banner461

Nevşehir İl Özel İdaresi Haziran Ayı Meclis Kararları Açıklandı

Nevşehir İl Özel İdaresi Haziran ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

banner15
Nevşehir İl Özel İdaresi Haziran Ayı Meclis Kararları Açıklandı
23 Haziran 2022 Perşembe 11:06

banner517
banner134

Nevşehir İl Özel İdaresi Haziran ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

T.C.
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi Başkanlığı

Haziran Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni:

1-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yazıları ekinde sunulan 2022 yılı Köy Yolları BSK Kaplama Programının aynen kabul edilmesine. Üyeler; Haydar ÇİFTCİ, Soner Erkan DÜNDAR, Alpaslan KAYGISIZ, Enver TÜRKMEN, Özdemir ŞİMŞEK, Osman KILINÇ ve Yücel YILMAZ’ın muhalif oylarına karşın İl Genel Meclisinin 01.06.2022 tarihli olağan toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. 

2- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. Maddesinin (d) fıkrası hükmü gereği; İller Bankası A.Ş. den 2022 yılı BSK Asfalt Programı işi için 70.000.000,00(yetmişmilyon)-TL borçlanma yapılmasına, kredi iş ve işlemlerini yürütmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine, ayrıca İller Bankası A.Ş. tarafından kredi talebinin alınabilmesi için istenilen yapım işi için yazıları ekindeki forma uygun olarak karar metninin tanzim edilmesine. Üyeler; Haydar ÇİFTCİ, Soner Erkan DÜNDAR, Alpaslan KAYGISIZ, Enver TÜRKMEN, Özdemir ŞİMŞEK, Osman KILINÇ ve Yücel YILMAZ’ın muhalif oylarına karşın İl Genel Meclisinin 01.06.2022 tarihli olağan toplantısında oy çokluğu ile karar verildi. 

3- İlimiz Avanos İlçesi Bahçelievler Mahallesi 106 ada, 1 parselin 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli  Sular Kanununun 12.maddesi 4. fıkrası gereğince İşletme Ruhsat sahibinin isteği ile kamulaştırılan taşınmazda ruhsat sahibinin işletmeye devam ettiği süre içerisinde (ruhsat süresince 30 yıl) tahsis yapılmasına dair kanun hükmü bulunduğu için tescili İl Özel idaresi adına yapılan taşınmazın 801,10’m2lik  kısmında Termal Turizm Tesisi amaçlı Ömer TOSUN adına kullanım hakkının (irtifak hakkı) sağlanmasına. İl Genel Meclisinin 02.06.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- Kozaklı İl Genel Meclisi Üyeleri Atila ŞEN ve Özdemir ŞİMŞEK tarafından verilen öneride; “İlimiz Kozaklı İlçesi Buruncuk Mahallesi 91 ada 1 parselde Nevşehir İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan Jeotermal Hydroponic Sera Ahiler Kalkınma Ajansının TR71/21/SOGEP_NİÖİ referans numaralı hibe projesinin onaylanmasından dolayı İl Özel İdaresi ve Sebzeciler Odasının işbirliği ile hazırlamış olan protokole göre yıllık 36.000,00 TL karşılığında İl Genel Meclisinin 07.02.2022 tarih ve 39 sayılı kararı ile kiraya verilmiştir. Söz konusu serada kiraya verildiği günden itibaren bakım - onarım veya buna benzer herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılmasını ve sonucunda İl Genel Meclisimize bilgi verilmesini arz ederiz” denilmektedir. 5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılması ve incelenmesi için İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 02.06.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5- Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü sınırlarında kalan 163 ada 249 parsel, 173 ada 16 ve 23 parseller, 166 ada 108 ve 206 parsel ile 109 ve 110 parselin bir kısmı, 391 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 170 ada 57, 68 ve 69 nolu parseller, 171 ada 1 nolu parsel ve 117 ada 29 nolu parsellerin bulunduğu alanda şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım imar planı değişikliği İl Genel Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar planı 3194 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği 30 gün süreyle askıya çıkarılmış ancak askı sürecinde iken itiraz edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu itirazların, İl Genel Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgisi olmadığı anlaşıldığından red edilmesine. İl Genel Meclisinin 03.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yazıları ekindeki listede bulunan Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü 108 ada 6 parselde kayıtlı 353.793,18 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın satılmamasına. Yine, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yazıları ekindeki listede bulunan diğer taşınmazların, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği satılmasına. Bahsi geçen taşınmazların satışından elde edilecek gelirin, taşınmazın ait olduğu ilçede bulunan köylerin bakım onarım işlerinde kullanılmasına. İl Genel Meclisinin 06.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü 201 ada 6 parselin bulunduğu alanda Konut Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü 39 ve 41 nolu parsellerde kayıtlı “arsa” niteliğindeki taşınmazı spor salonu olarak kullanmak üzere Karaburna Köyü Muhtarlığına, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 07.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe Bekdik Mahallesi 412 ada 26 nolu parselde kayıtlı taşınmazı İlkokul binası yaparak kullanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 07.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- 5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. Gülşehir -Avanos yolu çıkışından başlayıp Kuyulukışla – İğdeşikışla – Ayhanlar Köyü yolu bitimine kadar olan yolun 2. Kat Asfalt Kaplama yapılabilmesi için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programına alınmasına. İl Genel Meclisinin 07.06.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.