banner461

Türkçesi Varken NİYE?

Evet Türkçesi varken niye yabancı olanı kullanıyoruz. Yabancılar sanki bizimde kullandıklarımızı kullanıyormuş gibi… Geçtiğimiz yılbaşında hangi hristiyan kurban bayramında kurban alıp kesiyor yorumları yankılanmıştı ! Şimdide diyoruz ki hangi bir yabancı Türkçe kelimelerimizi kullanıyor ? …

banner15
Türkçesi Varken NİYE?
25 Ocak 2013 Cuma 14:17

banner134

 Devrim üstüne devrime uğrayan dilimiz ne zaman özüne dönme devrimi yapacak ?

Evet Türkçesi varken niye yabancı olanı kullanıyoruz. Yabancılar sanki bizimde kullandıklarımızı kullanıyormuş gibi… Geçtiğimiz yılbaşında hangi hristiyan kurban bayramında kurban alıp kesiyor yorumları yankılanmıştı ! Şimdide diyoruz ki hangi bir yabancı Türkçe kelimelerimizi kullanıyor ? …

Sonradan dilimize girmiş olan ve bizlere öz türkçemizi unutmaya kadar götüren kelimeler… Aslında bizlere öztürkçemizi unutturan bu kelimeler değil içimizdeki bu aşırı özenti tutkusu…  Tüm bu kelimelerin birer türkçe karşılığı var. Peki bu kelimelerin Türkçe karşılığı yerine niye yabancı ve sonradan girmiş olan kelimeler kullanılıyor ? Artık dilimizde özümüze dönmemizin vakti geldide geçiyor. Aşağıda, dilimize sonradan girmiş olan yabancı kelimelerin A’dan Z’ye türkçe karşılığını bulabilirsiniz.

*****

A

Absürd : saçma,anlamsız

Absürd komedi : Saçma komedi

Adisyon : Hesap

Agreman : uygunluk

Air-conditioned : Havalandırmalı

Air-conditioner : Havalandırma

Akreditif : Güven yazısı,güven hesabı

Akredite olmak : Güvenilirliği onaylanmış olmak

Alakart : Seçmeli yemek

Alan markajı : Alan tutma

Amblem : Belirtke

Angajman : Bağlantı

Angaje : Bağlanmış

Angaje etmek : Bağlamak

Angaje olmak : Bağlanmak,üstlenmek

Animasyon : Canlandırma

Animatör : Canlandırıcı

Ankesörlü telefon : Kutulu telefon

Ansambl : Topluluk

Anti-damping : Karşı düşürüm

Antipati : İticilik,sevimsizlik,soğukluk

Antipati duymak : Kanı kaynamamak

Antipatik : Sevimsiz,itici,soğuk

Antre : Giriş

Aranje etmek : Düzenlemek,düzenlenmek

Aranjman : Düzenleme

Aranjör : Düzenlemeci

Arbitraj : Ara kazanç

Argüman : Kanıt,delil

Asist etmek : Yardım etmek

Asist : Yardımcısı

Asistlik : Yardımcılık

Aşağılık kompleksi : Aşağılık duygusu

Aut : Dış

Auta atmak : Dışa atmak

Auta çıkmak (gitmek) : Dışa çıkmak

Aut atışı (yapmak) : Dış atışı (yapmak)

