banner461

Nevşehir'de 2 milyon TL'ye satılık hizmet binası!

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı, Hacıbektaş İlçesi'nde bulunan 2 katlı hizmet binasını satışa çıkardı. Söz konusu binanın satış bedeli 2 milyon 47 bin 50 TL olarak belirlendi.

banner15
Nevşehir'de 2 milyon TL'ye satılık hizmet binası!
10 Temmuz 2015 Cuma 12:06

banner517
banner134
 TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun; 30.30.T.D. pafta, 5 ada, 14 nolu parselde kayıtlı 1.063,86 m² yüzölçümlü alan üzerinde 2 katlı kargir hizmet binası olan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.


İhale 29/07/2015 Çarşamba günü saat 09.30' da Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 2.047.050,00.- TL (ikimilyonkırkyedibinellilira) olup, geçici teminatı muhammen bedelin %3’ü oranında 61.411,50 TL (altmış birbindörtyüzonbirliraellikuruş) TL.dir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

a) 2886 S.K.nun 45. maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler,

b) İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3’ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı (Nakit geçici teminat İdaremizin T.Vakıflar Bankası Nevşehir Merkez Şubesi TR080001500158007297115895 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

c) Kanuni ikametgah belgesini

- Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüklerinden alınmış adres beyan)nin aslı veya noter tasdikli suretin

- Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge (Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,)

d) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

g) İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.