Arsa

609,81 M2

Tam

10/08/2022

15:30

₺36.588,60

₺1.097,70

33

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

2

Arsa

609,81 M2

Tam

10/08/2022

15:40

₺36.588,60

₺1.097,70

34

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

14

Arsa

695,50 M2

Tam

10/08/2022

15:50

₺41.730,00

₺1.251,90

35

Nevşehir

Avanos

Topaklı Köyü

265

15

Arsa

685,72 M2

Tam

10/08/2022

16:00

₺41.143,20

₺1.234,30

36

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

1

Arsa

619,00 M2

Tam

11/08/2022

09:00

₺15.475,00

₺464,25

37

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

2

Arsa

621,00 M2

Tam

11/08/2022

09:10

₺15.525,00

₺465,75

38

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

3

Arsa

502,00 M2

Tam

11/08/2022

09:20

₺12.550,00

₺376,50

39

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

4

Arsa

503,00 M2

Tam

11/08/2022

09:30

₺12.575,00

₺377,25

40

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

5

Arsa

505,00 M2

Tam

11/08/2022

09:40

₺12.625,00

₺378,75

41

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

6

Arsa

608,00 M2

Tam

11/08/2022

09:50

₺15.200,00

₺456,00

42

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

7

Arsa

619,00 M2

Tam

11/08/2022

10:00

₺15.475,00

₺464,25

43

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

8

Arsa

500,00 M2

Tam

11/08/2022

10:10

₺12.500,00

₺375,00

44

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

9

Arsa

500,00 M2

Tam

11/08/2022

10:20

₺12.500,00

₺375,00

45

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

150

10

Arsa

500,00 M2

Tam

11/08/2022

10:30

₺12.500,00

₺375,00

46

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

181

3

Arsa

638,00 M2

Tam

11/08/2022

10:40

₺15.950,00

₺478,50

47

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

181

4

Arsa

641,80 M2

Tam

11/08/2022

10:50

₺16.045,00

₺481,35

48

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

1

Arsa

510,00 M2

Tam

11/08/2022

11:00

₺12.750,00

₺382,50

49

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

2

Arsa

519,99 M2

Tam

11/08/2022

11:10

₺12.999,75

₺390,00

50

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

3

Arsa

512,01 M2

Tam

11/08/2022

11:20

₺12.800,25

₺384,00

51

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

4

Arsa

513,06 M2

Tam

11/08/2022

11:30

₺12.826,50

₺384,80

52

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

5

Arsa

520,00 M2

Tam

11/08/2022

11:40

₺13.000,00

₺390,00

53

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

108

9

Arsa

289,04 M2

Tam

11/08/2022

11:50

₺7.226,00

₺216,80

54

Nevşehir

Hacıbektaş

Karaburna Köyü

180

6

Arsa

510,00 M2

Tam

11/08/2022

12:00

₺12.750,00

₺382,50

55

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1196

Tarla

7.463,00 M2

Tam

11/08/2022

13:30

₺186.575,00

₺5.597,25

56

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1252

Arsa

1.146,56 M2

Tam

11/08/2022

13:40

₺28.639,00

₺859,20

57

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1328

Arsa

816,16 M2

Tam

11/08/2022

13:50

₺20.404,00

₺612,15

58

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1204

Arsa

1.512,00 M2

Tam

11/08/2022

14:00

₺37.800,00

₺1.134,00

59

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1035

Arsa

1.623,00 M2

Tam

11/08/2022

14:10

₺40.575,00

₺1.217,25

60

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1327

Arsa

371,95 M2

Tam

11/08/2022

14:20

₺9.298,75

₺279,00

61

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

0

1372

Arsa

337,31 M2

Tam

11/08/2022

14:30

₺8.432,75

₺253,00

62

Nevşehir

Kozaklı

Karahasanlı Köyü

200

1

Arsa

1.320,43 M2

Tam

11/08/2022

14:40

₺33.010,75

₺990,50

63

Nevşehir

Kozaklı

Kalecik Köyü

344

6

Arsa

697,84 M2

Tam

11/08/2022

14:50

₺6.629,48

₺198,90

64

Nevşehir

Gülşehir

Ovaören Köyü

126

7

Arsa

445,57 M2

Tam

11/08/2022

15:00

₺155.949,50

₺4.678,50

65

Nevşehir

Gülşehir

Gümüşkent Köyü

191

1

Arsa

2.318,00 M2

Tam

11/08/2022

15:10

₺700.000,00

₺21.000,00

66

Nevşehir

Gülşehir

Ovaören Köyü

222

2

Tarla

12.938,92 M2

9137/12939

11/08/2022

15:20

₺137.054,10

₺4.111,65

67

Nevşehir

Ürgüp

Mustafapaşa Köyü

0

6018

Arsa

142,64 M2

Tam

11/08/2022

15:30

₺134.794,80

₺4.043,85


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.