Aut çizgisi : Dış çizgisi

Agresif : saldırgan,mütecaviz,girişken,yırtıcı

Akualand : su bahçesi

Akuistik : yankı bilimi,yankılanım

Almanak : yıllık

Amortisman : aşınma payı,yıpranma payı

Ampirik : deneye dayalı

Anakronizm : tarih yanılgısı

Anchorman : ana haber sunucusu

Anektot : fıkra,hikayecik

Anomali : aykırılık

Antet : başlık

Antikite : ilk çağ,eskilik

Aperitif : ön içki

Aroma : hoş koku,

Aromatik : hoş kokulu

Arometrapi : koku tedavisi

Artikülasyon : boğumlanma

Asparagas : şişirme haber

Avangart : öncü

Avans : öndelik

*****

B

Back ground : arka plan, geçmiş

Bandrol : denetim pulu,denetim bağı

Bariyer : engel

Bar-kot : çizgi im

Baz : temel, taban

Best-seller: çoksatart

Bienal: yıl aşırı

Bilboard: duyuru tahtası,ilan tahtası

Blender : karıştırıcı

Blokaj : tutmak,durdurmak

Bloke para: tutulmuş para

Boarding cart : uçuş kartı

Bodyguard : koruma

Bodyguardlık : korumalık

Bounspas : sektirme pas

Branç: kuşluk yemegi

Branş: dal,şube,kol

Brick game : tuğla oyunu

Brifing : bilgilendirme

Brifing almak : bilgilendirilmek,bilgi almak

Brifing vermek : bilgilendirmek bilgi vermekBrokır : simsar

Bungee-jumping : zıpzıp atlama

Business class : işlik orun

By-pass: damar aktarma,devre dışı bırakma

*****

C-Ç

Cash cart : nakit kart

Casting : oyuncu seçimi,deneme seçimi

Catering: yemek hizmeti

Change: para değişimi,para alım satımı

Charter : dolmuş,dolmuş uçak

Check-in : giriş işlemiCheck-out : çıkış işlemi

Check-point : denetim noktası

Cheese cake : peynirli kek

Clip,clip kart : varlık kartı

Corner : korner,köşe,bayi

Corner vermek : bayilik vermek

Crash-test : çarpsına

Çek etmek : yoklamak,denetimlemek

Çekap: tam bakım

Çekap yaptırmak : tam bakım yaptırmak

Çip : yonga

*****

D

Damping: düşürüm

Dansing : danslık

De fakto: edimli,edimli olarak

Dead line : süre sonu,zaman sınırı

Dealer : satımcı

Dealing room : satış odası,satış işlem odası

Deep-freeze : derin dondurucu

Defans: savunma

Defansif: savunmaya dayalı

Deflasyon: durgunluk,para kısıtlaması

Deflatör: para kısıtlayıcı

Dejenerasyon : yozlaşma,yozlaşmış,yozlaştırmak,dejenere etmek

Deklarasyon : bildirge

Dekoder : çözücü

Dekolte : açık,açık giysi

Dekont : hesap belgesi

Demagog: laf ebesi,lafazan

Demagoji : laf ebeliği,lafazanlık

Demarke durum: boşta olma durumu

Demarke olma: boşta olma,sıyrılmak

Demostrasyon: gösteri

Depar: çıkış

Depar atmak: hızlanmak

Depar hakemi : çıkış hakemi

Depara kalkmak : hıza kalkmak

Deparı atmak: hızlanış yapmak

Departman: bölüm

Deplase olmak : yer değiştirmek

Deplasman: yabancı saha

Deplasmana çıkmak: yabancı sahaya çıkmak

Depresyon : çöküntü,ruh çöküntüsü

Destinasyon : varış yeri,hedef

Determinist: gerekirci

Determinizim : gerekircilik

Detone (olmak) : perdesizleşmek,perdesi bozulmak

Devalüasyon : değer düşürme

Dezenformasyon : yanıltma haber,bilgi çarpıtma

Diaspora: kopuntu

Dinamo : sürükleyici,güç kaynağı

Disk: teker

Disk atmak : teker atmak

Disket: tekerci

Diskjokey : tekerçalarcı

Disk-player : tekerçalar

Disponibilite: hazır para

Distribütör : dağıtıcı

Dizayn : çizim,tasarım

Dizayn edilmek: tasarımlanmak

Dizayn etmek: tasarımlamak

Dizaynır : tasarımcı

Done, data: veri

Doping : uyarıcı

Double team: çifte kıskaç

Dripling : top sürme,sürüş

Duayen: kıdemli,aksakal

Dublaj : seslendirme

Duble: çift

Duble bad : ikili yatak

Dubleks: iki katlı

*****

E

Editör : yayımlayan,yayımcı

Efekt: sesleme,etkileme

Efor: çaba,gayret,güç

Egale etmek : eşitlemek

Ekarte etmek: elemek,safdışı bırakmak

Ekipman: takım,donanım

Ekoloji : çevre bilimi

Ekolojik: çevreyle ilgili,çevre bilimiyle ilgili

Ekolojik denge : çevre dengesi

Ekolojik felaket: çevre felaketi,çevre yıkımı

Eksantrik : uçrak,tuhaf,garip,acayip

Ekspedisyon : sefer

Eksper : uzman

Ekspertiz : uzman incelemesi

Ekspertiz : uzman incelemesi

Ekspertiz raporu : uzman raporu

Ekspertiz raporu : uzman raporu

Eksperyans : deneme,deneyim,tecrübe

Ekspozisyon : sergileme,sergi

Ekspozisyon günleri : sergileme günleri

Ekstre : özet,hesap özeti

Ekstrem : aşırı

Eliminasyon : eleme

Elimine etmek : elemek

Elimine olma : elenmek

E-mail : e-posta,elmek

Emisyon : sürüm

Empati : duygydaşlik

Empoze: dayatılmış

Empoze etmek: dayatmak

Endeks: dizin,gösterge

Endeksleme,endekslenme : ayarlama,ayarlanma

Endeksli: ayarlı,bağlı

Endirekt (atış) : çift vuruş

Enflasyon : para şişkinligi,şişkinlik

Enformasyon : bilgilendirme

Enjeksiyon : akıtma,iğne yapma,iğne vurma

Enstalasyon: yerleştirme

Enstantane: anlık (görünüş)

