banner461

Bayanlar Sordu, İl Müdürü Cevapladı

SGK İl Müdürü M. Ali Yıkarbaba’yı ziyaret eden Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki bayanlar il müdürüne ilimizdeki sigortalı kişi sayısı başta olmak üzere sorular yönelttiler.

banner15
 Bayanlar Sordu, İl Müdürü Cevapladı
17 Aralık 2014 Çarşamba 17:03

banner517
banner134

NEVŞEHİR(MHA) SGK İl Müdürü M. Ali Yıkarbaba’yı ziyaret eden Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki bayanlar il müdürüne ilimizdeki sigortalı kişi sayısı başta olmak üzere sorular yönelttiler.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Dilek Selvi ve beraberindeki kadın kolları heyetini makamında kabul eden SGK İl Müdürü Yıkarbaba, bayanların sorularına şu cevapları verdi.

Soru 1- Sosyal Güvenlik Kurumları Tek Çatı Altında Olmasının Ne Gibi Yararları Var?

Cevap: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu reformla sigorta hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası sisteminin kurulması öngörülmüştür.

Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.

Son olarak, anılan reform, dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak izlenebildiği ve objektif yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Soru 2- SGK Her türlü Hastalığın Giderlerini Ödüyor mu?

Cevap : Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için, Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ ta belirtilen teşhis ve tedavi

yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir.

Estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri Kuruma fatura edilemez. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetine ilişkin giderler Kurumca ödenmez.

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, Kurumla sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti satın alımı sözleşmeleri yapılması veya acil hallerde kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmetleri giderlerinin kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.

Soru 3- SGK Kurumu Kapsamında Kişi Sayısı Ne Kadar?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayısı

4/A Aktif Sigortalı Sayısı (SSK) 38 041 712

4/B Aktif Sigortalı Sayısı (BAĞ-KUR) 14 901 832

4/C Aktif Sigortalı Sayısı (Emekli Sandığı) 10 980 614

TOPLAM 63 924 158

GSS Primleri Kendisi Tarafından Ödenenler 3 798 485

GSS Primleri Devlet Tarafından Ödenenler 7 558 821

TOPLAM 11 357 306

1/1/2012 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmayan ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanun kapsamı dışında olan herkes zorunlu genel sağlık sigortalısı kapsamına alınır.

Soru 4- SGK’nın Kaçak Primlerin Önüne Geçme İmkânı Var mı?

Cevap : Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanabilir.

3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur: - Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi, - Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi, - Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesidir.

Diğer taraftan tüm hükümleri 2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda önemli hükümler getirilmiştir.

Şöyle ki; Ücretlerin bankalara yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, 10 un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin bankalar vasıtasıyla ödenmesi öngörülmüştür. Kendi nam ve hesabına çalışanların (tarım da dahil) sigortalılıklarının bildiriminin, faaliyetleri ile ilgili kayıt ve tescilleri yapılan vergi dairesi ve meslek kuruluşlarınca yapılması zorunluluğu getirilmiştir.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
paralel - 6 yıl önce
Paralel yarın pişman olma akp
Avatar
mmmashm - 6 yıl önce
Yalnız sayin editör bayan yerine kadın yazsak daha iyi olcak çünkü bayan bir unvan cinsiyet degil