banner461

Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 71 ve 72 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

banner15
Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar
31 Temmuz 2020 Cuma 08:53

banner517
banner134

Nevşehir Valiliği tarafından Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 71 ve 72 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını Yayınladı...

Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 72 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında (Kovıd-19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için, Koronavirüs Tedbirleri/ Covid-19 Ek Tedbirler Hakkında 2020/72 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nı görmek için lütfen tıklayınız

NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 30/07/2020
KARAR NO : 2020/72
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid-19 Ek Tedbirler

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada
erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu
önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek
faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.
Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
 Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin
evlerinde alınmasına,
 İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
 Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
 Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine
yönelik tedbir alınmasına,
2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle
ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince
birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,
3. İl merkezinde Vali Yardımcısı ve ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında “Filyasyon
Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki
kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun
görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin
belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı
ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile
köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu
kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,
4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için
vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına
başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda
temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,
6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz
önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli
uyarıların yapılmasına,
7. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat
takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış
oranlarının yükselmesi durumunda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede
uygulanmasına,
8. Covid­19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,
9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
 Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle
müsaade edilmemesine,
 Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve
esnaf odaları temsilcileri ile toplantıların düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu
kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda
uyarılmalarına,
 Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,
o Birinci ihlalde uyarı,
o İkinci ihlalde idari para cezası,
o İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale
getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet
durdurma,
cezalarının uygulanmasına,
 Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini
tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle
denetim yapılmasına,
 Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,
10. Toplu taziye uygulamasının Nevşehir İlimiz genelinde;
 Taziye evlerinde,
 Evlerde,
 Açık alanlarda,
Taziye yapılmamasına bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile
kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının
taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir
ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab­ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”
11. Temas ve hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında;
 Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,
 Yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için vatandaşlarımıza yoğun bir
telkinde bulunulmasına ve aşağıdaki metnin her ezan sonrası cami hoparlörlerinden,
ayrıca belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından anons edilmesine,
“Kıymetli Hemşehrilerimiz, Bayramlaşmalarımızda temizlik, maske, mesafe kurallarına hep
birlikte uyalım. Salgınla mücadeleyi birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Kurban Bayramınız
mübarek olsun.”
12. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
 Valiliğimiz bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve
yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,
 İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin
kurulmasına,
 Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim,
adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri
tabanının teşkil edilmesine,
 Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim
ekipleri oluşturulmasına,
 İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli
Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasına ve vatandaşların sistem üzerinden
gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin
yoğunlaştırılması; bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesine ve
diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda
Sağlık Bakanlığı “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı
denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu
taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, İl Sağlık
Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun
takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında 71 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında (Kovıd-19) yaşanan salgının biran önce engellenmesi için, Koronavirüs Tedbirleri/ Tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birliklerinin genel kurul toplantılarına izin verilmesi, İl genelinde maske kullanımı zorunluluğu, Mesleki eğitim uygulamalarının Ertelenmesi Hakkında 2020/71 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nı görmek için lütfen tıklayınız

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 30/07/2020
KARAR NO : 2020/71
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birliklerinin genel kurul toplantılarına izin verilmesi, İl genelinde maske kullanımı zorunluluğu, Mesleki eğitim uygulamalarının Ertelenmesi hk.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere;
1. İlimizde faaliyet gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birlikleri, tarım kredi kooperatif ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak, sayı 50 ve üzeri olacak ise açık alanlarda planlamanın yapılması ve gerekli diğer tedbirleri alarak 2020 yılında yapmaları gereken genel kurul toplantılarını 01/08/2020 tarihinden itibaren yapılmasına,
2. İl Genelinde kamuya açık cadde, sokak, park, bahçe, mesire alanları, yürüyüş alanları v.b, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel işyerleri gibi kapalı alanlarda (konutlar hariç) mevcut maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili getirilmiş bütün kurallar saklı kalmak üzere maske kullanımının zorunlu olmasına,
3. İlimiz ortaöğretim meslek okulları mesleki eğitim uygulamalarının (Öğrenci staj uygulamaları) yapılmamasına,


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.