Enstürüman : çalgı aleti,mili belge

Enstürümental: sözsüz

Ent : elle oynama

Ent var: el var

Ent yapmak: elle oynamak

Entegrasyon : bütünleşme,uyum

Entegre: bütünleşmiş

Entegre olma: bütünleşmek,uyum saglama

Enterkonnekte: bağlaşımlı

Envanter : döküm

Epikriz: çıkış özeti

Episot: dilim

Ergonomi: iş bilimi

Ergonomik: işe yarar,işe uygun

Eskalasyon: tırmanış

Eskort: koruma aracı

Esoterik: gizlem,gizlemli

Espionnage: casusluk,çaşıtlık

Establishment: kurum ileri gelenler.seçkinler,egemen güçler,kodomanlar

Estamp: oyma baskı

Eşelmobil: değişken ölçü

Etap: adım,basamak,konak

Euro: avro

Eyeliner: göz kalemi

*****

F

Factoring: aracı,aracılık

Fair-play : dürüst oyun

Faks: belgegeçer

Fakslamak: belgegeçerle göndermek

Fast break : hızlı akın,hızlı hücum

Faul : hata

Faul vuruşu: hata vuruşu

Fauna: hayvan varlığı

Fenomen: görüngü

Fenomenizm: görüngücülük

Fermantasyon : mayalanma

Festfud : ayak üstü,hazır yemek

Figürasyon: biçimleme

Fiklibustering: engelleme

Fiks menü : tek liste

Fikstür: karşilaşma takvimi,takvim

Fikşın: kurgu,bilim-kurgu

Fiktif : kurmaca

Filtre: süzek

Final : sonuç,sonuç karşılaşması

Final four : son dört

Finans: maliye,mali işler,para işleri

Finansal: mali

Finanse edilmek: parayla desteklenmek

Finansman: para desteği

Finansör: para destekçisi,mali destekçi

Finiş : variş

Finişe kalkmak: variş için hizlanmak

Firikik: serbest vuruş

Firmware : bellenim

First lady: başhanımefendi

First-class : birinci orun

Fitness center: sağlıklı yaşam merkezi

Fizibilite : uygulanabilirlik

Fizyoterapi: fizik tedav

iFizyoterapist: fizik tedavi uzmanı

Flash-back: geriye dönüş

Flaş: çakar,çakinti,çarpici,gözde

Flora: bitki varlığı

Forex: döviz,yabancı para

Formasyon: biçimlenme

Format: boyut,boyutlar

Formel-enformel : biçimsel,şekli

Forum : meydan,söz meydanı

Forvet: ileri uç oyuncusu,hücum oyuncusu

Forward : vadeli döviz ticareti

Fotokopi : tıpkı çekim

Fragman : parça

Fraksiyon: hizip,bölüntü

Franchising : isim hakkı

Free-shop : gümrüksüz mağaza

Full-time: tam gün

Fundamentalist: köktenci

Fundamentalizm: köktencilik

Fütürist : gelecekçi

*****

G

Gardıfren : firen görevlisi,firenci

Garnitür : yanlık,bezenti

Global: küresel,dünya çapında

Globalleşme: küreselleşme

Global olarak: yuvarlak olarak

Grado : derece,düzey,seviye

Guard : oyun kurucu

Gurme : tatbilir

Gusto: zevk

*****

H

Hakem triosu : hakem ve yardımcı hakemler

Handikap : engel

Handling : yer hizmetleri

Happy-hour : indirim saatleri

Hardware : donanım

Hat-trick: üçleme

Hedging : koruma

High-tech : yüksek,ileri teknoloji

Hijyen : sağlık bilgisi,sağlığa uygunluk

Hijyenik : sağlığa uygun,sağlıklı,sıhhi

Hinterland : art bölge

Hit : gözde

Holigan: serseri,hayta

Hukşat : çengelleme,çengel (atiş)

