banner461

Nevşehir SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personeli alacak!

Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" alımı yapılacak.

banner15
Nevşehir SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personeli alacak!
06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:33

banner517
banner134

Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" personel alımı yapacağını duyurdu.

İlan tarihi: 04/07/2022 _ 13/07/2022 (10 gun)
Son evrak teslim tarihi: 19/07/2022
Mülakat tarihi: 21/07/2022

NEVŞEHİR MERKEZ İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Nevşehir Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam
edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl
veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim
Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2020-2021 Kamu
Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
9- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal
Hizmetler ve Halkla İlişkiler bölümlerinin yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş
olmak.
2- İlan tarihinden itibaren son 6 aydır Nevşehir il merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
3- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,
4- MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar
Sertifikası bulunmak veya Bitirdiği Fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile
belgelendirmek)
5- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)
7- İşin süresi: 2 ay deneme süreli olmak kaydı ile Belirsiz Süreli

C) DİĞER HUSUSLAR;
1- Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların
başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan
adaylar ile sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
2- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen
personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel
ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, halihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin
uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Ayrıca, sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve
pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair
mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık
vb.) nakil talebinde bulunamaz.
3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,
2- Nüfus Cüzdanı sureti,
3- ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2020-2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan
türü sınav Sonuç Belgesi,
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
5- Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi
(transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)
6- Adli Sicil Kaydı (asıl)
7- Askerlik Terhis Belgesi (asıl) veya Tecil Belgesi (asıl)
8- Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)
9- Ehliyet
10- Tarihçeli Yerleşim yeri belgesi (asıl)

BAŞVURU İLANI, TARİHLERİ, SON EVRAK TESLİM TARİHİ
BAŞVURU İLANI; 04/07/2022 – 13/07/2022 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresli web sitesi, Nevşehir Valiliği web
sitesi ve İşkur sitesinde ilan ettirilecektir.
Online başvurular https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden 04/07/2022 – 13/07/2022 tarihleri
arasında yapılacaktır. Başka usullerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Online olarak başvuru
yapanlar istenilen belgeleri 19/07/2022 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim edeceklerdir. Başvuranlar
arasından istenilen belgeleri 19/07/2022 saat 17:00’a kadar şahsen vakfa teslim eden, KPSS P3 puan sıralamasına
göre puanı en yüksek olan 5 kişi, mülakata hak kazanmış olacaklardır. Evrak teslim adresi: 350 Evler, Santral Sk.
No:14, Hükümet Konağı Zemin Kat Nevşehir/ Merkez Tel: 0(384)213 52 60

MÜLAKAT SONUÇLARI
Mülakat sonucunda işe alınması uygun görülen 1 kişi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan ve
Mütevelli Heyetin değerlendirmesinden sonra sözleşme imzalanıp işe başlatılacaktır.
İLANEN DUYURULUR.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.