*****

I-İ

IQ : zeka düzeyi

Iskonto : indirim,kırdırma

İce-tea : buzlu çay

İdefiks : sabit fikir

İdol : put,mini put

İllüstrasyon : bezeme,resimleme

İllüstratif : bezekli

İllüstratör : bezeyici,resimleyici

İllüzyon : göz bağcılık,yanılsama,yanılmaca

İllüzyonist : göz bağcı

İn (olmak) : tutulmak,tutulur olmak

İndikatör : gösterge

İnisiyatif : öncelik,üstünlük

İnisiyatifi ele geçirmek : üstünlüğü ele geçirme

İnisiyatitifi ele almak: üstünlüğü ele almak

İnline skate : kaykaç

İnsider : iç hissedar

İnstant coffee : hazır kahve

İrredantizm : kurtarımcılık

İrrite edici : kızdırıcı,sinirlendirici

İrrite etmek : kızdırmak,öfkelendirmek,sinirlendirmek

İzolasyon : yalıtma,yalıtım,izolasyon

İzolatör : yalıtkan

İzole etmek : soyutlamak

*****

J

Jakoben : tepeden inmeci

Jakobenizm : tepeden inmecilik

Jakuzi : sağlık havuzu

Jalüzi : şerit perde

Jenerasyon : kuşak,nesil

Jenerik : tanıtımlık,tanıtma yazısı

Jogging: koşmaca

Joystick : yönetme kolu

*****

K

Kadük : düşmüş

Kadük olmak : düşmek,düşmüş olmak

Kalifikasyon : niteliklilik,vasıflılık

Kalifiye : nitelikli,vasıflı

Kalitatif : niceleyici

Kampüs: yerleşke

Kamuflaj: gizlenme

Kamufle : gizlenmiş

Kamufle etmek : gizlemek

Kaos : kargaşa,karşiklik

Karambol : karmaşa

Kariyer: meslek,uzmanlaşma

Kariyer yapmak: meslekte yükselme,uzmanlaşma

Karizma : büyüleyici özellik

Kartvizit : tanıtma kartı

Kemoterapi : kimyasal tedavi

Kitsch : bayağı,bayağılık ,zevksizlik

Klasman grubu: alt küme

Klip: görüntüleme,görümsetme

Klon : kopyalama

Know-how: yöntem bigisi,bilgi satma,kiralama

Koç : çalıştırıcı

Kodfiye etmek: düzenlemek

Kodifikasyon: düzenleme

Kokpit : pilot köşkü

Kolaj : kesyap

Kolokyum : bilimsel toplantı

Kombinasyon : birleşim

Kombine : birleşik,toplu

Kombine akın: toplu akın

Kombine bilet: toplu bilet

Kombine savunma: toplu savunma

Kombine yarış: toplu yarış

Kompakt disk : yoğun teker

Kompetitif : yarışımcı,rekabetçi

Kompleks : karmaşik,ruh karmaşasi,tesis,kuruluş,yan etki,istenmeyen durum

Komplike : karışık

Komplo: tuzak

Komplo kurmak: tuzak kurmak

Kondisyon: erk

Kondisyoner : geliştirici

Konfirmasyon: doğrulama,geçerleme

Konfirme etme: doğrulamak,geçerlemek

Konfirme ettirmek : doğrulatmak,geçerletmek

Konformizm : uymacılık,uyarcılık

Kongre: kurultay

Konjoktivite : göz yangısı

Konjonktür: toplu durum

Konkordato : iflas anlaşmasi

Konsantrasyon: yoğunlaşma

Konsantre : yoğunlaştırılmış

Konsantre etmek : yoğunlaştırmak

Konsantre olmak : yoğunlaşmak

Konsensus : uzlaşma,mutabakat

Konsept : kavram

Konsolidasyon : pekiştirme

Konsolide : pekiştirilmiş

Konsolide bütçe : destekli bütçe

Konsorsiyum : şirketler birliği

Konstellasyon : yapı

Konteyner : taşımacılık

Kontör : konuşumluk

Kontrast : zıtlık,karşıtlık,tezat

Kontrastlık : zıt,karşıt,tezatlık

Kontratak: ani akın

Kontrespiyonaj: karşı casusluk

Konvertibilite : çevrilgenlik

Konvertibl : çevrilgen

Koprodüksiyon: ortak yapım

Korelasyon : ilgileşim

Korner : köşe

Korner vuruşu : köşe vuruşu

Kornere çıkarmak,çıkmak : köşeye çıkarmak çıkmak

Kot: im

Kota : ülüş

Kotasyon : değer

Kotasyon vermek: değer açıklamak

Kote edilmek: ülüşe alinmak

Kote etmek: ülüşe almak

Kotlamak: imlemek

Krampon : tutmalık

Kreasyon : yaratım

Kreatif-kreatör: yaratımcı

Kredibilite : güvenilirlik

Kreditör: kredi açıcı

Krematoryum : yakmalık

Kripto: şifreli yazı,saklı yazı

Kriter : ölçüt,kıstas

Krupiye: oyun görevlisi,kumar ebesi

Kulvar: şerit,yol,çizgi

Kupür: kesik

Kümülasyon: katlanma,birikme,kümelenme

Kümülatif: katlanmış,birikmiş,kümeli

Kümülatif olarak : katlanmış olarak

Küratör: kollayıcı

*****

L

Labirent : dolambaç,karmaşik

Labtop: dizüstü,dizüstü bilgisayarı

Lanse etmek: öne sürmek

Laser-disc : ışıklı teker

Lease etmek: kiralamak

Leasing : kiralama

Leasingci : kiralayıcı

Liberasyon : serbestlik,dış ticaret serbestliği

Libero: son adam

Lifting : gerdirme

Likidite: akışkanlık

Likit : sıvı,nakit akışkan

Limit : uç,sınır,üst sınır

Link : ilişim

Lisans : yetki belgesi,izin belgesi,yetkinlik

Literatür: edebiyat

Lobi : dalan

Lobici : dalancı

Lobicilik : dalancılık

Logo : ayırmaç

Lojistik: donanım

Lojistik komutanlık : donanım komutanlığı

Lojistik planlama şubesi: donanim planlama şubesi

Lokal : yerel,mahalli,ev,eğlence evi,eğlence yeri

Lokal anestezi: sınırlı uyuşturma

Lokalize etmek : sınırlamak,sınırlandırmak

Lot : tutan

Lümpen : sefil,seviyesiz

*****

M

Maç : karşilaşma

Makro : geniş,büyük

Makro açı: geniş açi

Makro ekonomi: bütüncü ekonomi

Makro hedef : büyük hedef

Makro ölçek: geniş ölçek

Maksimalist : dorukçu yaklaşı,aşırı

Maksimizasyon : en üst seviyeye çıkarmak,doruklaştırmak

Maksimum : doruk,doruk noktası,en son,en üst,en yüksek

Maksimum düzey : en üst düzey

Manipülasyon : hileli yönlendirme,hileyle yönlendirme,güdümleme

Mantalite : zihniyet,anlayış

Maraton : uzun koşu

Maratoncu : uzun koşucu

Marj: pay

Marjinal : uç,uçta,sıra

Marjinal değer teorisi : son birim değer teorisi

Marjinal gelir : son birim gelir

Marjinal maliyet : son birim maliyeti

Marjinal yarar (fayda): son birim yararı (faydası)

Marjinalleşme: uca koyma,son birim

Markaj: (adam) tutma gölgeleme

Markaja alınmak : tutulmak,gölgelenmek

Markajcı : gölgeleyici

Marke etmek : (adam) tutmak,gölgelemek

Market : satış merkezi

Market maker : piyasa kurucu

Marketing : pazarlama

Matine: gündüzlük

Meditasyon : derin düşünme

Medya: iletişim araçlari,iletişim ortami

Mega: büyük,dev,devasa,muazzam

Mega store : büyük mağaza

Megapol : dev şehir,dev şar

Menecer : yürütücü

Menü : yemek listesi

Metafor: mecaz

Metaforik : mecazi,mecazlı

Metamorfizm : başkalaşım,değişim

Metamorfoz : başkalaşma,değişme

Metodoloji : yöntem bilimi,yöntem,yöntem arayışı

Metraj : uzunluk

Metrapol : ana kent

Metro : yer altı (treni)

Mikro : dar,küçük

Mikro ekonomi: birimci ekonomi

Mikro milliyetçilik: dar milliyetçilik

Mikser : çırpıcı

Minimarket : bakkal

Minimize etmek : en aza indirmek

Misyon : (özel) görev,amaç

Mizanpaj : sayfa düzeni

Modem : çevirge

Modül : parça

Modüler sistem : parçalı sistem

Monetarist (monetarizm) : paracılık,paracı

Monetizasyon: para basma,paraya çevirme

Monetize etmek : paraya çevirmek,para basmak

Monitör: yetiştirici,mini gösterici

Monopol: tekel

Montaj : takyap,kurgu

Montör: takyapçı,takyap ustası

Moratoryum: borç ertelemek

Motivasyon: isteklendirme

Motive etmek : isteklendirmek

Multivizyon: multivizyon gösterisi,çok yansıtmalı gösterim

*****

M

Navigatör: yönleyici

Network : bilişim agi

New age : çağcıl müzik

New wave : yeni dalga

Nodül : düğümcük,yumrucuk

No-frost : karlanmaz

Nominal : saymaca,itibari

Non-stop: duraksız,molasız

Nostalji: sıla özlemi,özlem,hasret

Nostaljik : özlemli

Nosyon : kavrayış

Notebook : el bilgisayarı

Nörtalize : yansızlaştırılmış,tarafsızlaştırılmış,etkisizleştirilmiş

Nötr: yansız,tarafsız

Nötrelizasyon : yansızlaştırma,etkisizleştirme,tarafsızlaştırma

Nüans: çalar,ince ayrım

*****

O

O/n (overnight) : gecelik,bir gecelik

Obsesif : takınçlı

Obsesyon : takınç

Oditoryum : dinleme salonu

Ofans : hücum

Ofansif: hücuma dayalı

Off shore: kıyı bankacılığı

Off the record : yayın dışı

Ofsayt : açığa düşme

Ofsayt gerekçesi : açığa düşürme gerekçesi

Ofsayt taktiği: açığa düşürme taktiği

Ofsayta düşmek (düşürmek) : açığa düşmek (düşürmek)

Ofsaytı bozmak: açığa düşürememek

Oligopol : takım tekeli

Ombudsman : kamu denetçisi

On screen : ekranda

On-line: çevrim içi

Oportünist: fırsatçı

Oportünizm: fırsatçılık

Opsiyon : seçme yetkisi,ödeme süresi,seçme süresi

Optimal : en uygun

Optimist : iyimser

Optimizasyon : en uygun duruma getirme

Optimize etmek : en uygun duruma getirmek

Optimizm : iyimserlik

Optimum : uygun değer

Ordövr : yemek altı,ön yemek

Otomasyon : kendiişlerlik,otomatik,kendiişler

Out (olmak): tutulmak,tutulmaz olmak,tutulmayanlar,tutulmaz olanlar

Outlet center : fabrikadan satış merkezi

Outsider : dış hissedar

Overnight : gecelik,bir gecelik

*****

P-R

Padok : at gezdirmeliği

Panel : açık oturum

Pankart : uranlık

Panorama: genel görünüm

Panoramik : genel görünümlü

Paparazzi : olay fotocu

Paparazzilik : olay fotoculuk

Paradigma: değerler dizisi

Paradoks : çelişki,aykirilik,saçmalik

Paradoksal: çelişkili,aykiri,saçma

Paraf : imce

Parafe etmek : imcelemek

Paraflı : imceli

Parafsız : imcesiz

Parametre: değişen (sayı)

Parite: değer eşitliği

Parkur : koşu yolu,koşmalık

Partikül : parçacık

Par-time: yarım gün

Partner: eş,ortak,arkadaş

Pasör: pasçı,pasveren

Patchwork : kırkyama,yama işi

Paten : kaymalık

Patent: buluş

Patent hakkı : buluş hakkı

Patentine almak : tekeline almak

Patentli : buluşlu

Pedal: ayakça

Penaltı: ceza vuruşu

Penaltı alanı: ceza alanı

Penaltı atmak: ceza vuruşu vurmak

Penaltı kaçırmak: ceza vuruşu kaçırmak

Penaltı noktası: ceza noktası

Performans: başarim

Pergola : çardak

Periferi : kıyı,çevre

Periyodik : süreli,dönemli

Periyot : dönem,devir

Perküsyon : vurmalı (çalgı)

Persona non grata: istenmeyen kişi

Perspektif : bakış açısı,derinlik

Pesimist : kötümser

Pesimizm : kötümserlik

Pitoresk: görünümlü,resimsi,göz alıcı,renkli

Plaket : onurluk

Planetaryum : gök evi

Planton : emir eri

Plase : yerinde vuruş

Plaselemek: yerinde vuruş yapmak

Plasiyer : gezgin satıcı

Plasman: yatırım

Platform : alan

Play-back : söylemseme

Play-back yapmak: söylemsemek,söylemseme yapmak

Playmaker : oyun kurucu

Play-off: üst küme

Podyum: çıkmalık

Polemik : kalem kavkası,söz dalaşı,dalaşma

Poligon: çokgen,atış alanı

Popülarite: (halkça) tutulma

Popülaritesi artmak : (halkça) daha çok tutulmak

Popülasyon: nüfus,varlık

Popüler : (halkça) tutulan,(halkça) tutulmuş

Popüler olmak: (halkça) tutulmak

Popülist : halkçı,halk yardakçısı

Popülizm : halkçılık,halk yardakçılığı,ucuz halkçılık

Portföy : cüzdan,para cüzdanı,para çantası

Postülat : ön doğru

Poşet : torba

Potpuri : karmaca

Pozisyon: durum

Pragmatik : faydacı yararcı

Pragmatizm: faydacılık,yaracılık

Pres : baskı

Prestij : saygınlık,itibar

Prezantabl: eli yüzü düzgün, gösterişli

Prezantasyon : sunma,sunuş,gösterme;taniştirma

Prezante etmek: tanıtmak,sunmak

Prime-time : altın saatler

Printer : yazıcı

Prodüksiyon: yapım

Prodüktör: yapımcı

Profil : görünüş,görüntü

Projeksiyon : izdüşümü,kestirim,yansıtım

Projektör: ışıldak

Promosyon: özendirme

Prosedür: izlek

Proses : süreç

Prospektüs: tanıtmalık,tarife

Protez : takma

Protokol : tören düzeni,öncelik sırası,sözleşme tutanağı,sözleşme

Prototip: ilk

Provizyon: karşılık

Provokasyon: kışkırtma

Provokatör : kışkırtıcı

Provokatör: kışkırtıcı

Provoke etmek : kışkırtmak

Prömiyer: ilk gösteri

Puzzle : yapboz

Radikal : köklü,kökten,köktenci

Radikalizm : köktencilik

Radyoterapi : ışın tedavisi

Radyoterapist: ışın tedavi uzmanı

Rafting: salcılık,Sal yarışı

Rambursman : ödeme,geri ödeme

Rant: getirim

Rantabl: verimli,getirimli

Rantiye : getirimci

Raportör: rapor yazıcı

Reality-show: gerçekleme (gösterisi)

Realizasyon : gerçekleştirme,kar amaçlı satış

Reasürans: ikili sigorta

Reel : gerçek

Reenkarnasyon : ruh göçü

Reesyon : ikinci kırdırma

Referandum : halk oylaması

Referans: iletme,güven tanıklığı,yollama,kaynak,kaynak gösterme

Referans mektubu: tavsiye mektubu

Reflektif: yansıtıcı

Refüj : orta kaldırım

Regülasyon: tüzük,yönetmelik

Regülatör: düzenleyici

Rehabilitasyon : iyileştirme

Reklam spotu: reklam ışıntısı

Rekolte : (toplam) ürün,(yıllık) ürün

Rekonstrüksiyon : yeniden kurma

Rekreasyon : eğlendinlen alanı

Remix: bindirim

Repo: geri alım vaadi ile satım

Resepsiyon: kabul töreni,kabul yeri

Resesyon: durgunluk

Restorasyon: yenileme,onarım

Revalüasyon: değer artırma

Reverse repo: ters repo

Revize edilmek : düzeltilmek,yenilenmek

Revize etmek: düzeltmek yenilemek

Revizyon : düzeltme,yenileme,yenilenme

Revizyonist : değişimci

Reyting: değerlendirme,takdir

Rezonans: tınlaşım

Ribaunt: dönen top

Ribaunt almak : dönen topu kapmak

Ribaunt mücadelesi: dönen top mücadelesi

Ribaunta çıkmak: dönen topa çıkmak

Ritüel: ayinle ilgili

Rölanti : yavaşlatılmış

Rövanş : ikinci karşilaşma

Rövanşı almak : ikinci karşilaşmayi kazanmak

Röveşata : makaslama,makaslama vuruş

*****

S-Ş

Sabotaj : baltalama

Sabote etmek : baltalamak,kundaklamak

Salvo : yaylım ateş

Sanitasyon: sağlık koruma

Sansasyon : dalgalanma,dalgalandırma

Sansasyonel : dalgalandırıcı

Santra : orta yuvarlak

Santrifüj: merkezkaç

Satrafor: orta uç

Sauna : buharlı hamam

Seans : oturum

Seksiyon: bölüm

Self-determinasyon: geleceklik hakkı

Self-servis: seçal

Seminer: toplu çalışma

Sempati : yakınlık,cana yakınlılık,sevimlilik

Sempati duymak: kanı kaynamak

Sempatik: sevimli,cana yakın

Sempozyum : bilgi şöleni

Semptom: belirti

Sendrom : hastalık tablosu,sıkıntı

Sensor: duyar

Sentır: merkez,iletişim merkezi,tam bakim merkezi,ticaret merkezi

Sezon: mevsim

Shower screen: duş kabini,banyo kabini,duşakabin

Siesta: öğle uykusu

Simultane: anında

Simülasyon: benzetim

Sinerji : görevdeşlik

Single: tekli

Sipekülatif: havadan,açıktan,düşüntülü

Sirkülasyon: dolaşım,hava dolaşımı,para dolaşımı

Sirküler : genelge,duyurum,imza sirküleri,imza belgesi

Sit-com : durum güldürüsü

Skala : yelpaze,gösterge çizelgesi

Skeç : oyunca

Skor: durum,sayı

Skorboard : sayı göstergesi,sayı levhası

Slogan: uran

Smaç : çivileme,küt inme

Smaçör : çivileyici,küt inici

Snack-bar : atıştırma yeri atıştırmalık

Snobizm: züppelik

Snop: züppe

Sofistike: yanıltıcı,karmaşik,bilmiş

Software: yazılım

Solaryum: güneş odası

Sorti: çıkış

Sorti yapmak: çıkış yapmak

Spekülasyon : düşüntü,vurgunculuk

Spekülatör: vurguncu

Spesifik : çok özel,özellikli

Spesiyal : özel,kendine özgü

Spesiyalite: özel yemek

Sponsor : destekleyici

Spontane : kendiliğinden

Spot: peşin

Spot lambası : ışıntı lambası

Spot satış: peşin satış,ışıntı

Spread : fark

Sprint: kısa koşu

Squash : duvar topu

Stabil: oturmuş,istikrarli,sabit

Stabilizasyon : istikrar,oturmuşluk,sabitlik

Stabilize : oturtulmuş,sabitleştirilmiş

Stabilize yol: berkitme yol

Stagfasyon: durgun,şişkinlik

Stand-by: destek,yedekte

Stand-up: komedyenler,sözçalar

Stant : sergilik

Star: yıldız

Start: başla

Start vermek: başlatmak

Start yeri: başlama yeri

Statüko: mevcut durum,var olan durum

Step : hatalı yürüme

Steril: arınık,verimsiz

Sticker : çıkartma

Stopaj : ön kesinti

Stoper: durdurucu

Stop-loss: zarar kesme

Strapless: askısız

Stres : gerginlik

Strese girmek: gerginliğe girmek

Stresli: gergin

Stretching: germe

Suare: akşamlik

Sübvanse etmek : desteklemek

Sübvansiyon: destekleme

Süpermarket,hipermarket,grosmarkets : satış sarayı

Süpervizör: üst denetçi

Swap: takaslama

Swift : hızlı

Şilt : ergilik

Şov: gösteri

Şov yapmak : gösteri yapmak

Şovmen: gösteri adami

Şovrum: sergi evi

Şutör : atıcı

*****

T

Tabldot: seçmesiz yemek

Tabloid : küçük gazete

Taca çıkmak : yana çıkmak

Taç: yan

Taç atmak (atışi yapmak) : yan atışı yapmak

Taç çizgisi: yan çizgisi

Talk şov: çene yariştirma,söz gösterisi

Talk şovcu : çene yarıştırıcı

Tandans : eğilim

Tayming : zamanlama

Tefe : toptan eşya fiyatları göstergesi

Telekomand: uzaktan komut

Tempo : gidiş,hiz,vuruş

Tempo tutmak: vuruş yapmak

Terapi: tedavi

Terapist: tedavi uzmanı

Termoterapi : ısı tedavisi

Test etmek : denemek,ölçmek,tadına bakmak

Thalassotherapie: deniz tedavisi

Think-tank: beyin takımı

Tiraj : baskı sayısı

Tirbülans: burgaç,hava burgacı

Tonmayster: ses yönetmeni

Topless : üstsüz

Transfigürasyon: biçim değişimi

Transformasyon : dönüşüm,biçim degiştirme,kabuk degiştirme,

Transparan: saydam,şeffaf,içgösterir

Transplantasyon : organ nakli,organ aktarımı

Travma: vuruk,incinme,sarsıntı

Travmatoloji : vuruk bilimi

Trekking : dağ yürüyüşü

Trend : eğilim

Tripleks: üç kat

Triyaj : ayırma,eleme,üçlü alan

Tubeless: içsiz

Tüfe : tüketici fiyatları göstergesi

*****

U-Ü

Undercover: örtülü

Underground müzik: yeraltı müziği

Underground sanat: yer altı sanatı

Underground sinema: yer altı sineması

Underwriting: üstlenim

Ültimatom: kesin uyarı

Ütopik : hayali

Ütopist : hayalci

Ütopya: hayal,hayal ülke

*****

 V

Valör : geçerlilik

Valüasyon: değerleme

Vanmen şov : tek adam gösterisi

Vantilatör: yelveren,estireç

Versiyon : nüsha,biçimleme

Viraj : büküm,dönemeç

Virman: aktarım

Viyadük: köprü,yol

Vizyon : gösterim,uzak görüşlülük,geniş görüşlülük

Vokal : seslik,ünlü

Vokalist: seslikçi

Volatilite: belirsizlik hali

Volüm : hacim,yoğunluk,ses yoğunluğu

Walkman: yürür çalar,gezer çalar

Workshop : fikir üretme,fikir üretme toplantısı

Zaping: geçgeç

Zaping yapmak : geçgeçlemek,geçgeç yapma

Kaynak: seslendirme.org

Türkçe kelimeler kullanmanız dileğiyle…


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
yusuf - 10 yıl önce
bazı kelimeler çok zorlama olmuş, estireç, ülüş